A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

40/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi adókról szóló, az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdése alapján azon vállalkozók számára biztosítható adómentesség, adókedvezmény, akiknek Htv. előírásai szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A 39/C. § 2016. január 1-jétől hatályos (4) bekezdése szerint az önkormányzat az előzőektől eltérően rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A Fővárosi Önkormányzat élni kíván ezzel az adómentességi szabállyal is, kedvezőbb helyzetbe hozva a háziorvos, védőnő vállalkozókat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Szövegpontosítást és a Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentességet állapít meg, összhangban a Htv. rendelkezéseivel.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére