A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2017. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2016. január 27-i 33/2016. (I. 27.) sz. érdemi határozatában foglalt feladatátcsoportosításra figyelemmel a Budapest Közút Zrt. 2016. április 1-jétől végzi a korábban a BKK Zrt. által végzett taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás feladatot (Taxirendelet 9. §), köt szerződést saját nevében a taxiállomás használatára (Taxirendelet 11. § (9) a)) olyan változással, hogy a közszolgáltatás díját (taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díj) a Fővárosi Önkormányzat nevében és javára szedi be (Taxirendelet 12. § (8)). A 2016. március 31-ig megkötött szerződések érvényességére a Taxirendelet 19. § (4) bekezdése az irányadó.

A javaslat célja, hogy a feladat jogutódlása egyértelmű és konzisztens meghatározást nyerjen. A jogszabály-módosításban foglalt korrekciókkal a tevékenységet szabályozó valamennyi jogszabályi rendelkezés egyidejűleg alkalmazhatóvá válik. A fogalmi meghatározások pontosítását a Taxirendelet megjelenését követően kiadott országos szabályozás indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szervezet elnevezésének aktualizálása, általános meghatározása vált szükségessé.

A 2. §-hoz

Fogyasztóvédelmi szempontból az utas szemszögéből indokolt, hogy a bankkártyát elfogadó terminál a helyszínen nyomtasson valamennyi utas számára egységesen a fizetéskor hozzáférhető papíralapú, a pénzügyi tranzakciót és annak mértékét igazoló bizonylatot. A 2013. évi jogalkotás idején még nem létező mPOS terminálok jelenleg biztosíthatják a fogyasztók megkülönböztetéstől mentes egységes szolgáltatáshoz jutási feltételeit, és bizonyos szolgáltatásokból egyes utasok kirekeszthetővé válnának a rendelkezés kiegészítése nélkül.

A 3. §-hoz

Piac- és fogyasztóvédelmi szempontból is szükséges a jogkövető és a jogellenesen szolgáltatást teljesítők megkülönböztetése. Nem viselheti érvényes tevékenységi engedélykivonat és fővárosi taxiállomás-használati hozzájárulás nélkül járművén a vállalkozás a védjegy- és a mintaoltalommal védett fővárosi taxiarculat-elemeket.

A 4. §-hoz

Fogalmi pontosítás vált szükségessé.

Az 5. §-hoz

Fogalmi pontosítás vált szükségessé.

A 6. §-hoz

Fogalmi pontosítás vált szükségessé.

A 7. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat támogatva az elektromobilitás elterjedését a fővárosi taxipiacon is, a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódóan 95%-os taxiállomás-üzemeltetési szolgáltatási díjkedvezményt biztosít a tisztán elektromos meghajtású taxi gépjárművek üzembentartói részére. A jelentősen csökkentett, de el nem törölt 5%-os díj biztosítja a díjhoz kapcsolódó rendelkezések érvényesíthetőségét.

A 8. §-hoz

Piac- és fogyasztóvédelmi szempontból is szükséges a jogkövető és a jogellenesen szolgáltatást teljesítők transzparens megkülönböztetése. A taxiállomás-használati megállapodás megkötésekor előírt kötelező és opcionális fővárosi taxi arculati elemek eltávolíttathatóságának megteremtése, valamint a vállalkozás járművének szolgáltatói körből történő kivonásának pontos meghatározása.

A 9. §-hoz

A szervezet elnevezésének aktualizálása, a rendelkezés pontosítása vált szükségessé.

A 10. §-hoz

Piac- és fogyasztóvédelmi szempontból, az arányosság törvényi követelményeinek érvényesítése érdekében is szükséges, hogy a Taxirendeletben foglalt feltételek csekélyebb súlyú megsértése esetén a vállalkozások számára lehetőség legyen a jogsértő helyzet megszüntetésére anélkül, hogy a taxiállomás-használati megállapodásuk felmondásra kerülne.

A 11. §-hoz

A szervezet elnevezésének aktualizálása vált szükségessé.

A 12. §-hoz

A rendelkezés pontosítása vált szükségessé.

A 13. §-hoz

A szervezet elnevezésének aktualizálása, általános meghatározása vált szükségessé.

A 14. §-hoz

Fogyasztóvédelmi szempontból indokolt, hogy a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálathoz nem tartozó taxi gépkocsikon FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ/FREELANCER felirat kerüljön feltüntetésre. Ebben az esetben jogorvoslat céljából nem keresi a megkárosított utas feleslegesen a nem létező személytaxi-szolgáltatást segítő szolgálatot, mert a taxi nyilvánvalóan nem tartozik egyik szolgálathoz sem.

A 15. §-hoz

Jogtechnikai korrekció érdekében szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik, a szabályozás a 4. § új (8) bekezdésébe kerül.

A 16. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére