A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A .budapest domainnév működtetésének biztosítása, valamint egyes döntési hatáskörök pontosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az ún. Névrendeletnek a módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Névrendelet 1. § (3) bekezdése kiegészítésre kerül a „.budapest”, a „.buda” és a „.pest” végződésű, elsődleges doménnevek alatti másodlagos doménnevek kategóriájával.

A Névrendelet 9. §-a újra rendezi a fenti doménnevekkel kapcsolatos fővárosi döntési szabályokat.

2. §-hoz

Az SZMSZ 9. mellékletében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság átruházott hatásköreinek jegyzéke új 3.57. alponttal egészül ki. Eszerint a Bizottság dönt a jövőben a .budapest domain név nyilvántartójával a használat feltételeiről kötött szerződésből eredő jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről.

3. §-hoz

Az SZMSZ 10. számú mellékletében a főpolgármesteri átruházott hatáskörök jegyzéke kiegészül a Budapestre utaló elsődleges doménnév felvételéhez és használatához szükséges hozzájárulás megadásának, valamint az erről szóló szerződés megkötésének jogával, továbbá azzal, hogy a Budapestre utaló elsődleges doménnév alatt regisztrált másodlagos doménnevekben használt szavaknak, kifejezéseknek vagy egyéb megfogalmazásoknak és az ezek alatti weboldalakon szolgáltatott tartalmaknak Budapestre, a Fővárosi Önkormányzatra vagy a fővárosi lakosságra nézve sérelmes voltáról - igény esetén - a főpolgármester nyilatkozik és erről tájékoztatja a doménnév nyilvántartóját.

4. §-hoz

Az SZMSZ 10. számú mellékletének (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) 10.9. pontja a fentiekben említett hatáskör-változásokra tekintettel hatályon kívül helyezésre kerül.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére