A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. május 12-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

647/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés következő rendes ülésére elnapolja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

648/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

2. Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3.

a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

b) Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

4. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

5. Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

6. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

649/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára” és a „Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztések napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

650/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

2. Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3.

a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

b) Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

4. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

5. Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

6. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

A napirend 1. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

651/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. számú melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 1. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

653/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények 2015. évi maradványát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

654/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a költségvetési intézmények:

a) 2015. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) a 2015. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

c) a visszatervezett maradványát címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

d) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

655/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

656/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

657/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi maradványelszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

- a 2015. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal;

- a 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal;

- az előző évekre vonatkozó központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal;

- az előző évekre kapott egyes kötött felhasználású fejlesztési célú támogatások többéves elszámolását az előterjesztés 2/d. számú melléklete szerinti tartalommal.

658/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatala és a költségvetési intézmények 2015. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban módosítja a 2016. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

659/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

660/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek megfelelően gondoskodjon a költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

661/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/B, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 400 000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

662/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Bp., Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003152) 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 2 592 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

663/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212 Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09-187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 60 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

664/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

665/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

666/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1181 Bp., Barcsay u. 36., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000267, cégjegyzékszáma: 01-09-266531), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Printz Jánost (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004097) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

667/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1121 Bp., Zugligeti út 6., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000071, cégjegyzékszáma: 01-09-062748, a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Idei Erzsébetet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007023) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

668/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2016. június 1-jétől 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 1 512 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

669/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 600 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

670/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.-t (székhelye: 1055 Bp., Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Virág Attilát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 004242) 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 500 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

671/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Bp., Tátra u. 44. III. em. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 250 000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 3/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

672/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2015. éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2015. évi tevékenységéről.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 123 333
Adózás előtti eredmény 1 240
Adózott eredmény 803
Eredménytartalék 3 825
Osztalék 0
Mérleg szerinti eredmény 803

- A 2015. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

- Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 30. (megismétlés esetén 2016. június 13.)

Felelős: Tarlós István

673/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójáról és az eredményfelhasználási indítványáról.

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről.

- A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló, k. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Az igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2015. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 128 374
Saját tőke 101 946
Adózás előtti eredmény 5 486
Adózott eredmény 3 341
Eredménytartalék igénybevétele 696
Jóváhagyott osztalék 4 037
Mérleg szerinti eredmény 0

- Az igazgatóság 2015. évi eredményfelhasználására vonatkozó javaslatának elfogadását, mely szerint a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4 036 667 E Ft osztalék kerüljön kifizetésre, 696 M Ft eredménytartalék igénybevételével.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 27. (megismétlés esetén 2016. június 2.)

Felelős: Tarlós István

674/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 15 065 038
Saját tőke 9 284 205
Jegyzett tőke 8 478 900
Adózás előtti eredmény 238 241
Adózott eredmény 238 241
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 113 087
Mérleg szerinti eredmény 125 154

- Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváhagyott eredményfelosztási javaslatának elfogadását, mely szerint: az ELMŰ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 113 087 E Ft, míg a 125 154 E Ft mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

675/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel az igazgatóság és felügyelőbizottság által meghozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 672 603
Saját tőke 190 598
Jegyzett tőke 127 000
Adózás előtti eredmény 55 517
Adózott eredmény 55 517
Mérleg szerinti eredmény 55 517

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 43/2016. (III. 16.) sz. és a felügyelőbizottság 27/2016. (III. 21.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

676/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft., 1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1., könyvvizsgálatért személyében felelős dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000691) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 146 903 118
Saját tőke 4 742 087
Jegyzett tőke 1 980 000
Adózás előtti eredmény 132 620
Adózott eredmény 132 620
Mérleg szerinti eredmény 132 620

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 177/2016. (V. 4.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

677/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h .

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné, kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

- Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 3 641 869
Saját tőke 256 399
Jegyzett tőke 50 000
Adózás előtti eredmény 3 100
Adózott eredmény 3 100
Mérleg szerinti eredmény 3 100

Vállalkozási eredmény 532

Közhasznú eredmény 2 568

- A 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

678/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1121 Budapest, Gerinc u. 80., dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000257) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság vezető tisztségviselője által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. december 31.
Mérlegfőösszeg 55 900 E Ft
Saját tőke 16 507 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 937 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 936 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

679/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2016. március 31. napjával mint fordulónappal elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint a Társaság 2016. április 1. napjával mint fordulónappal elkészített végelszámolási nyitómérlegét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

680/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

681/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Bretus Borbála Blanka

2. Buzássy László Máté

3. Dorkó Nikolett

4. Ertli Balázs

5. Hentz Zsuzsanna

6. Hortay Olivér

7. Huszánk Daniella

8. Kohut Mariann

9. Kovács Lelle

10. Krasz Ádám

11. Lengyel Nóra

12. Maletics Alíz

13. Molnár Nóra

14. Pálfy Máté

15. Petró Noémi

16. Rády Szilveszter Károly

17. Schneider Mihály Benedek

18. Tóth Gergely

19. Tóth Melitta

682/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

683/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzési ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására öttagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

684/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására háromtagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre.

685/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a vizsgálóbizottság összetételét, illetve a bizottság működéséhez szükséges SZMSZ módosítást.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

686/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

a Kuratóriumba határozatlan időre új tagnak Ledényi Attilát, dr. Paulina Mercédeszt, Böszörményi-Nagy Gergelyt, Tóth Árpádot és Csejdy Andrást választja meg és közülük elnöknek Ledényi Attilát jelöli ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagokat a megválasztásukról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

687/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

A felügyelőbizottságba határozatlan időre új tagnak dr. Berényi Lucát választja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagot a megválasztásáról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

688/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére