A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

38/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a gyakorlatban felmerült jogértelmezési kérdések kapcsán, valamint a közterületi rend megerősítése miatt vált szükségessé, ennek tesz eleget a rendeletmódosítás.

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat módosítási javaslata és a Budapest Főváros X. kerületi különleges várakozási övezetekkel kapcsolatos rendelkezés pontosítása indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az adománygyűjtés fogalmának meghatározásával rögzül, mely tevékenység végzéséhez milyen közterület-használati hozzájárulás szükséges.

A 2. §-hoz

A dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítőeszközök külön nevesítése szükséges (kikötőbak, támdorongok), illetve annak rögzítése, hogy a feljárók vagy egyéb kikötői létesítmény, rögzítőeszközök igénybevételéhez, létesítéséhez, fennmaradásához is szükséges közterület-használati hozzájárulás.

A 3. §-hoz

A közterület-használati kérelmekről érdemi döntés születik, ezért a kérelmek változatlan formában történő újra és újra történő benyújtása nem támogatható, ennek kérdését rendezi a jogszabály.

A 4-6. §-okhoz

A rendelet pontosítja, magyarázza a közterület-használatban közreműködők körét, idevonva a bérlőt és az üzemeltetőt is, valamint a Fővárosi Önkormányzat e tekintetben jóváhagyó jogkörét.

A 7. §-hoz

A rendelet a karácsonyi fenyőfa-árusításokkal kapcsolatban elő kívánja mozdítani az árusítás és a közterület rendjét, rendezettségét.

A 8. §-hoz

A rendelet összhangot teremt a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletével, miszerint a világörökségi területeket nem indokolt megismételni a fővárosi jogszabályban.

A 9. §-hoz

A Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat korábbi kezdeményezése alapján olyan különleges várakozási övezetek meghatározására került sor, ahol a várakozási övezetekre vonatkozó általános szabályoktól való eltérésre van lehetőség. Szükségessé vált a X. kerületi különleges várakozási övezetek eltérő szabályainak pontosítása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerületben a gépjárművezetők túlnyomórészt a mobiltelefonos parkolási díjfizetést választják a parkolójegy vásárlásakor, így a parkolójegy-kiadó automaták elérési távolsága - kísérletképpen - 75 méterről 150 méterre növekedhet, amellyel a parkolójegy-kiadó automatákhoz történő gyaloglási távolság is megnövekedett. A várakozóhelyek 80%-ától 150 méteren belül kell elérhetőnek lennie, azzal, hogy a kerületi önkormányzat a várakozóhelyektől 50 méteren belül olyan információs táblákat helyez el, amelyek tájékoztatják a gépjárművezetőket a parkolójegy-kiadó automaták helyéről és távolságáról, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer arra az övezetre érvényes kódjáról. Mindezzel együtt, a várakozási díj megfizetése érdekében, a gépjármű megállását követően türelmi időt kell biztosítani.

A 10-11. §-okhoz

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2016. (IX. 8.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a parkolási feszültségek enyhítése érdekében bizonyos területeken javasolja a díjfizető tarifák módosítását. A parkolási kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, valamint a tarifális parkolásszabályozás valós helyzethez való igazításának szükségessége igényli, hogy a Teleki László tér-Népszínház utca-Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér-Koszorú utca-Baross utca-Szigony utca-Üllői út-Nagyvárad tér-Orczy út-Orczy tér-Fiumei út által határolt terület az 5. díjtételű területek közül a 4. díjtételű övezetek közé kerüljön át.

A 12. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet korábbi módosításával összefüggő szükséges jogtechnikai korrekciót tartalmazza.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére