A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

36/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vonatkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. § (4) bekezdése 2014. január 1-jétől a Fővárosi Önkormányzatot is feljogosítja az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető helyi iparűzési adó bevezetésére. (A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott területet, azaz a Margitszigetet kell érteni.) A Fővárosi Önkormányzat élt a törvény szerinti lehetőséggel, és 2014. január 1-jétől bevezette az építményadót az általa közvetlenül igazgatott területen. Jelen rendeletalkotás a Htv. 6. § c) pontja szerinti valorizáció érvényesítését jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az építményadó mértékét határozza meg a 2017. évre vonatkozóan. A Htv. az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete szerinti adóalap után 1100 Ft/m2-ben határozza meg az adó évi mértékének felső határát, amely - ugyancsak a Htv. rendelkezése alapján - a fogyasztói árszínvonal változásának figyelembevételével valorizálható (adómaximum). Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének. A rendeletmódosítás az adó mértékét a jelenlegi 1848 Ft/m2-rel szemben a helyi adókról szóló törvény szerinti felső határ után, a fogyasztói árszínvonal változásait figyelembe véve, továbbra is az adómaximumban állapítja meg, amely így 1846 Ft/m2-re csökken.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére