A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2017. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés, a korábbi évek gyakorlatához igazodóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdés alapján igazgatási szünetet rendel el a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók vonatkozásában a rendes szabadság kiadására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és a Hivatalnál a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról rendelkező 2004. évi CXXIII. törvény 9-16. §-a szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

A 2. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát határozza meg. A hivatali szervezet vezetője egyes munkakörökben a feladatellátáshoz igazodóan a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a szabadságot eltérően jogosult kiadni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére