A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2017. (VII. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatát, módosítását e jogszabály gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a felmerült szabályozási igények, valamint egyéb technikai jellegű pontosítások szükségessége tette indokolttá.

Fentiekre tekintettel a rendelet módosításában kidolgoztuk a néhány szakasz átdolgozására, kiegészítésére, új hatáskör megállapítására, valamint egy rendelkezés hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályokat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A változtatást új fogalom meghatározásának szükségessége indokolja.

2. §-hoz

A változtatást a jogszabály gyakorlati alkalmazása során felmerült szabályozási igény indokolja.

3. §-hoz

A módosítás a szabályozás pontosításának igénye folytán vált szükségessé.

4. §-hoz

A módosítást a jogszabályi környezet megváltozása (a rokkantsági nyugdíj megszűnése) tette szükségessé.

5. §-hoz

A nyugdíjasházi bérlő felmondása esetén, a részére visszafizetendő összeg minimális mértékének meghatározása a Lakástörvény rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelést szolgálja.

6. §-hoz

A szociális lakáspályázat alapján lehetővé válik lakás bérbeadása azon pályázók részére is, akiknek bérletében, albérletében másik lakás van.

7. §-hoz

A módosítást a gyakorlati alkalmazás során felmerült pontosítási igény indokolja.

8. §-hoz

A módosítást a szabály gyakorlati alkalmazása során felmerült tapasztalatok indokolják.

9. §-hoz

Változtatási javaslatunk konkrét indoka a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítését célozza - összhangban Magyarország Kormányának céljaival -, mely célkitűzés eléréséhez Budapest Főváros Önkormányzata az átlátható szervezetek részére történő többszöri bérlőkiválasztási jog biztosítása útján járulhatna hozzá.

Az új bekezdést - mely a bérlőkijelöléssel érintett lakások körének lehető legteljesebb kihasználására irányul - a Főváros tulajdonosi érdekei figyelembevételének szükségessége indokolja.

A bérlőkiválasztási jognak a saját tulajdonú nyugdíjasházakra való gyakorlásánál szabályoztuk azt, hogy ha a bérlőnek kiválasztott személy a bekerülési összeget megfizeti, de a lakásbérleti szerződést nem írja alá, úgy - a saját tulajdonú nyugdíjasházi lakások kérelmezőinél alkalmazott eljárásnak megfelelően - a bekerülési összeget vissza kell téríteni részére.

10. §-hoz

A rendelkezés kiegészítését a szabályozás pontosításának szükségessége indokolja.

11. §-hoz

A Lakástörvénynek való megfelelés érdekében megállapítanánk az elhelyezési kötelezettség teljesítésének részletszabályait, mellyel joghézagot szüntetnék meg.

12. §-hoz

A módosítást pontosítási igény indokolja.

13. §-hoz

A bérbeadás módjának meghatározását a szabályozás kiegészítésével pontosítottuk.

14. §-hoz

A nyugdíjas bérlők érdekeit védő rendelkezésként - a korábbi szabályozásnak megfelelően - megállapítanánk a piaci alapú lakbér megállapításának korlátját.

15. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően szövegrész módosításáról rendelkezik.

16. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően a jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

17. §-hoz

A rendeletmódosítással az SZMSZ módosítása is szükségessé vált, tekintettel a hatásköri szabály változására, valamint az új hatáskör megállapítására.

18. §-hoz

A rendeletmódosítással az SZMSZ rendelkezésének hatályon kívül helyezése is szükségessé vált.

19. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló rendelet szerint a módosító rendelet hatálybalépéséről e helyen kell rendelkezni.


  Vissza az oldal tetejére