A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2017. január 25-i ülésén döntött arról, hogy a BKK Zrt. leánytársaságaként létrehozza a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.-t. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 6. melléklete tartalmazza a BVH Zrt, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. leánytársaságainak felsorolását, így ezen felsorolást szükséges kiegészíteni az új társasággal.

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján 2017. január 1-jétől a Közlekedésszervező finanszírozása üzleti év alapján történik, azzal, hogy az üzleti és a menetrendi év egybeesik. Ennek érdekében a menetrendi év fogalmának módosítására került sor 2017. január 1-jétől. A menetrendi évről naptári évre történő átállással szükségszerűségét vesztette a két naptári évre vonatkozó üzleti tervek benyújtásának követelménye, így módosítani szükséges a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Kijelölő rendelet) 12. § (5) bekezdésének azon követelményét, hogy az üzleti tervet kétéves időtartamban, gördülő tervezéssel kell elkészíteni és benyújtani. Tekintettel arra, hogy ez a menetrendi év finanszírozásával való összhang érdekében került előírásra, a menetrendi év kivezetésével ezen rendelkezés már nem szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E módosító rendelkezést a BKK Zrt. újonnan alapított leánytársaságának a Vagyonrendeletben a BKK Zrt. leánytársaságai közötti nevesítése indokolja.

A 2. §-hoz

A menetrendi év fogalmának 2017. január 1-től hatályos módosítása alapján a menetrendi év megegyezik az üzleti évvel. A menetrendi évről naptári évre történő átállással szükségszerűségét vesztette a két naptári évre vonatkozó üzleti tervek benyújtásának követelménye, így a menetrendi év kivezetésével a kétéves üzleti tervezésre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére