A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1224/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által az elmúlt 10 évben hozott fontosabb döntéseivel kapcsolatos tényfeltáró közgyűlés megtartására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1225/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1226/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat hozzájárulás megadására Lugossy Mária: A Forradalom Lángja című emlékművének köztéri elhelyezésére a II. kerületi Nagy Imre téren” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1227/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötésére Szarajevó Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozatalára

3. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására

4. Javaslat a Bp. XXI., Szent Imre tér 11. sz. alatti ingatlan használatba adására

5. Javaslat a Budapest X. kerület, Gyakorló utcában található 39210/180 hrsz.-ú, kivett transzformátorház megjelölésű ingatlan értékesítésére

6. Alapítói döntés a Bp. VIII., Orczy út 1. sz. alatti 36030 hrsz.-ú, BKV Zrt. tulajdonában álló ingatlanrészek térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére

7. Javaslat a folyamatosan ellátandó szervezési és informatikai feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására

8. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására

9. Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

10. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok V. ütem

11. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az FKF NZrt. közszolgáltatási szerződése és a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

13. A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

14. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) I. ütem Margitsziget rendelet megalkotására

15. Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301. parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

16. Javaslat a Fiumei úti temetőben díszsírhelyek adományozására vonatkozó megállapodás megkötésére

17. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében bekövetkezett hiány pótlása” című feladat engedélyokirat 2. számú módosításának jóváhagyására

18. Javaslat a FŐKERT részére történő professzionális, idős fa átültető gép beszerzésére

19. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MINDS + MACHINES HUNGARY KFT.-vel a .budapest domain működtetéséről

20. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására

21. Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok feladatainak támogatására

22. Javaslat hozzájárulás megadására az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkövének elhelyezéséhez a II. kerületi Bem téren

23. Javaslat hozzájárulás megadására Lugossy Mária: A Forradalom Lángja című emlékművének köztéri elhelyezésére a II. kerületi Nagy Imre téren

24. Javaslat hozzájárulás megadására Mecseki Hargita: Merengő című szobrának köztéri áthelyezéséhez, felújításához

25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

26. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

27. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

28. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

29. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata közötti - Paskál Gyógyfürdőhöz kapcsolódó - együttműködési megállapodás jóváhagyása

30. Javaslat a BTI Zrt. 2016-2017. évekre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

31. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP

32. Javaslat a BHÉV Zrt. SZMSZ-ének jóváhagyására

33. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel

34. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

35. Javaslat Budapest főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

36. Javaslat a „Városháza energetikai korszerűsítése” projekt pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

37. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által a IX. kerület Gyáli úton megvalósított csatornák megállapodással történő térítésmentes átvétele

38. Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításához a Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3) hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzattal összefüggő - eseti módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére

39. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem és a KÉSZ XXII. kerület északi Duna-parti szakasza a Duna utca - Sörház utca között tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

40. Javaslat a DÉSZ IV. ütem és KÉSZ Budapest IV. kerület, Duna-Budapest IV. kerület közigazgatási határa-Váci út-Újpesti vasúti híd nyomvonala által - a Népsziget Budapest IV. kerületéhez tartozó terület kivételével - határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

41. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

42. Az európai uniós tagság megerősítése

43. Tömegközlekedési feladatok hatáskör változása

44. Javaslat felmentés kérésére a hulladékgazdálkodási törvény egyes előírásai alól

45. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotására

A napirend 1. pontja: Javaslat testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötésére Szarajevó Város és Budapest Főváros Önkormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1228/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Szarajevó Város Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti testvérvárosi együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatának második szakaszában esedékes döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1229/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 6/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasztási javaslat - az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatott - módosításaival és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a módosítások dokumentumon történő átvezetéséről.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

1230/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés módosított 2. sz. mellékletét képező, a pályázat második szakaszában benyújtandó garancialevelet és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a dokumentum Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1231/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, a pályázat második szakaszában benyújtandó helyszínhasználati garanciákat és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a dokumentumok Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1232/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, a pályázat második szakaszában benyújtandó földhasználati garanciákat és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a dokumentumok Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1233/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy egyeztesse a Kormánnyal a kapcsolódó fejlesztések finanszírozását, és az egyeztetés eredményeként megszületett megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

1234/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező, a pályázat második szakaszában benyújtandó földhasználati garanciákat és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon azok aláírásáról, és a dokumentumok Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján tájékoztassa a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Bp. XXI., Szent Imre tér 11. sz. alatti ingatlan használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (5) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 208668 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér 11. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerint középiskola elnevezésű, összesen 1122 m² alapterületű és 2277 m² hasznos területű ingatlant közfeladat ellátása céljára, ingyenesen Budapest Főváros Kormányhivatala használatába adja azzal, hogy

- a használat a hatálybalépés napjától kezdődően határozatlan idejű: a közfeladat (közhatalmi tevékenység) ellátásának idejére szóló határozatlan időtartam;

- az Ingatlan használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség megfizetése Budapest Főváros Kormányhivatalát terheli;

- Budapest Főváros Kormányhivatala az Ingatlant érintő felújítási, átalakítási munkákat, illetve értéknövelő beruházást kizárólag a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulásával, saját költségén, megtérítési igény nélkül végezheti, vagy végeztetheti, azzal összefüggésben sem a jogviszony fennállása alatt, sem annak megszűnésekor, illetve azt követően nem támaszthat semmilyen anyagi, vagy egyéb igényt, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem;

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Kormányhivatalával az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező haszonkölcsön szerződést, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapest X. kerület, Gyakorló utcában található 39210/180 hrsz.-ú, kivett transzformátorház megjelölésű ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1236/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 arányú tulajdoni hányadát képező, 39210/180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 4800 m2 területű, „kivett transzformátorház” megjelölésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott zártkörű pályázati eljárást azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) 33 600 000 Ft + áfa vételár összeggel.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. sz. mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Alapítói döntés a Bp. VIII., Orczy út 1. sz. alatti 36030 hrsz.-ú, BKV Zrt. tulajdonában álló ingatlanrészek térítésmentes átadásáról a Fővárosi Önkormányzat részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1237/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként - a BKV Zrt. alapszabály IX. fejezet 9.3.16. pontjában foglaltak alapján - úgy dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Zrt. alapításakor tőketartalékába forrásként helyezett, később a Társaság eredménytartalékába áthelyezett Budapest VIII. kerület belterület 36030 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Orczy út 1. szám alatt található ingatlan 56183/263460-ad tulajdoni illetőségét térítésmentesen adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába arra tekintettel, hogy az a Budapesti Közlekedési Zrt. közszolgáltatási tevékenységének ellátásához nem szükséges.

Jóváhagyja és megköti az ingatlan Fővárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról szóló, az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 7. sz. mellékletét képező, „Megállapodás ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról” tárgyú szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: a tájékoztatásra vonatkozóan 30 nap; a megállapodás aláírására vonatkozóan 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

1238/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1215-1217/1997. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatokat.

A napirend 7. pontja: Javaslat a folyamatosan ellátandó szervezési és informatikai feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1239/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az „Adatátviteli szolgáltatás (a Hivatal internet kijárata), az FPH elérhetőségének biztosítása”, a „Budapest Portál gyártói üzemeltetés támogatása”, a „Digitális fénymásolók karbantartása”, az „E-fax, HELP-DESK rendszerek támogatása”, az „E-jel (közgyűlési/bizottsági döntések végrehajtását követő rendszer) gyártói üzemeltetés támogatása”, az „FPH Informatikai rendszere Hitachi márkájú központi háttértárának gyártói támogatása”, a „Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatása”, a „Szerver és kapcsolódó infrastruktúra support, kiemelt támogatás”, a „Jogtár, Rendelettár és Céginformációs szolgáltatás”, a „Mentőrendszer támogatása”, a „Microsoft terméktámogatás és Premier support (Microsoft termékek és infrastruktúra gyártói támogatása)”, a „Tűzfal, SSL védelem, végpontvédelem”, az „Ügyiratkezelő program karbantartása” elnevezésű feladatokra 2017-ben a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím dologi kiadásai között bruttó 372 000 E Ft (ebből többi dologi kiadás összesen: 6608 E Ft) fedezetet biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fenti tételek Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1240/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „Fővárosi Biztonsági Irodától átvett informatikai alkalmazás és infrastruktúra biztosítása (VARGO.HU, BPMONITOR.HU)”, a „Gemini-O vagyonkataszteri rendszer támogatása”, a „Hivatali adminisztrációt támogató rendszerek üzemeltetése”, a „Közgyűlési, bizottsági szavazó-, hangosítórendszer biztosítása”, a „Közgyűlési közvetítő rendszer üzemeltetése”, a „Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) üzemeltetése” elnevezésű feladatok 2017. évi fedezetére 65 173 E Ft-ot, 2018. évi fedezetére 76 406 E Ft-ot, 2019. évi fedezetére 76 406 E Ft-ot, 2020. évi fedezetére 11 233 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fenti tételek Budapest Főváros Önkormányzata 2017., 2018., 2019., 2020. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2017., 2018., 2019., 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István főpolgármester

A napirend 8. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1241/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2017. január 1-jétől a gyermekétkeztetési feladatokat az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, a „Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések” című fejlesztési portfólióban foglaltak szerinti „Iskolakapun Kívüli Tevékenységek” elnevezésű programmal kapcsolatos szervezési és pénzügyi feladatokat, a szolgálati lakások, valamint a táborhelyek és egyéb ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Mozaik Gazdasági Szervezet látja el.

1242/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1243/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty utca 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1244/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1245/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1246/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1247/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó feladatokat, valamint az azok jóváhagyása érdekében meghozandó döntéseket tartalmazó előterjesztést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2016. novemberi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2016. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1248/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapszabályának IX. fejezet 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Közút Zrt. alapszabályát az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosító iratnak, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálynak a BKK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1249/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése - a Társaság jogi képviselője közreműködésével - megtörténjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok V. ütem

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1250/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést az előterjesztői kiegészítéssel együtt kívánja megtárgyalni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1251/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladatot a lezárult közbeszerzések eredményeként keletkezett megtakarítások miatt 139 528 E Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladaton keletkezett megtakarításból 50 528 E Ft „Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatra, 89 000 E Ft a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladatra kerül átcsoportosításra.

1252/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

„Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat műszaki tartalmának részét képező Budapest IX. kerület, Gyáli út (M5 autópálya bevezető szakasza), Illatos út feletti közúti felüljáró teljes körű felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján, a feladat teljesítése érdekében kötelezettséget vállal a szükséges 50 528 E Ft fővárosi forrás biztosítására.

1253/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan a Rákos-patak medrében tervezett pihenő rész (rézsű burkolat), az új létesítésű híd önálló díszvilágításának kialakítása, valamint a csatlakozó járdaszakasz közvilágításánál, a Népfürdő utca felújításánál alkalmazott, speciális oszlop és lámpatestek kiépítése, továbbá a téli kivitelezés okán megtervezendő tartalékkeret fedezetének megteremtése érdekében kötelezettséget vállal a szükséges 89 000 E Ft fővárosi forrás biztosítására.

1254/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat megnövelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 39 671 E Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 146 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa kiadás fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 711 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 680 500 E Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 218 016 E Ft, 2016. évi előirányzat 462 484 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 362 546 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 000 E Ft, fordított áfa 87 887 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 2051 E Ft (ebből nettó 1615 E Ft, áfa 436 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 680 500 E Ft (ebből állami támogatás 500 000 E Ft, fővárosi saját forrás 180 500 E Ft), 2015. december 31-ig tény 218 016 E Ft (ebből állami támogatás 218 016 E Ft), a 2016. évi előirányzat 462 484 E Ft (ebből állami támogatás 281 984 E Ft, fővárosi saját forrás 180 500 E Ft).

A „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladat bővített műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében megemeli a feladat 2017. évi ütemét 89 000 E Ft-tal, a feladat 2016. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett.

A feladat összköltsége 269 000 E Ft-ra változik, a 2016. évi előirányzat változatlanul 91 336 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 70 896 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1310 E Ft, fordított áfa 17 832 E Ft, beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 1298 E Ft (ebből nettó 1022 E Ft, áfa 275 E Ft), 2017. évi üteme 177 664 E Ft.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 269 000 E Ft (ebből állami támogatás 29 900 E Ft, fővárosi forrás 239 100 E Ft), 2016. évi előirányzat változatlanul 91 336 E Ft (ebből állami támogatás 3534 E Ft, fővárosi forrás 87 802 E Ft), 2017. évi üteme 177 664 E Ft (állami támogatás 26 366 E Ft, fővárosi forrás 151 298 E Ft).

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út- hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 39 786 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa kiadás csökkentése céljából csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 742 E Ft-tal. Továbbá csökkenti a feladat 2017. ütemét 89 000 E Ft-tal.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 3 770 672 E Ft-ra változik, 2016. évi előirányzat 3 292 969 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 575 527 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 E Ft, fordított áfa 351 965 E Ft, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 E Ft (ebből nettó 17 362 E Ft, áfa 4687 E Ft), 2017. évi üteme 477 703 E Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 770 672 E Ft (ebből állami támogatás 225 200 E Ft, fővárosi forrás 3 545 472 E Ft), 2016. évi előirányzat 3 292 696 E Ft (ebből állami támogatás 135 120 E Ft, fővárosi forrás 3 157 849 E Ft), 2017. évi üteme 477 703 E Ft (állami támogatás 90 080 E Ft, fővárosi forrás 387 623 E Ft).

1255/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1256/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” megnevezésű feladat engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1257/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, jóváhagyja és megköti a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 1. számú módosításának hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1258/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, jóváhagyja és megköti a „Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1259/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1260/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, jóváhagyja és megköti „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 2. számú módosításának hatálybalépését, valamint a megállapodás 1. sz. módosításának aláírását követően

Felelős: Tarlós István

1261/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és a 12. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a „Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső-távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1262/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2014-ben létrejött közszolgáltatási szerződés 2015. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási beszámolóját azzal, hogy a kompenzáció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási beszámolóban foglaltaknak megfelelően 11 934 E Ft (tizenegymillió-kilencszázharmincnégyezer forint), mely összeg a jelen határozat elfogadását követő havi díjkompenzációból kerül levonásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1263/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási beszámolója alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2015. évi 11 934 E Ft túlkompenzáció és 120 E Ft késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 11 934 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 120 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 054 E Ft-tal.

1264/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést egységes szerkezetben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyó döntésének beérkezését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BMÖGF/509-17/2016. számon iktatott támogatói okirat elfogadásáról szóló nyilatkozatot az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról, valamint a Belügyminisztérium részére történő megküldéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az FKF Nonprofit Zrt. közszolgáltatási keretszerződése és a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1266/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2015. december 23-án hatályba léptetett módosításai, valamint a tárgykörre vonatkozó kormányrendeletek betartása súlyosan veszélyeztetik a budapesti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását, emiatt felterjesztés útján kezdeményezi a törvény módosítását annak érdekében, hogy a Főváros kerüljön ki annak hatálya alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy a felterjesztés dokumentumát készíttesse el és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a hulladékgazdálkodási feladatellátás helyi szintű előkészítése és végrehajtása érdekében, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti háromoldalú együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. október 1.

Felelős: Tarlós István

1268/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. október 1.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1269/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet II/A. fejezete a következő 3. alcímmel egészül ki:

„3. A X. kerületi várakozási övezetek a 6. melléklet III. alcím 1. pont a) alpontjától eltérően a jegykiadó automatáknak a várakozóhelyek 80%-ától 150 méteren belül kell elérhetőnek lenniük azzal, hogy a várakozóhelyektől 50 méteren belül olyan információs táblákat kell elhelyezni, amelyek tájékoztatást adnak a legközelebbi jegykiadó automata helyéről és gyaloglási távolságáról, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer arra az övezetre érvényes kódjáról.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2016. (X. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosult - 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) I. ütem Margitsziget rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1270/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Duna-parti építési szabályzat Margitszigetre vonatkozó részének fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1271/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1272/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Duna-parti építési szabályzat I. ütem Margitsziget területére vonatkozó építési szabályzatának - a Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-i ülésére előkészített módosított változatának megfelelő tartalmú - egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint folytassa le és az állami főépítész záró szakmai véleményével terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301. parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1273/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella és a Kisfogház Emlékhelyen térfigyelő rendszer bővítése II. üteméhez kapcsolódóan beérkező 4978 E Ft támogatás összegével megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről) sor előirányzatát,

- ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.” feladaton (ebből önkormányzati beruházások összege 3920 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa összege 1058 E Ft).

Az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016.” feladat összköltsége és egyben 2016. évi előirányzata 4978 E Ft (ebből önkormányzati beruházások összege 3920 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa összege 1058 E Ft).

1274/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése értelmében eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2), (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört.

1275/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007296 azonosító számú, „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II. ütem 2016” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1276/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézettel a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszerének bővítése II. ütem” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fiumei úti temetőben díszsírhelyek adományozására vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1277/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat díszpolgárai, továbbá az állami, politikai és művészeti élet kiemelkedő személyiségei részére a Fiumei úti Sírkertben továbbra is adományoz díszsírhelyeket, amelyekre a megváltási díjat a költségvetésében biztosítja.

1278/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fiumei úti Sírkertben adományozandó díszsírhelyek megváltási díj fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1100 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) sor előirányzatát.

1279/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetésében díszsírhelyek megváltási díjának fedezetére a „822901 Temetőfenntartás” cím dologi kiadási előirányzatán 2500 E Ft-ot biztosít, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 2017. évi költségvetésben történő betervezéséről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1280/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Örökség Intézetével a Fiumei úti Sírkertben díszsírhely adományozáshoz szükséges sírhelyek megváltásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében bekövetkezett hiány pótlása” című feladat engedélyokirat 2. számú módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1281/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány 2015. évi pótlására, így a feladat 8387 E Ft megemelt összköltséggel történő megvalósítására. A feladat 2016. évi előirányzata 3584 E Ft, amely biztosította a 2014. évi pótlás fedezetét. A 2015. évi pótlást a fenti előirányzat megemelésével kívánja megvalósítani, így az előirányzat 8387 E Ft-ra változik. A beszerzés nettó értékének fedezetét kártérítés címén az FKF NZrt. biztosítja oly módon, hogy az FKF NZrt. az Önkormányzatnak a hiány keletkezéséből eredő kárát a hulladékgazdálkodási eszközök újkori, aktuális nettó beszerzési értékén pénzben megtéríti az Önkormányzatnak.

1282/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A hulladékgazdálkodási eszközök beszerzése érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 3782 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1021 E Ft-tal „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat megemelt összköltsége 8387 E Ft, a feladat 2016. évi előirányzata 8387 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 6563 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1772 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 52 E Ft (ebből nettó 52 E Ft).

Az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát 4803 E Ft-tal. A bevételből megemeli a kártérítési bevétel előirányzatát 3782 E Ft-tal, a kiszámlázott áfa bevétel előirányzatát 1021 E Ft-tal.

1283/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a Főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1284/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a 7070. azonosító számú engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a FŐKERT részére történő professzionális, idős fa átültető gép beszerzésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főváros beruházási célú támogatásával a FŐKERT Nonprofit Zrt. útján professzionális idős fa átültető gép kerüljön beszerzésre 134 400 E Ft értékben.

1286/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A professzionális idős fa átültető gép beszerzése érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 134 400 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 134 400 E Ft-tal a „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladathoz kapcsolódóan.

A 2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladat összköltsége 447 400 E Ft-ra változik, a feladat 2016. évi üteme 447 400 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 207 087 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 134 400 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 913 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 50 000 E Ft (ebből nettó 39 370 E Ft, áfa 10 630 E Ft).

1287/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1288/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” megnevezésű feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1289/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a 14. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság közötti fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: engedélyokirat aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a MINDS + MACHINES HUNGARY KFT.-vel a .budapest domain működtetéséről

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Minds + Machines Hungary Kft. a „.budapest” felsőszintű domaint mint Nyilvántartó üzemeltesse, értékesítse és promótálja a .budapest felsőszintű domain alatti másodszintű domainek értékesítését. Ezzel összefüggésben jóváhagyja és megköti az együttműködési szerződést a Minds + Machines Hungary Kft.-vel. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti támogató hozzájárulás és az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti együttműködési szerződés aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1291/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között a 75/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján az FPH015/37-18/2015. ikt. számon megkötött, és a 951/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal első alkalommal módosított haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok feladatainak támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1292/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a szociális és kulturális intézmények, illetve társaságok számára a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadálymentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges feladatok, valamint a kötelező alapfeladatok ellátásához beszerzendő eszközök beruházási és felújítási feladatai megvalósítására összesen 594 592 E Ft-ot biztosít a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

1293/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A szükséges beruházási és felújítási feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 588 592 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi

- a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása” feladatot 10 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7874 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2126 E Ft). A feladat összköltsége 10 000 E Ft, 2016. évi üteme 7000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5512 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1488 E Ft, 2017. évi üteme 3000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2362 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft.

- a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Halom utca, Gergely utca telephely tető felújítás” feladatot 85 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 66 929 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 18 071 E Ft). A feladat összköltsége 85 000 E Ft, 2016. évi üteme 20 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 15 748 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4252 E Ft, 2017. évi üteme 65 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 51 181 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 13 819 E Ft.

- a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” feladatot 18 500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 14 567 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3933 E Ft). A feladat összköltsége 18 500 E Ft, 2016. évi üteme 10 500 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 8268 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2232 E Ft, 2017. évi üteme 8000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 6299 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft.

- a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása” feladatot 26 500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 20 867 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5633 E Ft). A feladat összköltsége 26 500 E Ft, 2016. évi üteme 1300 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1024 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 276 E Ft, 2017. évi üteme 25 200 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 19 843 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5357 E Ft.

- a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Vámosmikola, Visegrád telephely vizesblokkok felújítása” feladatot 15 640 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 12 315 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3325 E Ft). A feladat összköltsége 15 640 E Ft, 2016. évi üteme 5000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3937 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1063 E Ft, 2017. évi üteme 10 640 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 8378 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2262 E Ft.

- a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BMSZKI nyílászárók részleges felújítása” feladatot 9700 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7638 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2062 E Ft). A feladat összköltsége 9700 E Ft, 2016. évi üteme 2700 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2126 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 574 E Ft, 2017. évi üteme 7000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5512 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1488 E Ft.

- a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása” feladatot 2300 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 1811 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 489 E Ft). A feladat összköltsége egyben 2016. évi üteme 2300 E Ft.

- a „840401 Önkormányzati felújítások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása” feladatot 5000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 3937 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1063 E Ft). A feladat összköltsége 11 200 E Ft, melyből 5000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat, 6200 E Ft-ot az Új Színház Nonprofit Kft. biztosít.

Az önkormányzati támogatás 2016. évi üteme 500 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 394 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 E Ft, 2017. évi üteme 4500 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 3543 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 957 E Ft.

- a „840401 Önkormányzati felújítások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vígszínház tűzjelző rendszer felújítás” feladatot 30 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 23 622 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6378 E Ft). A feladat összköltsége 30 000 E Ft, 2016. évi üteme 7000 E Ft, ebből önkormányzati felújítás 5512 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1488 E Ft, 2017. évi üteme 23 000 E Ft, ebből önkormányzati felújítás 18 110 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4890 E Ft.

- a „840401 Önkormányzati felújítások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása” feladatot 8000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 6299 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft). A feladat összköltsége 8000 E Ft, 2016. évi üteme 2000 E Ft, ebből önkormányzati felújítás 1575 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 425 E Ft, 2017. évi üteme 6000 E Ft, ebből önkormányzati felújítás 4724 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1276 E Ft.

- a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése” feladatot 15 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3189 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 15 000 E Ft.

- az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés” feladatot 1220 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1220 E Ft).

A „BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés” feladathoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében 329 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül működési bevételek (áfa visszatérítés) és kiadási, ezen belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

(A feladat összköltsége: 1549 E Ft lesz, melyből céljelleggel támogatott intézményi beruházás összesen 1220 E Ft.)

- az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése” feladatot 1654 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1654 E Ft).

A „Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése” feladathoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa fedezetének megteremtése érdekében 446 E Ft-tal megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül működési bevételek (áfa visszatérítés) és kiadási, ezen belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

(A feladat összköltsége: 2100 E Ft lesz, melyből céljelleggel támogatott intézményi beruházás összesen 1654 E Ft).

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése” feladatot 11 500 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 9055 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2445 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 11 500 E Ft.

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” feladatot 282 608 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 222 526 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 60 082 E Ft). A feladat összköltsége 293 000 E Ft, melyből 282 608 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat, 10 392 E Ft-ot az Örkény István Színház Nonprofit Kft. biztosít.

Az önkormányzati támogatás 2016. évi üteme 13 738 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 10 817 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2921 E Ft, 2017. évi üteme 268 870 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 211 709 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 57 161 E Ft.

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje” feladatot 4200 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 3307 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 893 E Ft). A feladat összköltsége 4200 E Ft, 2016. évi üteme 2000 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 1575 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 E Ft, 2017. évi üteme 2200 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 1732 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 468 E Ft.

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje” feladatot 2000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 1575 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme 2000 E Ft.

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje” feladatot 14 770 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 11 630 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3140 E Ft). A feladat összköltsége 14 770 E Ft, 2016. évi üteme 7000 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 5512 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1488 E Ft, 2017. évi üteme 7770 E Ft, ebből önkormányzati beruházás 6118 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1652 E Ft.

- a „840301 Önkormányzati beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje” feladatot 45 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 35 433 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9567 E Ft). A feladat összköltsége 45 000 E Ft, 2016. évi üteme 1500 E Ft, ebből önkormányzati beruházások 1181 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 E Ft, 2017. évi üteme 43 500 E Ft, ebből önkormányzati beruházások 34 252 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9248 E Ft.

- továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 322 340 E Ft-tal, a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 152 340 E Ft-tal.

1294/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI, Kőbányai úti telephely G épület átjáró kialakítása feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 6000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „BMSZKI Kőbányai úti telephely G épület átjáró kialakítása” feladat előirányzatát 6000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 4724 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1276 E Ft).

A feladat összköltsége egyben 2016. évi előirányzata 16 600 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 13 070 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3530 E Ft.

1295/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7278. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1296/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Idősek Otthona Halom utca, Gergely utca telephely tető felújítás” megnevezésű feladatot, illetve a 7273. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1297/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Idősek Otthona Kútvölgyi út Zugligeti úti telephely támfal felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7255. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1298/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Idősek Otthona Gödöllő B épület részleges felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7272. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1299/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Idősek Otthona Vámosmikola, Visegrád telephely vizesblokkok felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7258. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1300/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „BMSZKI nyílászárók részleges felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7276. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1301/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „BMSZKI Aszódi út telephely, RWA rendszer felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7277. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1302/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7259. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1303/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja és megköti az „Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1304/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Vígszínház tűzjelző rendszer felújítás” megnevezésű feladatot, illetve a 7265. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1305/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1306/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása” megnevezésű feladatot, illetve a 7274. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1307/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1308/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, bútorok beszerzése” megnevezésű feladatot, illetve a 7270. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1309/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés” megnevezésű feladatot, illetve a 7279. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1310/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése” megnevezésű feladatot, illetve a 7280. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1311/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése” megnevezésű feladatot, illetve a 7257. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1312/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja és megköti a „Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1313/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” megnevezésű feladatot, illetve a 7263. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1314/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1315/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja az „Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje” megnevezésű feladatot, illetve a 7260. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1316/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

1317/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje” megnevezésű feladatot, illetve a 7275. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1318/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1319/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Radnóti Miklós Színház színpadi világítási rendszer részleges cseréje” megnevezésű feladatot, illetve a 7262. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1320/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Radnóti Miklós Színház színpadi világítási rendszer részleges cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1321/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje” megnevezésű feladatot, illetve a 7289. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1322/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja, megköti a „Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1323/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „BMSZKI, Kőbányai úti telephely G épület átjáró kialakítása” megnevezésű feladat 7127. azonosító számú engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1324/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a viharkár miatt bekövetkezett károk helyreállítása” tárgyú feladat megvalósításával.

1325/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára az intézmény által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása” feladat megvalósítása érdekében 25 185 E Ft-ot biztosít a „930001 Általános tartalék” cím terhére azzal, hogy a vis maior támogatás megérkezését követően az összeg a „930001 Általános tartalék” címre visszapótlásra kerül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatás megérkezését követő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1326/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében 25 185 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg 15 185 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t, továbbá 10 000 E Ft-tal tervbe veszi az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási előirányzatán az új, „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása” tárgyú feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 185 E Ft.

A feladathoz kapcsolódó 2016. évi áfa rendezése érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa visszatérítés) előirányzatát 2700 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan. (A feladat összköltsége: 31 985 E Ft lesz, melyből céljelleggel támogatott intézményi beruházás összesen 25 185 E Ft, melynek 2016. évi üteme: 10 000 E Ft, 2017. évi üteme 15 185 E Ft).

1327/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1328/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a 7290. egyedi azonosító számú, „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkövének elhelyezéséhez a II. kerületi Bem téren

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1329/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján -, hogy a tulajdonában lévő Budapest II. kerületi Bem tér 13506 helyrajzi számú területén elhelyezésre kerüljön Szilágyi András-Fáskerti István: Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékköve, és a beruházáshoz 3800 E Ft támogatást biztosít.

1330/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékköve” megvalósítása érdekében 3800 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Történeti Múzeum részére. A feladat megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét, és 3800 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése” feladatot 3800 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2992 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 808 E Ft).

1331/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1332/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a főpolgármesterre átruházott döntési hatáskörét és jóváhagyja a „BTM, Budapest Galéria Az 1956-os lengyel szolidaritás emlékkő elhelyezése” megnevezésű feladatot, illetve a 7297. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására Lugossy Mária: A Forradalom Lángja című emlékművének köztéri elhelyezésére a II. kerületi Nagy Imre téren

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1333/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának, hogy a Budapest II. kerületi Nagy Imre tér 14472 helyrajzi számú területén ideiglenesen kerüljön felállításra Lugossy Mária: A Forradalom Lángja című emlékműve.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1334/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján -, hogy az Országgyűlés Hivatala az áthelyezési, a későbbi működtetési és karbantartási költségek vállalása mellett felállítsa a Budapest II. kerületi Nagy Imre tér 14472 helyrajzi számú területén a tulajdonában lévő, Lugossy Mária: A Forradalom Lángja című emlékművet. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: a határozat megküldésére: 10 nap;

a tulajdonosi hozzájárulás aláírására: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására Mecseki Hargita: Merengő című szobrának köztéri áthelyezéséhez, felújításához

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1335/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján -, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata saját költségvállalásával áthelyezze Mecseki Hargitának - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - Merengő című szobrát a XVII. kerületen belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 128468/43 helyrajzi számú, Pesti út 124-126. szám előtti Szent Kereszt térről a XVII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, 124356 helyrajzi számú Tessedik térre, valamint gondoskodjon a kompozíció felújításáról az előterjesztés 5. számú mellékleteként szereplő megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: a határozat megküldésére: 25 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1336/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Szervezet neve Támogatás célja Összege
„Esély a XXI. Században”
Művészeti Oktatási-Kulturális-
Közéleti Alapítvány (MOKKA)
A 2016. szeptember 29.
és 30. között megrendezésre kerülő „Cigányvarázs”
III. Kárpát-medencei Cigányprímások
és Zenekarok Fesztiválja elnevezésű rendezvény megvalósításának költségei céljára támogatás
1000 E Ft
MikulásGyár
Alapítvány
A 2016. december 2. és 21.
között megrendezésre kerülő
„Mikulásgyár” elnevezésű adománygyűjtő
és adományosztó akció lebonyolítási költségei céljára támogatás
1500 E Ft
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány Nevelőotthonokban élő gyermekek fogászati szűrővizsgálatainak
és kezeléseinek költségei céljára támogatás
500 E Ft

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1337/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1184/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „848701 Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján” szövegrész „843301 Műhibaper kártérítései jogerős ítélet alapján” szövegrészre módosul.

1338/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (39) bekezdésében szereplő határidők - a számlák felhasználása és kifizetése érdekében - az alábbiakra módosulnak:

Az összeg felhasználása és kifizetése a BFVK 2015. évi beszámolójában rögzített analitika alapján az alulkompenzáció mértékéig, a Társasághoz 2016. július 31-ig beérkezett számlák szerinti megbontásban lehetséges 2016. december 15-ig.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 26. pontja: Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1339/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Pro Urbe Budapest díjat adományoz:

1. Bucsek Gábor,

2. Kulcsár Győző,

3. Imre Géza,

4. Kapás Boglárka,

5. Haranghy Csaba,

6. dr. György István

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

1340/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

„Budapestért” díjat adományoz:

1. Magyar Állami Operaház Énekkara,

2. Somogyvári Géza,

3. Jánosa Domokos,

4. Lőrincz Edina,

5. Kis Tamás,

6. Járdányi Gergely,

7. Muzsikás Együttes,

8. Bohus Zoltán,

9. Balázs János,

10. dr. Varjú Imre,

11. dr. Badacsonyi Szabolcs,

12. Hámori Mária,

13. Népessy Noémi Eszter,

14. Harsányi Gábor,

15. Prof. Dr. Gömör Béla,

16. Hollerung Gábor,

17. Szabó József,

18. Megyesné dr. Hermann Judit,

19. Nagyné Varga Melinda Mária,

20. Belvárosi Fesztivál közösség,

21. Flesch Tamás,

22. Erdélyi Tibor,

23. Tóth Balázsné,

24. Sármay András,

25. Ars Sacra Alapítvány,

26. Végh Tamás

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

1341/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért díjat adományoz:

1. Nagyné Kovács Tímea,

2. Iring Zoltán,

3. Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

1342/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

1343/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért díjat adományoz:

1. dr. Paál Péter György,

2. Ruszó László,

3. Bajári Csaba,

4. Menyhért Tamás,

5. Kovács Lajos

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

1344/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:

1. Molnár Imre,

2. dr. Szívós István Antal,

3. Kovács Péter,

4. Sinkó Andrea,

5. Tóth Tamás

részére.

Határidő: 2016. november 17.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1345/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja Kerék-Bárczy Szabolcs felügyelőbizottsági tag lemondását 2016. szeptember 30-i hatállyal.

- egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Lakos Imrét (anyja neve: ................ születési hely, idő: ................) 2016. október 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 120 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1346/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja Molnár Gyula felügyelőbizottsági tag lemondását 2016. szeptember 30-i hatállyal.

- egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Hintsch Györgyöt (anyja neve: .................., születési hely, idő: ..................) 2016. október 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1347/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja és tudomásul veszi, Szűcs-Holczmann Attila felügyelőbizottsági tagnak a felügyelőbizottsági tagsága idejére járó díjazásáról történő lemondását, amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. a soron következő közgyűlésének napjával, de leghamarabb 2016. november 2-ával Szűcs-Holczmann Attilát felügyelőbizottsági tagjának megválasztja díjazás megállapításával.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1348/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- Kolozs András felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadását 2016. november 1-i hatállyal.

- Szűcs-Holczmann Attilának (anyja neve: ................, születési hely, idő: ................) a Társaság felügyelőbizottsága tagjává történő megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával, de leghamarabb 2016. november 2-ával, a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazásának a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 200 000 Ft/hó összegben történő megállapításával, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:103. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1349/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- Fekete Miklós, jelenlegi igazgatósági tag, vezérigazgató 2016. október 14. napjával történő lemondásának elfogadását, ezzel egyidejűleg Mihók Attila (anyja neve: ................, születési hely, idő: ................) megválasztását 2016. október 15. napjától a korábbi igazgatósági tag és vezérigazgató megbízatásával összhangban 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává és vezérigazgatójává, a korábbi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékű bruttó 250 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

- A Ptk. 3:117. § (2) bekezdése és a Társaság alapszabályának 4.2 (i) pontja értelmében az igazgatósági tagi és vezérigazgatói tisztsége megszűnése kapcsán Fekete Miklós részére felmentvény megadását, amennyiben azt a 2016. február 1. és a határozatok meghozatalának időpontja közötti időszakra vonatkozóan benyújtott, a Társaság tevékenységével kapcsolatos beszámoló azt alátámasztja.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1350/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Puskás Tamás „G. B. Shaw-Alan Jay Lerner-Frederick Loewe: My Fair Lady” c. előadás megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: A Budapest Gyógyfürdői Zrt. és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata közötti - Paskál Gyógyfürdőhöz kapcsolódó - együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1351/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatósága javaslata alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának VII. 2./ I.) pontja, valamint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabályának VI. 1./ y) ym) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által 2016. június 28. napján aláírt „Együttműködési Megállapodás Ingatlanok Használatára” elnevezésű szerződést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a BTI Zrt. 2016-2017. évekre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (BVH Zrt.) alapszabályának VI. fejezet 1. yl) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapesti Temetkezési Intézet alapítójaként jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a 2016-2017. évi ingatlangazdálkodási tervet a Budapesti Temetkezési Intézet tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan és tudomásul veszi az abban foglalt rendezetlen jogállású ingatlanokra vonatkozó tájékoztatást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BTI Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1353/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az IKOP-3.1.0-15 számon támogatott „A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP” projekt beruházói és kedvezményezetti feladatait a BKK Zrt. lássa el.

1354/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

„A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP” projekt megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt 342 154 E Ft összegű saját forrását a 2018-2019. években a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja „Az IKOP projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” 2018. évi üteméből.

A napirend 32. pontja: Javaslat a BHÉV Zrt. SZMSZ-ének jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1355/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BHÉV Zrt.) legfőbb szerveként

- elfogadja a BHÉV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felhatalmazza a BHÉV Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban kialakítsa a Társaság munkaszervezetét; elkészítse és saját hatáskörben kiadja a munkaszervezeten belüli feladat- és hatáskörmegosztást részletesen szabályozó Ügyrendet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját és a BHÉV Zrt. vezérigazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1356/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2016. évi támogatási szerződést az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 355 205 E Ft összeggel, és a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának állásfoglalása ismeretében - amennyiben nem merül fel kifogás - felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak taggyűlési döntést követő aláírásáról.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. - TVI állásfoglalását követő - soron következő taggyűlésének napját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1357/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2016. évi támogatási szerződését az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1358/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1359/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1360/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest főváros ivóvízellátó rendszere 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1361/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapest főváros ivóvízellátó rendszere 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének felújítási és pótlási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja, hogy azt a Fővárosi Vízművek Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1362/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapest főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének felújítási és pótlási tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és jóváhagyja, hogy azt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1363/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének - az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a „Városháza energetikai korszerűsítése” projekt pályázatának benyújtására és önrész biztosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1364/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” KEHOP-5.2.2. jelű 4 Mrd Ft beruházási összegű, a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által előkészített támogatási kérelmet az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

1365/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” projekt megvalósításához szükséges 1,2 Mrd Ft összegű önerő biztosítására 2017. évben, a 840701 címkódon a „2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” 2017. évi üteméből.

1366/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által történő benyújtásáról.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1367/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálásának eredményéről szóló döntést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a pályázati döntést követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által a IX. kerület, Gyáli úton megvalósított csatornák megállapodással történő térítésmentes átvétele

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1368/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján, az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti megállapodást az annak mellékletében foglalt IX. kerület, Gyáli úton elkészült víziközmű befejezetlen eszközként történő térítésmentes átadás-átvétele tárgyában, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1369/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást aktiválja, és mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2016. október 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításához a Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3) hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzattal összefüggő - eseti módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1370/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet - a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításához a Budakeszi út-Zugligeti út-(10843/2) hrsz.-ú közterület-Csiga út-Remete út-(10875/3 hrsz.-ú közterület-10503/15 hrsz.-ú telek-10875/4 hrsz.-ú telek-Árnyas út-Sztehlo Gábor utca által határolt területre készülő kerületi építési szabályzattal összefüggő - eseti módosításához környezeti vizsgálat kidolgozását nem tartja szükségesnek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem és a KÉSZ XXII. kerület északi Duna-parti szakasza a Duna utca-Sörház utca között tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1371/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) III. ütem és KÉSZ Budapest XXII. kerület, északi Duna-parti szakasz a Duna utca - Sörház utca közötti területre vonatkozó tervéhez környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a DÉSZ IV. ütem és KÉSZ Budapest IV. kerület, Duna-Budapest IV. kerület közigazgatási határa-Váci út-Újpesti vasúti híd nyomvonala által - a Népsziget Budapest IV. kerületéhez tartozó terület kivételével - határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1372/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a DÉSZ IV. ütem és Budapest IV. kerület, Duna-Budapest IV. kerület közigazgatási határa-Váci út-Újpesti vasúti híd nyomvonala által - a Népsziget Budapest IV. kerületéhez tartozó terület kivételével - határolt területre vonatkozó tervéhez környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1373/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1374-1375/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1374/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

A 376/1998. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 340/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1375/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1491/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja.

A napirend 42. pontja: Az európai uniós tagság megerősítése

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1376/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kocsis Máténak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztésről nem kíván részletes vitát folytatni.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1378/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést nem kívánja megtárgyalni.

A napirend 43. pontja: Tömegközlekedési feladatok hatáskör változása

Előterjesztők: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1379/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a budapesti közösségi közlekedés paraméterkönyvének jóváhagyását saját hatáskörbe vonja, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez szükséges rendeletmódosítást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a fővárosi tömegközlekedési menetrendváltozásokat kötelezően előzzék meg társadalmi egyeztetések.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

A napirend 44. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában az ingóvagyon értékesítésére vonatkozó egységes szabályozás megalkotására

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1380/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy egységes szabályozást alkot annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat által kizárólagosan tulajdonolt gazdasági társaságok tulajdonában álló, 500 000 Ft értéket meghaladó ingó vagyonelemek értékesítése kizárólag nyilvános árverés útján történhessen meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. szeptember 28-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére