A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2017. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2015. december 23-án hatályba lépett módosításai következtében a hulladékgazdálkodási közfeladatokat az állam két részre osztotta. Az önkormányzatok kötelező feladata maradt az Mötv.-ben meghatározott közfeladat, azaz az önkormányzat közigazgatási területén belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. Új elemként megjelent azonban a Ht.-ben az állami hulladékgazdálkodási közfeladat, mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését foglalja magában.

Tekintettel a Ht. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a Kormány által létrehozott Koordináló szerv, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV vagy Koordináló szerv) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások területén történő megjelenésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakulását eredményező jogszabályváltozásokra, szükséges a meglévő R. módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az R. lehetőséget biztosít az ingatlanhasználó számára a zöldövezeti területeken kívül keletkező biológiailag lebomló kerti hulladékok átadására a Közszolgáltató részére.

2. §-hoz

A Közszolgáltató üzletszabályzatának nyilvánossá tételét is előírja.

3. §-hoz

A közszolgáltatási szerződés tartalmi kötelezettségévé teszi a közszolgáltatási tájékoztató és a beszámoló tartalmi és formai követelményeinek a meghatározását is.

4. §-hoz

A díjbeszedési és számlázási rendszerre vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.

5. §-hoz

A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltetésének szabályait tartalmazza, amely megújítás nélkül legfeljebb 1 éves időtartamra terjedhet ki.

6. §-hoz

A közszolgáltatási díjkedvezmények jogosulatlan igénybevételének visszafizetési feltételeit határozza meg 2016. április 1. napját megelőzően és követően.

7. §-hoz

A közszolgáltatási díjkedvezmények igénybevételének feltételeit pontosítják.

8-9. §-okhoz

A hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetési szabályairól, valamint az ott átvehető hulladékokról rendelkezik.

10. §-hoz

Technikai módosításokat tartalmaz.

11. §-hoz

Hatályukat vesztő rendelkezéseket határozza meg.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére