A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)-g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást a 2017. évi szolgáltatási önköltség megállapítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása, a hajléktalanok átmeneti szállásain fizetendő személyi térítési díjaknál adható kedvezmények és a kedvezményezettek körének változása, a VIII. kerület, Alföldi utca 6-8. szám alatti átmeneti szállás eltérő elhelyezési körülményei miatt új intézményi térítési-díjkategóriák megjelenítése, valamint a belépési hozzájárulással érintett férőhelyek számának módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 5. § (7) bekezdése új elemként kiegészül az átmeneti szállásokra történő jelentkezéskor 25. életévüket még be nem töltött ügyfelekkel mint új kedvezményezetti körrel, melynek indoka, hogy jellemzően azon állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek fedik le ezt a kört, akik nem, vagy csak nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetőleg vagyonuk nincs.

Új elemként jelenik meg az R. 5. § (8) bekezdésében a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők számára kiterjesztett kedvezményes személyi térítési díj fizetési lehetőség. A hajléktalan személyek ellátását biztosító Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei által a fejlesztő foglalkoztatás keretében megjelenő ügyfelek esetében is személyi térítési díj fizetési kedvezményt célszerű megállapítani az ügyfelek rendelkezésére álló alacsony jövedelem miatt. Ez a kedvezményes díjfizetés a fejlesztő foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt illeti meg az ügyfelet.

A 2. §-hoz

Az 1-3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegeit határozza meg intézményenként, azon belül telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 3. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére