A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

11/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A vagyongazdálkodással összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Helyiségrendelet) módosítása a helyiségek ingyenes vagy kedvezményes hasznosítására, ezen belül az ún. alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításra vonatkozó szabályok egységesítése és hatékonyabbá tétele érdekében vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyiségek alkalmi célú igénybevételéről korábban minden esetben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntött. A 35. §-ba újonnan bekerülő rendelkezések összefoglalják és pontosítják az eddigi szabályokat, továbbá a hatékonyabb döntéshozatal érdekében kiegészítik egy új főpolgármesteri átruházott hatáskörrel. Ennek értelmében Budapest Főváros Önkormányzatának intézménye részére a „Közraktárak” épületegyüttesb4 zakonként ülésező Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság ülésének időpontjához. A bizottsági döntéselőkészítés és döntéshozatal továbbá időigényes és jelentős erőforrásokat köt le, a főpolgármesteri döntés ezzel szemben gyors és hatékony.

Ezzel összefüggésben „Közraktárak” épületegyüttes projektigazgatósága hasznosítási gyakorlatának tapasztalataiból kiindulva merült fel az az igény is, mely szerint célszerű lenne kizárólag a „Közraktárak” épületegyüttesében található helyiségek vonatkozásában az alkalmi célú hasznosítás időtartamát az eddigi 90 napon belüli 7 napról 30 napra növelni. Az igénybevehetőség időtartamának emelése azért indokolt, mert ez az időtartam igazodik a „Közraktárak” területén tartandó rövidtávú események időtartamához. A 30 napos hasznosítás ugyanakkor továbbra is alkalmi jellegűnek tekinthető, ezért az alkalmi célú igénybevételekre vonatkozó rendelkezések között javasolt szabályozni. Ezzel a módosítással a „Közraktárak” épületegyüttes területén tartandó fesztiválok pl.: tavaszi vagy őszi fesztivál szervezése, illetve a kapcsolódó döntéshozatali mechanizmus tehető hatékonyabbá.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat működését szabályozó jogszabályok koherenciájának érdekében, a Helyiségrendelet 5. § és a 35. § módosítása folytán szükséges módosítani a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a főpolgármesterre, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatásköröket tartalmazó mellékleteit.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére