A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

változtatási tilalom elrendeléséről

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a Fővárosi településszerkezeti tervet (TSZT 2015) és megalkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (FRSZ), ezzel a DÉSZ elkészíttetésének alapfeltétele megteremtődött.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT 2015 és az FRSZ alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés helyi rendjét.

A közös terveztetésre irányuló megállapodást Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 103/2016. (II. 19.) Főv. Kgy. határozatával, a Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 427/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatával fogadta el. A megállapodás értelmében a Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárás lebonyolítását a Fővárosi Önkormányzat vállalja.

A DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően az V. üteme a Budapest III. kerület, Duna-Budapest III. kerület közigazgatási határa-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Kossuth Lajos üdülőpart-Nánási köz-Nánási út-Gázgyár utca-Ángel Sanz Briz út-Gróf Eszterházy János rakpart-Serfőző utca-Lajos utca-Tél utca-Árpád fejedelem útja-Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozik, amely DÉSZ hatálya alá és a III. kerületi Önkormányzat jóváhagyási körébe tartozó területeket is érint.

Fenti területre a terv készítése elindult, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakasza 2016. június végén megkezdődött.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Étv. 20. §-a értelmében változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, a DÉSZ V. ütem terv készítéséhez kapcsolódóan a III. kerületi Önkormányzat 2016. október 15-i ülésén változtatási tilalmat rendelt el az Önkormányzatuk kompetenciájába tartozó területekre.

Jelen tervezetben az érintett Budapest Főváros Önkormányzata hatáskörébe tartozó Budapest III. kerület Római-part (23789) hrsz.-ú közterület-Nánási út-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Duna folyam által határolt területre kerül az Étv. 14/B. §-ában foglalt ingatlanokra vonatkozóan változtatási tilalom elrendelése, kivéve a Római-part árvízvédelmével összefüggő építési tevékenység.

A 2. §-hoz

A változtatási tilalom nem terjed ki a Római-part árvízvédelmével összefüggő létesítmények építési területére, miután a Kormány 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósítását kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére