A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

5/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan című 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására, módosítására.

A DÉSZ I. üteme a Margitsziget területére vonatkozik, módosításának alapja az 1272/2016. (IX. 28.) számú Főv. Kgy. határozat.

A Kormány a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapesten megrendezendő Úszó, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvényben kerültek nevesítésre a rendezvény által érintett ingatlanok, így többek közt a Budapest XIII. kerület 23800/1 - 8 és a 23801 helyrajzi számú ingatlanok, melyek a Margitsziget területének egészét lefedik.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek, így a DÉSZ Margitszigetre vonatkozó I. ütemének módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.

A DÉSZ módosítása rendeletalkotással történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az időszakos jellegű lelátó létesítése csak a Nemzeti Sportuszoda, a Teniszstadion és az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum területén megrendezésre kerülő sportesemények esetén tervezett, ezért a hatályos rendelkezés pontosítása szükséges.

A 2. §-hoz

A rendelkezés lehetővé teszi a termálkutak védőterületének bekerítését, amennyiben azt a vízbázis védőidomának és védőterületének kijelölő határozata előírja.

A 3. §-hoz

A rendelkezés szerkesztése az egyértelműsítés céljából módosul, valamint a hatályos rendelet szerint létesíthető idényjellegű vendéglátó terasz területe 500 m2 helyett 300 m2-re korlátozódik.

A szigettel szomszédos kerületek lakosságának védelme érdekében a zenés, szórakoztató rendeltetés létesítése a szigeten területileg korlátozásra kerül.

A 4. §-hoz

A nagyrendezvénnyel kapcsolatosan csak a 16. § (2) bekezdés rendelkezett a hatályos rendeletben, ennek törlése a fogalommagyarázatból a nagyrendezvény fogalmának törlését vonja maga után.

A városi park övezetének meghatározásában az elsődleges funkció (rekreáció) kerül kiemelésre, ezért a sport, idegenforgalmi, kulturális, közösségi szövegrészek törlésre kerülnek.

„Az első rendezvény előtti állapotnak megfelelő” helyreállítás nem feltétlenül célszerű beavatkozás (tekintettel például a zöldfelületek évszakoktól függő állapotára), ezért a szövegrész törlése indokolt.

Az 5. §-hoz

A DÉSZ 1.a. mellékletét képező Szabályozási terv módosítása az északi parkoló kontúrjára és a férőhely változására vonatkozik.

A DÉSZ 1.a. és 1.b. mellékletét képező Szabályozási terv jelmagyarázata kiegészítésre kerül, miszerint a Margitsziget egésze műemléki jelentőségű terület.

A 6. §-hoz

A szövegezések pontosításra kerültek.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére