A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata és eddigi alkalmazásának tapasztalatai alapján szükségessé vált annak pontosítása és egyértelműsítése.

A Rendelet módosításához szükséges hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (2) bekezdése szerint elkészült, továbbá a Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A módosítás célja, hogy kizárólag pályázat útján legyen lehetőség arra, hogy futó sportesemény az éves naptártervbe felkerüljön. Annak érdekében, hogy a pályázati adatlapok elbírálása, valamint az éves naptárterv összeállítása hatékonyabbá váljon, függetlenül attól, hogy a szervezők a saját rendezvényüket melyik kategóriába soroltként kérik felvenni az éves naptártervbe, a pályázatok benyújtására a Rendelet egységes határidőt állapít meg.

A 3. §-hoz

A rendelet szigorúbb követelményeket kíván állítani a pályázók elé azzal, amennyiben az általa rendezett esemény felkerül az éves naptártervbe, miként kívánja tájékoztatni a fővárosi lakosokat a várható forgalomkorlátozásokról. A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a futó sportesemények kategóriák szerinti besorolását, és definiálja azokat. A futó sportesemények közötti különbségtétel egyik szempontja, hogy azok mekkora forgalomkorlátozással járnak. Tekintettel arra, hogy a forgalomkorlátozások a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőket is érintik, indokolt olyan szabály telepítése a rendeletben, amely a szervezőre nézve kötelezettség, ám kellő felkészülést biztosít a fővárosi lakosok számára, hogy tájékozódhassanak a rendezvénnyel járó forgalmi korlátozásokról.

A 4. §-hoz

A módosítás csökkenteni kívánja a futó sportesemények számát. Az I. kategóriás futó sporteseményből legfeljebb három, a II. kategóriás sporteseményből legfeljebb hat kerülhet fel az éves naptártervbe. A módosítás lehetőséget ad arra is, hogy évente legfeljebb három eseményt egyéb kategóriába tartozó eseményként felvegyenek az éves naptártervbe.

Igazodva ahhoz az elvhez, hogy valamennyi futó sportesemény pályázat alapján kerülhet fel az éves naptártervbe, ha már az éves naptárterv elfogadását követően jelzi egy rendező, hogy futó sporteseményt kíván szervezni, úgy - a korábbi szabályozástól eltérően - köteles pályázatot benyújtani. Azonban - védve a futó sportesemények éves naptártervének stabilitását, valamint figyelve a fővárosi lakosok érdekeit a forgalomkorlátozásokkal összefüggésben - a naptárterv elfogadását követően kizárólag különös méltánylást érdemlő körülmény alapján lehet pályázatot benyújtani, egyben módosítani az éves naptártervet.

Az 5. §-hoz

A Rendelet korábban külön pályázati adatlapot állapított meg az I., valamint a II. és egyéb kategóriába tartozó futó sporteseményekre. Az egységes bírálási szempontok szem előtt tartása, valamint az ügyintézés gyorsítása érdekében az eltérő típusú pályázati adatlapok helyett a módosítás következtében egységes pályázati adatlap áll rendelkezésre.

A 6. §-hoz

A módosításokkal összefüggésben szükséges hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére