A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a gyermekétkeztetéssel összefüggő étkezési térítési díjak és nyersanyagnormák felülvizsgálatának végrehajtása, a felnőtt étkezők térítési díjának meghatározása, valamint jogszabályi és egyéb módosítások átvezetése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése szerint szükséges a rendelet módosítása.

A 2. §-hoz

Az 1-2. melléklet a rendelet hatálybalépését követően a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó napi étkezési térítési díjat és nyersanyagnormát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére