A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

27/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án megtartott ülésén az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy elviekben egyetért a Budapest Főváros és közvetett, illetve közvetlen tulajdonú társaságai, valamint a fővárosi költségvetési szervek (a továbbiakban: Intézmények vagy Fővárosi Ajánlatkérők) beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára vonatkozó koncepcióval. E döntésen alapulva a Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-ai ülésén az 1534/2015. (XII. 02.) Főv. Kgy. határozatával megalapította a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Fővárosi Közbeszerzési Kft.) a fővárosi közbeszerzések koordinációja, egységes lebonyolítása és minőségbiztosítása elősegítése érdekében. A Fővárosi Közgyűlés 434/2017. (IV. 05.) Főv. Kgy. határozatával akként döntött, hogy meghatározott szempontok szerint felül kell vizsgálni az integrált közbeszerzési modellt. A modell felülvizsgálatának részét képezte a társaság tulajdonosi helyzetének változása is. A felülvizsgálat eredményeként a társaság adásvétel útján a BVH Zrt. tulajdonába kerül.

A fentiek mellett a Fővárosi Közgyűlés 784/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészének értékesítésére irányuló szerződést a BVH Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között, amelynek révén az FTSZV Kft. kikerült a BVH Zrt. tulajdonából.

A Budapest 2024 Zrt. végelszámolásával kapcsolatos előzetes részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés 754/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. határozatával hozta meg, a Budapest 2024 Zrt. részvényesi közgyűlése a végelszámolás elrendeléséről 1/2017. sz. határozatával döntött.

A Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása befejezésre került, emellett a Fővárosi Közgyűlés 166/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozatával döntött a CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 100%-os üzletrészének értékesítéséről.

A fentiek kapcsán szükséges a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelettervezethez hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A végelszámolás elrendelése okán a Budapest 2024 Zrt. cégneve „v.a.” toldattal használandó, ezen változás átvezetése szükséges a Vagyonrendelet 3. mellékletén.

A 2. §-hoz

A Budapest 2024 Zrt. elnevezésének változását az 5. mellékleten is szükséges átvezetni.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrészének a BVH Zrt. részére történő átruházásával a társaság a BVH Zrt. leányvállalatává válik, ennek megfelelően a Vagyonrendelet 6. mellékletének a BVH Zrt. leányvállalataira vonatkozó részébe szükséges felvenni a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által tulajdonolt társaságokban bekövetkezett változások átvezetése szükséges, a javaslat a végelszámolt, illetve eladott társaságok 3. és 5. mellékletből történő törléséről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére