A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. melléklete azoknak a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket - a Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdésében szereplő előírás szerint - a kerületi önkormányzatok döntésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell.

A X. kerületi Önkormányzat a 2016. november 17-i képviselő-testületi ülésén döntött azon újabb helyszínről, amely kijelölését kéri a Fővárosi Közgyűléstől. Ennek alapján kerül sor a Rendelet 2. melléklete 5. pontjának újabb alponttal való kiegészítésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E szakaszban kerül konkrétan kijelölésre az a X. kerületi önkormányzati tulajdonú közterület, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. A Kúria elvárása szerint a szabályozásból minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell tűnnie a védett közérdek mibenlétének, amelynek a Fővárosi Közgyűlés az alábbiak szerint tesz eleget:

A Rendelet 2. melléklet 5.14. pontjában meghatározott közterület a közegészség védelme (Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet) érdekében került kijelölésre.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére