A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítását a jogszabályi változásból (a módosított 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ából) adódó, illetve a működési tapasztalok során felmerült és szükségessé váló egyéb változtatási igények indokolják.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtak szerint a vegyes hulladék gyűjtésére a természetes személy ingatlanhasználók részére 60 vagy 80 literes gyűjtőedény választásának a lehetőségét is biztosítania kell a Közszolgáltatónak. Az R. kiegészült a 60 és 80 literes gyűjtőedényekben, valamint az öntömörítős, vagy telepített tömörítőfejes konténerben elhelyezhető vegyes települési hulladék tömegének meghatározásával.

2. §-hoz

Az 1. § szerinti módosításhoz igazodó felsorolás pontosítását tartalmazza.

3-4. §-okhoz

A hulladékgyűjtés szabályainak megsértése esetén a közszolgáltató által követendő eljárást rögzíti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére