A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § alapján a 2017. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza a 2016. évi és a 2017. évi forrásmegosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem lép hatályba 2017. január 31-ig, akkor a forrásmegosztási törvénnyel.

A 2. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok - meghatározott feltételekkel - történő teljesítésére. Szabályozza az átmeneti finanszírozási időszakában vállalható kötelezettségeket, a megköthető szerződéseket, valamint a Közgyűlés, a Bizottságok és a Tanácsnok által 2017. évben, a 2017. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig vállalható kötelezettségeket.

A 3. § a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi, meghatározza a költségvetési intézmények finanszírozásának rendjét.

A 4. § az önkormányzati feladatot képező hajléktalanellátás különböző jogszabályokban meghatározott formáinak teljesítését biztosítja.

Az 5. § a korábbi években, időszakban a hajléktalan személyek által jogtalanul igénybe vett és a Fővárosi Önkormányzat részére visszautalt hajléktalanellátások átutalásának lehetőségét biztosítja a Magyar Államkincstár részére.

A 6. § az ingatlanfelügyeleti hatóságként beszedett bírság Magyar Államkincstár részére, jogszabályi előírás alapján történő továbbutalásáról rendelkezik.

A 7. § rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó támogatás utalásáról.

A 8. § az önkormányzati vezetők reprezentációs és külföldi kiküldetéseinek költségeiről rendelkezik.

A 9. § biztosítja a kiemelt főpolgármesteri rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő kiadások kifizethetőségét.

A 10. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A 11. § a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos kifizetését biztosítja. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. Kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére.

A 12. § intézkedik a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 13. § a 2016. évi költségvetésben a „847301 Környezetvédelmi Alap” terhére 2016. évi keretmaradvány erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A 14. § (1) bekezdése biztosítja a közfeladatokat ellátó önkormányzati gazdasági társaságok részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerződések alapján.

A (2) bekezdés a Budapest Közút Zrt., valamint a BKK Zrt. egyes feladatainak finanszírozásáról rendelkezik.

A (3) bekezdés a Közbeszerzési Kft. részére biztosítja a 2017. január 1. után induló eljárások munkadíjának fedezetét.

A (4) bekezdés az átmeneti időszakban felhasznált előirányzatok 2017. évi összelőirányzatba történő beszámításáról rendelkezik.

A (5) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2017. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (6) bekezdés az (1)-(4) bekezdésekben nem szabályozott, ott fel nem sorolt szervezetek részére biztosítja az utalások teljesítését.

A (7) bekezdés a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A (8) bekezdés a váratlan, előre nem látható kiadásokra vonatkozó főpolgármesteri keret mértékét és felhasználását szabályozza.

A (9) bekezdés biztosítja az állammal szemben váratlanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek kifizethetőségét.

A (10) bekezdés biztosítja az ÉPÍT Zrt. részére, vagyonmegosztás alapján történő kifizetések teljesíthetőségét.

A (11) bekezdés alapján kifizethető a BFVK Zrt. részére a 2015. évi beszámoló alapján még járó alulkompenzáció összege.

A 15. § a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének bankszámlájára engedi továbbutalni, valamint engedélyezi a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését.

A 16. § az önkormányzati kiadások közül a felújítási és beruházási címeken és kiemelt előirányzatokon megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A 17-18. § az átmeneti gazdálkodási időszakban is biztosítja a hitelek, kölcsönök lehívását, törlesztését, a rendelkezésre tartási jutalékok, valamint a kamatok kifizetését.

A 19. § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését.

A 20. § a kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A 21. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére