A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2017. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

207/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

208/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonására

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr. Bagdy Gábor, dr. Bácskai János, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Karsay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Róbert, dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szentgyörgyvölgyi Péter, Ughy Attila, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés visszautasítja Lázár János miniszter azon kijelentését, hogy «Budapestnek nem kellett az olimpiára ezermilliárd forint fejlesztési forrás, így abból a vidék fejleszthető«. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az olimpiai pályázattal kapcsolatos kormányhatározatokban nevesített közlekedési beruházások megvalósulása érdekében, különös tekintettel a Ferihegyi gyorsforgalmi út modernizálására, folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

210/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonában álló Budapest 2024 Nonprofit Zrt. által a 2024. évi Budapestre tervezett nyári olimpiai és paralimpiai játékok előkészítésére fordított költségek kivizsgálására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

211/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának és Szaniszló Sándornak a beterjesztett határozati javaslat 1. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot a társadalmi támogatottság hiányára való tekintettel, amelynek megteremtésére a Kormány még kísérletet sem tett, a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

212/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és a politikai egység felbomlására tekintettel a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

213/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-i és azt követő ülésein a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatban hozott döntéseit, és azok sorsáról 2017. május 31-ig készítsen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

214/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó kormányhatározatokban nevesített - és az olimpiai pályázattal kapcsolatos, de attól függetlenül is megvalósuló - beruházások további sorsáról, azok 2024-ig történő megvalósulása érdekében folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

215/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli megszüntetésének megkezdése érdekében szükséges döntési javaslatokat készítse elő, és döntéshozatal céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. március 1-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére