A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

29/2017. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a II. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén az 50/2015. (I. 28.) számú határozatával elfogadta a Fővárosi településszerkezeti tervet (TSZT 2015) és megalkotta a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendeletét (FRSZ), ezzel a DÉSZ elkészíttetésének alapfeltétele megteremtődött.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT 2015 és az FRSZ alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési szabályzatban együtt tervezendő terület:

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően II. üteme a II. kerület Duna-parti területére vonatkozik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság, ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály), érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály véleményének kikérése megtörtént.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A közterületen lévő építményekre vonatkozó előírás.

Az 5. §-hoz

A természeti környezet védelmére vonatkozó előírások.

A 6. §-hoz

A telekalakításra vonatkozókat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A terület közművesítésével kapcsolatos rendelkezések.

A 8. §-hoz

A víziközművekre vonatkozó előírások.

A 9. §-hoz

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírások.

A 10. §-hoz

A közkert (Zkp-Kk) övezetre vonatkozó rendelkezések.

A 11. §-hoz

A közlekedési területekre (KÖu-3) vonatkozó előírások.

A 12. §-hoz

A személygépjárművek tárolására vonatkozó rendelkezések.

A kikötői létesítmény rendeltetésszerű használatához személygépjármű-várakozóhelyeket azért nem kell biztosítani, mert azokat a Margit híd északi oldalán az alsó rakparthoz kapcsolódó parkolóterület biztosítja.

A 13. §-hoz

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások.

A 14. §-hoz

Záró rendelkezések.

Az 1. melléklethez

A szabályozási tervlap.


  Vissza az oldal tetejére