A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2017. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

739/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

740/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

741/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Megállapodás megkötése Budapest X. kerület Népliget kerületi építési szabályzata elkészítéséhez” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

742/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV Zrt. T-327/15 számú budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklámcélú hasznosítása tárgyú ajánlattételi felhívás visszavonására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

743/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi és kerületi önkormányzati közterület-felügyeleti térfigyelő kamerák alapján kiszabott bírság visszafizetésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

744/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest Főváros Önkormányzata felterjesztési jogára vonatkozó javaslat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvénnyel kapcsolatban” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

746/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest IX. kerület Budapest Park rendezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

747/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a pótkézbesítéssel megküldött előterjesztések napirendről történő levételére irányuló javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

748/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

749/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Testvérvárosi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására Budapest és Beregszász között

2. Javaslat az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2017. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

3. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

4. Javaslat a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény és védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére megkötött bérleti szerződés módosítására

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló REK Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására

6. Javaslat a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. végelszámolása elrendeléséhez szükséges döntések meghozatalára

7. A Magyar Úszó Szövetség 2022. vagy 2024. évi rövidpályás úszó VB-re benyújtandó pályázatához nyújtandó elvi támogatás

8. Javaslat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos döntésekre

9. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

10. Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 9-11. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására

12. Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

13. Javaslat egyes XVII. kerületi ingatlanok telekhatár-rendezésével összefüggő ingyenes tulajdonjog-átruházásra

14. Javaslat a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata által kérelmezett, közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. szám alatti 210240 hrsz.)

15. Javaslat a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás 1. számú módosításának elfogadására

16. Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezésére

18. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

19. Javaslat az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédőfal kivitelezése feladat jóváhagyására

20. Javaslat a Csepeli gerincút II-III. ütem tervezése feladat jóváhagyására

21. Javaslat az elektronikus jegyrendszer projektet érintő változások okán felmerülő stratégiai, jogi és finanszírozási döntések jóváhagyására

22. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

23. Javaslat a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

24. Javaslat az 1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

25. Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2016. évi támogatások elszámolásáról

26. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárására

27. Javaslat a BKK Zrt. és BKV Zrt. üzleti terv módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete módosításának elfogadására

28. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására, valamint egyéb folyamatban lévő közlekedésszervezői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

29. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének módosítására

30. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület-tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés, valamint a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására

32. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

33. Javaslat a Duna Transznacionális Programban „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című pályázat benyújtására

34. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés 1. sz. módosítására

35. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

36. Javaslat Horizont 2020 Cities4People című projekt támogatási szerződés megkötésére

37. Javaslat a FÁNK Mesepark projekt többletforrásának biztosításához

38. Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

39. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére, valamint a Margitsziget Szökőkút multimédiás bővítésére

40. Javaslat iskolai közétkeztetési pályázat benyújtására az Innovatív Városi Akciók (Urban Innovation Actions) Program keretében

41. Javaslat alapítványok támogatására a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra” cím előirányzata terhére

42. Javaslat év közben felmerülő szociális, köznevelési és kulturális feladatok támogatására a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím, a „930001 Általános tartalék” cím, illetve a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére

43. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

44. Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

45. Javaslat a Budapest Bora elismerő cím alapításáról szóló rendelet megalkotására

46. Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására és tárgyi eszközök selejtezésére

47. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona férőhelybővítéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

48. Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

49. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának módosítására

50. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

51. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

52. Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázatának kiírására

53. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határidő-módosítására

54. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőinek megbízására

55. Javaslat személyi döntések meghozatalára

56. Javaslat a Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához szükséges döntések meghozatalára

57. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

58. Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

59. Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére

60. Javaslat a 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36-38. Társasház alapító okiratának az ingatlan-nyilvántartásba történő ismételt benyújtására

61. Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása felhasználásának szabályairól szóló 2017. évi támogatási szerződés megkötésére

62. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2017. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, megkötésére

63. Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást elnyert városrehabilitációs projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására

64. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

65. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

66. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

67. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére

68. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó 2017. évi rendes közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

69. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

70. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 1. számú módosítására

71. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 31-ig elvégzett felújítási feladatok elfogadására

72. Megállapodás megkötése Budapest X. kerület Népliget kerületi építési szabályzata elkészítéséhez

73. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 3. számú módosítására

74. Javaslat az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetésére

75. Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

76. Javaslat a KEHOP-5.2.2. a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

77. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Kft. közötti megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

78. Javaslat „Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója” elfogadására

79. Javaslat a Rákos-patak és környezetének fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

80. Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

81. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a Budapesti Pályafejlesztési Programban való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat aláírására

82. Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított egyes alapítványok 2016. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

83. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

84. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására

85. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények záró beszámolójának elfogadására

86. Javaslat Budapest 2017-2021. időszakra szóló települési környezetvédelmi programjának jóváhagyására

87. Javaslat a „Szerződés a FINA 2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokságának megrendezésére és lebonyolítására” irányuló megállapodás megkötésére

88. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

89. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

90. Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 2025-ig

91. Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél

A napirend 1. pontja: Javaslat testvérvárosi együttműködési megállapodás jóváhagyására Budapest és Beregszász között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

750/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt testvérvárosi együttműködési megállapodást Budapest és Beregszász között.

A napirend 2. pontja: Javaslat az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2017. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

751/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Csillaghegyi-öblözetben a Duna-parti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítményről az előterjesztésben és az előadott prezentációban foglalt tájékoztatást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az árvízvédelmi létesítmény megvalósításához szükséges engedélyezési eljárások megindításáról.

Határidő: 2017. június 19.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény és védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére megkötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

752/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény és védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére megkötött megállapodást - bérleti szerződés módosítása tárgyában - az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Bérlő és Üzemeltető általi aláírást követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló REK Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

753/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2017. június 1-jétől 2019. május 31-ig terjedő időtartamra 560 000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. végelszámolása elrendeléséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

754/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Társaság) közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli - végelszámolás útján történő - megszüntetését és a végelszámolás elrendelését a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

- A Társaság végelszámolásának kezdő időpontjaként a 2017. szeptember 1. napjának meghatározását.

- Annak megállapítását, hogy a Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v.a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- A végelszámolás kezdő időpontjával a Társaság végelszámolójának a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., cégjegyzékszáma: 01-09-994411), személyében felelősként: Fodor Gergely (anyja neve: .................., lakcíme: ...................) megválasztását havi 500 000 Ft + áfa összegű megbízási díj mellett.

- A Társaság állandó könyvvizsgálójaként jelenleg eljáró szervezet, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 0109267553, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165) és a könyvvizsgálatért felelős személyként Bartha Zsuzsanna (anyja neve: ..............., lakcíme: ....................., kamarai nyilvántartási száma: 005268) könyvvizsgálói megbízatásának 2018. december 31-ig történő meghosszabbítását a jelenlegi megbízási díj mérséklésével az alábbiak szerint: 2017. augusztus 31-i zárómérleg könyvvizsgálatára 3 500 000 Ft + áfa, a 2017. december 31-i éves beszámoló könyvvizsgálatára 1 500 000 Ft + áfa, a 2018. évi beszámoló könyvvizsgálatára 1 500 000 Ft + áfa megbízás díj mellett.

- Dr. Csörgits Lajos jelenlegi igazgatósági tag 2017. május 3. napjával történő lemondásának tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg dr. Kulcsár Krisztián (anyja neve: ...................., születési hely, idő: ......................) megválasztását a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala napját követő naptól a Társaság igazgatósági tagjává a korábbi és jelenlegi igazgatósági tagok megbízatásával összhangban velük azonos határozott időtartamra, a korábbi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékű bruttó 250 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

- Dr. Bartha Csaba, jelenlegi felügyelő-bizottsági tag, egyben elnök 2017. május 8. napjával történő lemondásának tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg Fábián László (anyja neve: ...................., születési hely, idő: .....................) megválasztását a Társaság felügyelő-bizottsági tagjává, egyben elnökévé a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalának napját követő naptól a korábbi felügyelő-bizottsági elnök megbízatásával összhangban 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a korábbi felügyelő-bizottsági elnök díjazásával azonos mértékű bruttó 250 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

- Dr. Sipos Gertrúd jelenlegi felügyelő bizottsági tag 2017. július 31. napjával történő lemondásának tudomásulvételét, ezzel egyidejűleg dr. Nagy Zsigmond (anyja neve: .................., születési hely, idő: ...................) megválasztását 2017. augusztus 1. napjától a Társaság felügyelő bizottsági tagjává a korábbi felügyelő bizottsági tag megbízatásával összhangban 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a korábbi felügyelő bizottsági tag díjazásával azonos mértékű bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

Határidő: a közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

755/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

756/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésére irányuló pályázat során a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kért garancialeveleket jóváhagyó 7/2016. (I. 27.), 1230/2016. (IX. 28.), 1231/2016. (IX. 28.), 1232/2016. (IX. 28.), 1234/2016. (IX. 28.), 7/2017. (I. 25.), 8/2017. (I. 25.), 9/2017. (I. 25.), 10/2017. (I. 25.), 11/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatokat.

A napirend 7. pontja: A Magyar Úszó Szövetség 2022. vagy 2024. évi rövidpályás úszó VB-re benyújtandó pályázatához nyújtandó elvi támogatás

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő támogatását adja a Magyar Úszó Szövetség 2022. vagy 2024. évi rövidpályás úszó világbajnokság megrendezésére irányuló pályázatához, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyar Úszó Szövetség elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

758/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Blaha Lujza tér” megnevezésű feladatot a továbbiakban „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” néven 2017-2019. években 1 845 000 E Ft összköltséggel valósítja meg. A feladat összköltségéből a megvalósíthatósági tanulmányterv, az engedélyezési és kiviteli tervezésű munkák összege 85 000 E Ft, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.

759/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a 7521. azonosító számú, „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű célokmányt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a célokmány aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

760/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a célokmány aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

761/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva tudomásul veszi a végelszámoló által a végelszámolás költségeiről benyújtott elszámolást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

762/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva elfogadja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a végelszámoló által - a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján - elkészített alábbi végelszámolási záródokumentumokat:

- az adóbevallásokat;

- a Társaság 2016. április 1.-2017. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó számviteli beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést;

- a vagyonfelosztási javaslatot;

- a végelszámolási zárójelentést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság végelszámolóját értesítse annak érdekében, hogy a végelszámolási záródokumentumok Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásával kezdeményezze a Társaság cégjegyzékből való törlését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

763/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló a - vagyonfelosztási javaslat szerinti - ki nem egyenlített kötelezettségeket kifizesse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

764/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” törléséről szóló cégbírósági végzés közlését követő 30 napon belül a Társaság vagyonfelosztás szerinti vagyonát - az alapító okiratában foglaltakkal összhangban egyes településüzemeltetési feladatok ellátása mint közcél megvalósítása érdekében - adja át az Alapító (Fővárosi Önkormányzat) részére.

Határidő: a Társaság cégjegyzékből való törléséről szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

765/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az FBI végelszámolás lezárása érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatot 13 438 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

766/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” törléséről szóló cégbírósági végzés közlését követően a Társaság vagyonfelosztása szerint, Alapító (Fővárosi Önkormányzat) részére átadott vagyonát ingyenesen, határozatlan időre - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontjában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt közfeladat ellátása céljából - használatba adja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére.

767/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti, az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti használati megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” vagyonfelosztás szerinti vagyonának Alapító (Fővárosi Önkormányzat) részére történő átadását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

768/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás befejezése után a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” iratai térítésmentesen a tulajdonos, Budapest Főváros Önkormányzata irattárában (Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz 2.) kerülnek elhelyezésre.

Határidő: a Társaság cégjegyzékből való törléséről szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

769/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum közötti, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a fenntartói jog átruházásról szóló döntés meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

770/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és előzetes tulajdonosi hozzájárulást ad az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: az előzetes tulajdonosi nyilatkozat záradékának az Esztergom-Budapest Főegyházmegye által történő aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

771/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum közötti, a Budapesti Gazdasági SZC Leövey Klára Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a fenntartói jog átruházásáról szóló döntés meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

772/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Központ közötti, a Budai Középiskola feladatellátásához szükséges vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződés megszűnéséről szóló megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

773/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

774/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalását a Közgyűlés következő ülésére elnapolja:

11. Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 9-11. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására

14. Javaslat a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata által kérelmezett, közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. szám alatti 210240 hrsz.)

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezésére

30. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület-tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés, valamint a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

32. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

46. Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására és tárgyi eszközök selejtezésére

48. Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

49. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának módosítására

58. Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

69. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

74. Javaslat az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetésére

78. Javaslat „Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója” elfogadására

82. Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított egyes alapítványok 2016. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

83. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

84. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására

86. Javaslat Budapest 2017-2021. időszakra szóló települési környezetvédelmi programjának jóváhagyására

88. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

90. Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 2025-ig

91. Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél

A napirend 11. pontja: Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

775/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1498/2016. (X. 26.), az 1499/2016. (X. 26.) és az 1501/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

776/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzatként egyetért az FTSZV Kft.-re vonatkozó, az előterjesztésben bemutatott felülvizsgált reorganizációs javaslattal, mely szerint:

- a Budapest területén képződő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező monitoring gépjármű üzemeltetése, azzal végzendő labortevékenység ellátása közszolgáltatási tevékenység oly módon kerüljön a továbbiakban a Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe, hogy az FTSZV Kft. a tulajdonába kerül, melynek érdekében

- a Fővárosi Vízművek Zrt. megvásárolja a BFVK Zrt. - az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő üzletrész értékelése alapján - 273 M Ft vételárért az FTSZV Kft. 100% üzletrészét a BVH Zrt.-től;

- a Cséry-telep (Budapest XVIII. kerület, 140018/3 helyrajzi számú ingatlan földterülete és a rajta lévő felépítmények) tulajdonjogát - a korábbi koncepciót e tekintetben fenntartva - tulajdonjog-átruházás útján a Fővárosi Önkormányzat szerzi meg még az üzletrész adásvételét megelőzően. A Cséry-telep átruházása során az FTSZV Kft.-nek a Cséry-teleppel kapcsolatos összes ismert kötelezettsége az új tulajdonosra száll át.

777/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2. sz. alatti, 210007/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant a jelenlegi üzemeltető és birtokos Fővárosi Vízművek Zrt. az FTSZV Kft.-nek albérletbe adja, és ezzel ahhoz, hogy az ingatlant az FTSZV Kft. a közszolgáltatási tevékenysége ellátása során úgy használhassa, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. - Fővárosi Önkormányzattal kötött bérleti és üzemeltetési szerződésben rögzített - üzemeltetési feladatainak ellátását nem akadályozhatja, valamint használati jogát nem sértheti. Felkéri a főpolgármestert az erre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

778/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1./ym), valamint az FTSZV Kft. alapító okiratának VIII. fejezet 1./ai) pontjában foglalt - a BVH Zrt. Igazgatóságától elvont - hatáskörében eljárva az FTSZV Kft. alapítójaként jóváhagyja az FTSZV Kft. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, az FTSZV Kft. kizárólagos tulajdonát képező, Budapest XVIII. kerület 140018/3 hrsz. alatt felvett, a) erdő és b) kivett üzemi terület megnevezésű, 54 hektár 5501 m2 területű ingatlanra (Cséry-telep) vonatkozó - a BFVK Zrt. által készített, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező ingatlanvagyon-értékelés szerinti - 0 Ft, azaz nulla forint összegű piaci értékre figyelemmel történő ingyenes tulajdonjog-átruházását tartalmazó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az FTSZV Kft. fenti döntésről való értesítéséről [Ptk. 3:109. § (4) bek.] és a megállapodás FTSZV Kft. ügyvezető igazgatója által történő aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

779/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül az FTSZV Kft. kizárólagos tulajdonát képező Budapest XVIII. kerület 140018/3 hrsz. alatt felvett, a) erdő és b) kivett üzemi terület megnevezésű, 54 hektár 5501 m2 területű ingatlan (Cséry-telep) a BFVK Zrt. által készített ingatlanvagyon-értékelés figyelembevételével. Jóváhagyja és megköti az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

780/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az FTSZV Kft. %-os üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. által történő megvásárlásához 273 M Ft-ot a Fővárosi Vízművek Zrt. részére biztosít.

781/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az üzletrész-adásvételhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 273 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „84... FTSZV Kft. üzletrészvásárlás” cím egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

782/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntés költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

783/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti a BVH Zrt. FTSZV Kft.-ben lévő kizárólagos tulajdonú üzletrészének megvásárlásához szükséges forrás biztosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése általi jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

784/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BVH Zrt. között megkötendő - az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlására irányuló - adásvételi szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BVH Zrt. fenti döntésről való értesítéséről [Ptk. 3:109. § (4) bek.] és az adásvételi szerződésnek a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

785/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BVH Zrt. 2017-es üzleti évére 273 M Ft összegű osztalékelőleget kíván érvényesíteni a tulajdonos felé. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt. vezető tisztségviselője útján gondoskodjon arról, hogy a BVH Zrt. az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges közbenső mérleget 2017. június 30-ai fordulónapra készítse el és azt könyvvizsgálattal alátámasztva, valamint az osztalékelőleg-fizetési javaslatot a Fővárosi Közgyűlés részére jóváhagyás céljából terjessze elő.

Határidő: a közbenső mérleg elkészítésére és Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztésére 2017. szeptember 30., az osztalékelőleg kifizetésére az erről szóló közgyűlési döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

786/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője vegyen részt azzal, hogy a Ptk. 3:109. § (2) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltakra tekintettel, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti a BVH Zrt. FTSZV Kft.-ben lévő kizárólagos tulajdonú üzletrészének megvásárlásához szükséges forrás biztosítására vonatkozó megállapodásra, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BVH Zrt. között megkötendő, a fenti üzletrész megvásárlására irányuló adásvételi szerződésre vonatkozó határozathozatalkor szavazati jogát nem gyakorolhatja.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István

787/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat egyes XVII. kerületi ingatlanok telekhatár-rendezésével összefüggő ingyenes tulajdonjog-átruházásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

788/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

a) a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a T-82797 ttsz.-ú változási vázrajzot és egyetért a telekalakítás, telekhatár-rendezés végrehajtásával.

b) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a T-82797 ttsz.-ú változási vázrajz átvezetésével kialakuló a T-82797 ttsz.-ú 125393/13 hrsz.-ú ingatlanban lévő 2013/5062 tulajdoni hányadának tulajdonjogát, az állam számára az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott közfeladatai, nevezetesen az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség ellátásának elősegítése érdekében az Mötv. 108. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve, ingyenesen átruházza a Magyar Államra.

c) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésére hivatkozással a 125393/74 hrsz.-ú kivett park megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen átruházza Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatára.

d) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján, az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában a kerületi önkormányzatok számára meghatározott közfeladatok ellátásának elősegítése céljára, nevezetesen a helyi közutak, közterek és parkok kezelési, fejlesztési és üzemeltetési feladatellátásának elősegítése érdekében a T-82797 ttsz.-ú változási vázrajz átvezetésével kialakuló

- 125393/13 hrsz.-ú ingatlanban lévő 595/22629 tulajdoni hányadának,

- 125465 hrsz.-ú ingatlanban lévő 413/4485 tulajdoni hányadának,

- 125616/5 hrsz.-ú ingatlanban lévő 128/3164 tulajdoni hányadának

tulajdonjogát ingyenesen átruházza Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata javára.

e) a Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyja és megköti a T-82797 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti telekalakításról és tulajdonjog-átruházásról szóló megállapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a változási vázrajz aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás 1. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

789/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) jóváhagyja és megköti a „Fogadj Örökbe Egy Macit” Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás aláírására.

b) Hozzájárul ahhoz, hogy a Fogadj Örökbe Egy Macit Nonprofit Kft. „előtársaság” a Bp. VIII. kerület, Üllői út 2-4. szám alatti helyiségcsoportot székhelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse, valamint ahhoz, hogy közfeladat-ellátásban közreműködőként használja az ingatlant, amennyiben a Kft. cégbírósági bejegyzése jogerősen megtörténik.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2017. (VII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

790/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján tudomásul veszi a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-alapítvány 2016. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2016. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

791/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy elektromos elosztóberendezések felújítása és cseréje feladat elvégzése érdekében a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány részére 16 265 E Ft többlet fedezetet biztosít.

792/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az elosztóberendezések fedezetének biztosítása érdekében 16 265 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú kiadások (tartalékok) előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási” cím kiadási, azon belül felhalmozási kiadások (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) előirányzatot.

793/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal az elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje tárgyában kötendő támogatási szerződést az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal - azzal, hogy annak aláírására a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően kerülhet sor -, és egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

794/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédőfal kivitelezése feladat jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

795/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)” megnevezésű feladatot a továbbiakban „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése” néven bruttó 360 000 E Ft összköltséggel 2017-2018. években a BKK Zrt. útján, megvalósítási megállapodás alapján valósítja meg.

796/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a 7512. azonosító számú, az „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

797/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, az „M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése feladat megvalósításáról” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Csepeli gerincút II-III. ütem tervezése feladat jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

798/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Csepeli gerincút II-III. ütem tervezés” megnevezésű feladatot a 2017-2018. években 400 000 E Ft összköltséggel, a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján valósítja meg.

799/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a 7518. azonosító számú, a „Csepeli gerincút II-III. ütem tervezés” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

800/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, a „Csepeli gerincút II-III. ütem tervezés” című feladat megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

801/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés)” fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását a módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A módosítást követően a beruházási feladat összköltsége 115 000 000 Ft-ra módosul.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

802/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés)” 7511 azonosító számú engedélyokiratának 1. számú módosítását a módosító indítvány 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az elektronikus jegyrendszer projektet érintő változások okán felmerülő stratégiai, jogi és finanszírozási döntések jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

803/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódó EBRD hitelszerződésben foglalt fővárosi saját forrás fedezetének biztosítása érdekében a feladatra 730 477 E Ft többletforrást biztosít, valamint a műszaki tartalom későbbi években történő megvalósítása érdekében a 2017. évre tervezett 3 500 105 E Ft előirányzatból 1 208 519 E Ft-ot 2018. évre ütemez tovább.

A feladatot 21 580 220 E Ft helyett 22 310 697 E Ft (71 508 645 euró 312 Ft/EUR napi árfolyamon számolva) összköltséggel valósítja meg, melyből EBRD hitel változatlanul 17 004 000 E Ft (54 500 000 euró), fővárosi saját forrás 4 576 220 E Ft (14 667 372 euró) helyett 5 306 697 E Ft (17 008 645 euró). A feladat 2011-2018. években a BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alapján az alábbi ütemezés szerint valósítja meg: 2016. december 31-ig tény 617 901 E Ft, 2017. évi üteme 2 291 586 E Ft, 2018. évi üteme 2 397 210 E Ft.

A feladat fővárosi saját forrás része az éves költségvetés készítésekor az árfolyam-kockázati különbözetre tekintettel felülvizsgálatra kerül.

804/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 5 306 697 E Ft-os fővárosi saját forrással történő megvalósítása érdekében, csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, azon belül a Tervezési ágazati keret előirányzatát 730 477 E Ft-tal, továbbá az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 1 208 519 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 938 996 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 21 580 220 E Ft helyett 22 310 697 E Ft, melyből EBRD hitel 17 004 000 E Ft, fővárosi saját forrás 4 576 220 E Ft helyett a továbbiakban 5 306 697 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 617 901 E Ft, 2017. évi üteme 2 291 586 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 2 291 586 E Ft), 2018. évi üteme 2 397 210 E Ft.

805/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy megerősíti és a továbbiakban is fenntartja az 1475/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti önkormányzati támogatási szerződésben is kifejezett azon szándékot, hogy a Főváros támogatja az Elektronikus Jegyrendszer Projektet (AFC Projekt) azzal, hogy a mindenkori teherviselő képességére tekintettel minden szükséges intézkedést meg fog tenni a Projekt sikeres megvalósítása érdekében.

806/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és egyedüli részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratának 9.3.17. és 9.3.21. pontjaiban foglaltak alapján jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között 2013. szeptember 6-án létrejött kölcsönszerződés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját - az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal történő jóváhagyását követően -, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás aláírásáról és a kölcsönszerződés módosításának BKÜ Zrt. vezérigazgatója általi záradékolásáról.

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

807/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és egyedüli részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratának 9.3.21. pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti bankszámla-követelést terhelő zálogszerződés megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal történő jóváhagyását követően gondoskodjon a zálogszerződés aláírásáról.

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

808/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és egyedüli részvényese), a BKK Zrt. alapító okiratának 9.3.21. pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a CIB Bank közötti óvadéki szerződés megkötését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal történő jóváhagyását követően gondoskodjon az óvadéki szerződés aláírásáról.

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

809/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti önkormányzati támogatási megállapodás 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, valamint a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) döntéshozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal történő jóváhagyását követően gondoskodjanak a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az EBRD döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

810/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 7096. azonosító számú, az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: az EBRD döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

811/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” fejlesztési megállapodás 9. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

812/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a BKK vezérigazgatója bevonásával a kölcsönszerződés futamidejének meghosszabbításával összefüggő szerződésmódosítás feltételeit, és ennek eredményéről - figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében szükséges Kormány-hozzájárulásra és az EBRD előzetes nyilatkozatára - tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

813/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BKK számára a kölcsönszerződés alapján fennálló 2017. évi tőketörlesztés pénzügyi fedezetét 810 M Ft összegben biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a tőketörlesztés és kamatfizetés fedezetének megteremtésére és finanszírozására irányuló jelenleg hatályos, esetlegesen alternatív eljárásrendet, készítse elő az arra irányuló dokumentumokat és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése, legkésőbb 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

814/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem” projekt megvalósítása során - annak keretén belül a Budafoki kocsiszín kivitelezéséhez kapcsolódóan - felmerült 348 510 E Ft összegű pótmunkák fedezetének biztosításáról egyrészt a BKK Zrt. gondoskodik nettó 195 500 E Ft összegben a támogatási szerződésen belüli átcsoportosítással, másrészt a Főváros 152 991 E Ft többlet saját forrást biztosít a BKK Zrt. részére.

A projekt összköltsége nettó 47 274 196 E Ft + áfa, azaz bruttó 60 038 229 E Ft-ra változik. A BKK Zrt. által igénybe vehető európai uniós támogatás 46 289 320 E Ft, a BKK Zrt. részére biztosítandó fővárosi saját forrás 984 876 E Ft. A 12 764 033 E Ft áfát a BKK Zrt. fizeti meg és helyezi levonásba.

815/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

„A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem” projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 152 991 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I ütem önerő biztosítása” feladattal kapcsolatban.

„A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem” projekt összköltsége 60 038 229 E Ft-ra változik, melyből a BKK Zrt. által igénybe vehető európai uniós támogatás 46 289 320 E Ft, a BKK Zrt. által fizetendő levonható áfa 12 764 033 E Ft. A Fővárosi Önkormányzat által a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztése I. ütem önerő biztosítása” feladat keretében biztosítandó forrás 984 876 E Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény 248 432 E Ft, 2017. évi előirányzata 736 444 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 736 444 E Ft).

816/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 7099. azonosító számú, a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

817/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladat megvalósításához szükséges fejlesztési megállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

818/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KEHOP-2.3.0 felhívás módosításának megjelenése után a „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű” c. projekt támogatási kérelme projektfejlesztésre kerüljön benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által.

819/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1628/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozatot.

820/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást és záradékot a KEHOP-2.3.0 jelű pályázati kiíráson belül támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

821/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy vállalja, hogy a KEHOP-2.3.0 „HUHA II - Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” projekt esetében a projekt eredményét adókötelesen hasznosítja annak érdekében, hogy az áfa levonásba helyezhető legyen.

Határidő: a beruházások megvalósítását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat az 1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

822/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig” projekthez a szükséges többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés hiányában 1 058 570 E Ft-ot biztosít. A projekt részeként az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” 100%-ban fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladathoz 358 959 E Ft többletforrást biztosít.

Úgy dönt, hogy az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig” projektet, magában foglalva az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladatot a továbbiakban 10 699 559 E Ft összköltséggel, ebből 2 199 559 E Ft fővárosi forrással, 8 500 000 E Ft IKOP-támogatással, a 2016-2018. években a BKK Zrt. mint az IKOP-forrás kedvezményezettje útján valósítja meg.

823/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kapcsolódó többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 417 529 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t a feladathoz kapcsolódóan.

A projekt összköltsége 9 282 030 E Ft-ról 10 669 559 E Ft-ra változik, melyből a BKK-nak nyújtott európai uniós IKOP-támogatás 8 500 000 E Ft, amelynek tervezetten 2017. évi üteme 4 191 000 E Ft, 2018. évi üteme 4 309 000 E Ft, fővárosi saját forrás 2 199 559 E Ft. Ennek megfelelően az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladat, mint Főváros által nyújtott forrás 2 199 559 E Ft, melyből 2017. évi előirányzata változatlanul 782 030 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 1 417 529 E Ft-ra változik.

824/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a projektre biztosított fővárosi többletforrásnak az IKOP terhére történő elszámolására, visszapótlására irányulóan.

Határidő: a projekt befejezéséig

Felelős: Tarlós István

825/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. közreműködésével és előkészítésében gondoskodjon a feladat megvalósításának egyes feltételeit szabályozó engedélyokirat, valamint fejlesztési megállapodás módosításáról és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Beszámoló az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2016. évi támogatások elszámolásáról

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

826/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Beszámoló jelentését”.

827/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „2016. 01. 01.-2016. 12. 31. időszakra a Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásának elszámolását”, és elfogadja, hogy az FTSZV Kft. - a kompenzációelszámolásban szereplő adatoknak megfelelően - 348 639 E Ft kompenzáció visszautalására köteles - kiegészítve a 2017. január 1. napjától 2017. június 14. napjáig szóló időszakra vonatkozó 2752 E Ft kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével.

828/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 348 639 E Ft összegű túlkompenzáció, valamint a 2752 E Ft késedelmi kamat Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. általi visszafizetéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

829/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 348 639 E Ft összegű túlkompenzáció, valamint a 2752 E Ft késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 348 639 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 2752 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 351 391 E Ft-tal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

830/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a végelszámoló által a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján elkészített alábbi végelszámolási záródokumentumokat:

- a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” 2016. szeptember 1.-2017. május 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó könyvvizsgáló által auditált számviteli beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét;

- adóbevallásokat;

- a Társaság vagyonfelosztási javaslatát;

- a 2017. június 1. napján kelt végelszámolási zárójelentését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság végelszámolóját értesítse annak érdekében, hogy a végelszámolási záródokumentumok Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásával kezdeményezze a Társaság cégjegyzékből való törlését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

831/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva megállapítja, hogy a Társaság megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségek a Társaság vagyonát terhelik, amely elkülönítésre került, és az már nem képezi a felosztható vagyon részét. Rögzíti, hogy a végelszámoló a tisztségét díjazás nélkül látta el, valamint azt, hogy a selejtezés és az iratmegőrzés díját a Társaság kiegyenlítette. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a végelszámoló a - vagyonfelosztási javaslat szerinti - ki nem egyenlített kötelezettségeit kifizesse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

832/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” végelszámolásának lezárása érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatot 6220 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

833/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva tudomásul veszi a végelszámoló által a végelszámolás költségeiről benyújtott elszámolást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

834/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Társaság vagyonfelosztási javaslatában a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető vagyoni eszközök kiadási határidejét a végelszámolás befejezését megállapító cégbírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül határozza meg.

Határidő: a jogerős cégbírósági végzést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. üzleti terv módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete módosításának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

835/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva elfogadja a 107 226 000 E Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 E Ft beruházással számol - és észszerű nyereséget nem tartalmaz.

836/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét - elfogadja a BKK Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 81 074 257 E Ft.

837/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. elfogadott bérfejlesztés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „846202 BKV bérrendezés kerete” cím előirányzatát 3 257 176 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 175 003 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím, azon belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 345 966 E Ft-tal, illetve megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 56 935 E Ft-tal, valamint megemeli a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 29 278 E Ft-tal.

838/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2017. évi közlekedésszervezői éves melléklete 1. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

839/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi éves szerződés 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

840/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

841/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

842/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKK mint Közlekedésszervező által alkalmazott személyszállítási közszolgáltatások díjait, pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a feladatellátási szerződés mellékletében oly módon változtatja meg, hogy a „Havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek” havi bérlet igénybevételére valamennyi kisgyermekes szülő igénybe veheti abban az esetben is, amennyiben nem rendelkezik bejelentett budapesti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.”

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátási szerződés mellékletében a módosításokat hajtsa végre úgy, hogy a módosított feltételek legkésőbb 2017. július 15. napjától alkalmazhatóak legyenek.

Határidő: 2017. július 15.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

843/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva elfogadja a 107 226 000 E Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét, mely a 2017. évi kompenzáción keresztül a kisértékű beszerzésekkel együttesen 1 663 000 E Ft beruházással számol - és észszerű nyereséget nem tartalmaz.

844/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét - elfogadja a BKK Zrt. 2017. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 81 074 257 E Ft.

845/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. elfogadott bérfejlesztés forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „846202 BKV bérrendezés kerete” cím előirányzatát 3 257 176 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 175 003 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím, azon belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 345 966 E Ft-tal, illetve megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 56 935 E Ft-tal, valamint megemeli a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 29 278 E Ft-tal.

846/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2017. évi közlekedésszervezői éves melléklete 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

847/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2017. évi éves szerződés 1. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

848/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására, valamint egyéb folyamatban lévő közlekedésszervezői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

850/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, megköti a BKK Zrt.-vel az előterjesztés 7., 8., 9., 10. számú mellékletei szerinti haszonkölcsön szerződések 1. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

851/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. 2017. évre vonatkozó bérfejlesztés fedezetbiztosításának érdekében a teherforgalmi és parkolási feladatok forrásából 83 259 E Ft-ot átcsoportosít. A közútkezelési feladatokra 9522 E Ft-ot, üzemeltetési és fenntartási feladatokra 68 483 E Ft-ot, valamint a taxiállomás-üzemeltetési feladatokra 5254 E Ft-ot.

852/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Közút Zrt. által végzett közútkezelési, üzemeltetési, teherforgalmi-parkolási és taxiállomás-üzemeltetési feladatok forrásátcsoportosítása érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- csökkenti a „825501 Budapest Közút Zrt. Egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 83 259 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. Operatív közútkezelés feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 9522 Ft-tal, és

- megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. Operatív közútkezelés feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 68 483 E Ft-tal, valamint

- megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. Egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5254 E Ft összeggel.

853/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2017. évi éves szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

854/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, dolgoztassa ki és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a főváros főbb közlekedési csomópontjai, metrómegállói és metróvégállomásai környezetében meglévő, vagy kialakítás alatt álló P+R parkolók ingyenes használatát lehetővé tévő szabályozást.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2017. (VII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

855/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával létrejött, a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló egységes szerkezetű együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Duna Transznacionális Programban „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

856/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat által, a Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című pályázat benyújtásával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A pályázatban a Fővárosi Önkormányzat partnerként vesz részt, kommunikációs, projektmenedzseri feladatokat és a szakértői találkozók megszervezését látja el. A pályázati felhívás feltételeinek megfelelően a Fővárosra eső rész 168 600 euró, amely a projekt nyertessége esetén 85%-ban európai uniós támogatásból utófinanszírozott (143 310 euró), továbbá amelyhez a Magyar Kormány 10% hazai társfinanszírozást biztosít (16 860 euró). A Fővárosi Önkormányzat részéről 5%-os önerő, azaz 8430 euró (a 2017. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 312 Ft/euró árfolyamon 2630 E Ft) biztosítása szükséges a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében.

A projektben a FŐKERT is partnerként vesz részt, a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre. A FŐKERT Zrt.-re eső rész 194 811 euró, amely a projekt nyertessége esetén 85%-ban európai uniós támogatásból utófinanszírozott (165 589 euró), továbbá amelyhez a Magyar Kormány 10% hazai társfinanszírozást biztosít (19 481 euró). A FŐKERT Zrt. részéről 5%-os önerő, azaz 9741 euró (a 2017. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 312 Ft/euró árfolyamon 3039 E Ft) biztosítása szükséges a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében.

857/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című pályázat elnyerése esetén a Projekt megvalósításához szükséges, a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő elszámolható költségekre eső 5%-os önerő fedezetét - a 3 év alatt összesen 8430 EUR összegben (a 2017. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 312 Ft/euró árfolyamon 2630 E Ft) biztosítja a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében (2018. évben 3759 EUR, 2019. évben 3434 EUR, 2020. évben 1237 EUR).

Határidő: a 2018-2019-2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

858/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című pályázat elnyerése esetén a Projekt megvalósításához szükséges, a FŐKERT Zrt.-nél felmerülő elszámolható költségekre eső 5%-os önerő fedezetét - a 3 év alatt összesen 9741 EUR összegben (a 2017. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 312 Ft/euró árfolyamon 3039 E Ft) biztosítja a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” címen (2018. évben 3896 EUR, 2019. évben 3896 EUR, 2020. évben 1949 EUR).

Határidő: a 2018-2019-2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

859/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című projekt partnerei között kötendő partnerségi megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a partnerek felé történő megküldéséről.

Határidő: 2017. június 15.

Felelős: Tarlós István

860/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fedezet biztosítása érdekében terjessze a támogatási szerződést a Fővárosi Közgyűlés elé, figyelemmel a projekt európai uniós támogatásának utófinanszírozására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

861/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti - az olimpiai pályázat visszavonásából adódóan - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

862/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az olimpiai pályázat előkészítésével összefüggő menedzsmentfeladatok okafogyottá válásából adódóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás elmaradása miatt 8150 E Ft-tal csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A napirend 30. pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

863/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladaton belül a kötelező kommunikációs szolgáltatásra vonatkozóan bekért indikatív ajánlatok alapján 33 864 E Ft-tal megemelkedett becsült bekerülési érték, továbbá a 7040 E Ft összegű szemléletformáló tevékenység megvalósításának a BKK Zrt. részére való átadása miatt a projekt összköltségét 26 824 E Ft-tal emeli. A szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatban igénybe vett 7040 E Ft összegű támogatási előleg visszafizetésének fedezetét a fővárosi költségvetésben biztosítja. A 31 234 E Ft értékű projektmenedzsment költségeket a továbbiakban nem indokolt a projekt dologi kiadásai között szerepeltetni. A projekt dologi kiadásai mindösszesen 2630 E Ft összeggel nőnek.

864/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladat dologi kiadásainak átütemezése érdekében csökkenti 10 411 E Ft-tal a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan. Továbbá 2630 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A BKK Zrt. által átvállalt szemléletformáló tevékenységgel kapcsolatban a Főváros által fel nem használandó támogatási előleg visszafizetése érdekében 7040 E Ft-tal megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát. Továbbá 6001 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége 115 662 E Ft-ra változik, melyből 2017. évi előirányzat változatlanul 27 625 E Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 17 214 E Ft, igazgatási apparátus kiadásai 10 411 E Ft), a 2018. évi ütem 41 537 E Ft-ra változik, a 2019. évi ütem 46 500 E Ft-ra változik.

A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsége 115 662 E Ft (ebből Nemzetgazdasági Minisztérium 81 798 E Ft, saját forrás 33 864 E Ft), 2016. december 31-ig befolyt támogatás 78 674 E Ft, melyből visszafizetendő 7040 E Ft, 2017. évi ütem 27 625 E Ft (saját forrás), 2018. évi ütem 41 537 E Ft (saját forrás), 2019. évi ütem 46 500 E Ft (ebből Nemzetgazdasági Minisztérium 10 164 E Ft, saját forrás 36 336 E Ft).

A feladat 115 662 E Ft összköltségéből a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen 84 429 E Ft, míg a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen 31 233 E Ft kiadás került megtervezésre.

865/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

866/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a VEKOP-5.3.1-15-

2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítására létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

867/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Zrt., illetve Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata között a VEKOP-5.3.1-15-2016-00003 azonosító számú projekt megvalósítására létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

868/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat Horizont 2020 Cities4People című projekt támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

869/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Horizont 2020 Városok az emberekért (Cities for People)” című, 2017-2020. években megvalósítandó projekt támogatási szerződésének megkötéséhez 215 418 euró (a 2017. évi központi költségvetés szerinti 312 Ft/euró tervezési árfolyamon 67 210 E Ft) összköltség fedezetet biztosít az Európai Unió 100%-os támogatásával. A feladat összköltségéből a Fővárosi Önkormányzat 163 994 euró (a 2017. évi központi költségvetési törvény szerinti 312 Ft/euró tervezési árfolyamon 51 166 E Ft) értékben az emberközpontú közlekedési mobilitás (POTM) innovációs közlekedési stratégián alapulva, a projekt keretein belül beszerez egy Városi Közlekedési Eszközt (Urban Mobility Kit), mely a megosztáson alapuló modern közösségi közlekedés online és offline tervezésének eszköze, valamint a nyitott tér elvét tükrözve, a szakértők és a városi közlekedésben érdekeltek részére Városi Ember Közlekedését Szolgáló Tér (Citizen Mobility Lab) létesül, továbbá kommunikációs és projektmenedzsment feladatokat fog ellátni, valamint a partnerek közötti kapcsolattartás és a találkozókon való részvétel a feladata. A BKK Zrt. által megvalósítandó tevékenység költsége 51 424 euró (16 044 E Ft), amely szakértői tevékenységet jelent.

870/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Horizont 2020 „Városok az emberekért (Cities for People)” projekt Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatai fedezetének biztosítása érdekében tervbe veszi a Koppenhágai Üzleti Iskola által folyósított „Városok az emberekért” működési célú támogatást a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán 44 926 E Ft-tal, továbbá tervbe veszi a Koppenhágai Üzleti Iskola által folyósított „Városok az emberekért” beruházási célú támogatást a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” előirányzatán 6240 E Ft-tal.

Továbbá tervbe veszi az új „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” címen 51 166 E Ft összköltséggel.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások áfával előirányzatát 14 771 E Ft-tal az új „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladathoz kapcsolódóan, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 34 710 E Ft-tal, továbbá a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 1685 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 51 166 E Ft, ebből 2017. évi előirányzata 16 456 E Ft (ebből igazgatási apparátus kiadásai 1685 E Ft, dologi kiadások áfával 14 771 E Ft (dologi nettó 11 631 E Ft, áfa 3140 E Ft), 2018. évi üteme 13 365 E Ft, 2019. évi üteme 17 373 E Ft, 2020. évi üteme 3972 E Ft.

A feladat 51 166 E Ft összköltségéből a 2017-2020. évekre vonatkozóan összesen a „840301 Önkormányzati beruházások” címen 41 058 E Ft, a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen 10 108 E Ft kiadás kerül megtervezésre.

871/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Horizont 2020 Városok az emberekért (Cities for People)” című projekt tárgyában az Európai Bizottság és a Koppenhágai Üzleti Iskola (Copenhagen Business School) között kötött támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 3. sz. mellékletében található csatlakozási formanyomtatvány aláírásáról és benyújtásáról az Európai Bizottság felé.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

872/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

873/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a FÁNK Mesepark projekt többletforrásának biztosításához

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

874/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” megnevezésű feladat teljes körű műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében a feladat összköltségét 381 000 E Ft-tal megemeli, amelyből a Fővárosi Önkormányzat által biztosítandó céljellegű támogatás 300 000 E Ft, a Fővárosi Állat- és Növénykert által fizetendő és levonható áfa 81 000 E Ft. A feladat összköltsége 2 667 000 E Ft-ra változik.

875/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladat teljes körű műszaki tartalommal való megvalósításához szükséges fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret” feladatot 300 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Mesepark projekt megvalósítása” feladatot. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa visszatérítés) előirányzatát 81 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladat összköltsége 2 667 000 E Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény 1 104 871 E Ft, ebből (céljelleggel támogatott intézményi beruházások 869 977 E Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 234 894 E Ft), 2017. évi üteme 1 562 129 E Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 230 023 E Ft, intézményi címen tervezett beruházási célú előzetesen felszámított áfa 332 106 E Ft).

876/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 006877 egyedi azonosító számú, „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” tárgyú 4. számú módosított engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

877/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. május 24-i kormányülésen tárgyalt, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjairól, valamint a „Hermina Garázs beruházásról” c. előterjesztés alapján hozott Kormányhatározat Magyar Közlönyben való közzétételét követően terjessze a Közgyűlés elé az 52988-3/2016 számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium által kötött támogatási szerződés, a FÁNK Pannon Park fejlesztése elnevezésű 006719 sz. engedélyokirat és az 1706/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Megállapodás a Pannon Park projekt megvalósítására” c. megállapodás módosítását.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a Kormányhatározat közzétételét követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

878/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

879/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a IV. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

880/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

881/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodást a XII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

882/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XVII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

883/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás 1. sz. módosítását a XVII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

884/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XXII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

885/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodást a XXII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

886/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKISZ projektet érintő valamennyi megállapodás módosítását követően gondoskodjon a kerületek által fizetendő hozzájárulás tényleges összegének a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében való átvezetéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződések hatálybalépését követő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére, valamint a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésére

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

887/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Margitszigeti zenélő szökőkutat nemzetközi „trendet” követendő, multimédiás videó- és lézervetítésre alkalmas eszközökkel bővíti, és a beruházásra 39 619 E Ft fedezetet biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötendő külön beruházási szerződés alapján.

Úgy dönt, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program megvalósítását nem beruházásként, hanem a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül valósítja meg, amelyhez a szükséges fedezet a 2017. évi költségvetésben 247 724 E Ft összegben rendelkezésre áll.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásához 2018. évben 416 176 E Ft, 2019. évben 192 492 E Ft fedezetet biztosít a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” címen.

Határidő: a 2018., 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Városháza Park Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növényzet időszakos fenntartására 10 000 E Ft fedezetet biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül.

A Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésének megvalósításához, valamint a Városháza Park projekt növényzetének gondozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 49 619 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásához szükséges fedezet rendezése céljából a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, azon belül az „Intenzív faültetési program” feladat előirányzatát 247 724 E Ft-tal (ebből: önkormányzati beruházások 195 058 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 52 666 E Ft),

- ezzel egyidejűleg megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 257 724 E Ft-tal,

- valamint tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítése feladatot 39 619 E Ft-tal (a kiadásból az önkormányzati beruházások előirányzatát 31 196 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8423 E Ft-tal).

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság számára biztosított hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, a „Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítése” cím alatt szereplő 007538 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a „Megvalósítási Megállapodás a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésének megvalósítására” tárgyú megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírására: 10 nap; a megvalósítási megállapodás aláírására: az engedélyokirat aláírását követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére, valamint a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésére” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

889/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margit-szigeti zenélő szökőkutat nemzetközi „trendet” követendő, multimédiás videó- és lézervetítésre alkalmas eszközökkel bővíti, és a beruházásra 39 619 E Ft fedezetet biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötendő külön beruházási szerződés alapján.

890/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program megvalósítását nem beruházásként, hanem a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül valósítja meg, amelyhez a szükséges fedezet a 2017. évi költségvetésben 247 724 E Ft összegben rendelkezésre áll.

891/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásához 2018. évben 416 176 E Ft, 2019. évben 192 492 E Ft fedezetet biztosít a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” címen.

Határidő: a 2018., 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

892/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Városháza Park Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növényzet időszakos fenntartására 10 000 E Ft fedezetet biztosít a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül.

893/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésének megvalósításához, valamint a Városháza Park projekt növényzetének gondozásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 49 619 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program végrehajtásához szükséges fedezet rendezése céljából a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím, azon belül az „Intenzív faültetési program” feladat előirányzatát 247 724 E Ft-tal (ebből: önkormányzati beruházások 195 058 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 52 666 E Ft),

- ezzel egyidejűleg megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 257 724 E Ft-tal,

- valamint tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítése feladatot 39 619 E Ft-tal (a kiadásból az önkormányzati beruházások előirányzatát 31 196 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 8423 E Ft-tal).

894/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság számára biztosított hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, a „Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítése” cím alatt szereplő 007538 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a „Megvalósítási megállapodás a Margit-szigeti szökőkút multimédiás bővítésének megvalósítására” tárgyú megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírására: 10 nap; a megvalósítási megállapodás aláírására: az engedélyokirat aláírását követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

895/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat iskolai közétkeztetési pályázat benyújtására az Innovatív Városi Akciók (Urban Innovation Actions) Program keretében

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

896/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat által, az Urban Innovation Actions (UIA) programon belül a „Fenntartható és egészséges: Az élelmiszerhulladék csökkentése az iskolai étkeztetésben (RECAF)” című pályázat benyújtásával (előterjesztés 3. számú melléklete). A pályázatot a Fővárosi Önkormányzat jogosult benyújtani, amelyben partnerként az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, a Hétfa Kutatóintézet Kft., valamint az InDeRe NKft. vesz részt. A pályázati felhívás feltételeinek megfelelően, a projekt nyertessége esetén 80%-ban utófinanszírozott, így a 20%-os önerő biztosítása szükséges a Fővárosi Önkormányzat és az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet esetében. A Hétfa Kutatóintézet Kft., valamint az InDeRe NKft. vállalja a rájuk eső önerő biztosítását (előterjesztés 2. számú melléklete). A pályázati kiírás feltételei alapján 50%-os előleg lehívására van lehetőség a támogatási szerződés megkötését követően.

897/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az Urban Innovation Actions program „Fenntartható és egészséges: Az élelmiszerhulladék csökkentése az iskolai étkeztetésben (RECAF)” című pályázat elnyerése esetén a projekt megvalósításához szükséges, a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő elszámolható költségekre eső 20%-os önerő fedezetét - a 3 év alatt összesen 41 330 EUR összegben (a 312 Ft/euró árfolyamon 12 895 E Ft) biztosítja a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében (2018. évben 15 706 EUR, 2019. évben 11 987 EUR, 2020. évben 13 637 EUR), továbbá az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél felmerülő elszámolható költségekre eső 20%-os önerő fedezetét - a 3 év alatt összesen 265 070 EUR összegben (312 Ft/euró árfolyamon 82 702 E Ft) biztosítja a Fővárosi Önkormányzat 2018-2019-2020. évi költségvetésében (2018. évben 177 522 EUR, 2019. évben 57 180 EUR, 2020. évben 30 368 EUR).

Határidő: a 2018-2019-2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

898/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az Urban Innovation Actions program „Fenntartható és egészséges: Az élelmiszerhulladék csökkentése az iskolai étkeztetésben (RECAF)” című pályázat végrehajtó partnereként közreműködő InDeRe Élelmezéskutató és Innovációs Intézet Nonprofit Kft., valamint a Hétfa Kutatóintézet Kft. biztosítja a pályázathoz szükséges 20%-os saját önerőt és az esetlegesen szükségessé váló előleget.

A napirend 36. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra” cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

899/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Családcentrum Alapítvány által megjelentetésre kerülő „Teknősmosó” című mesekönyv kiadásainak támogatására 1000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

900/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Családcentrum Alapítvány által megjelentetésre kerülő „Teknősmosó” című mesekönyv kiadásainak támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

901/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Családcentrum Alapítvány között a „Teknősmosó” című mesekönyv kiadásainak támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

902/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Örökség és Társadalom Alapítvány számára a Színes Város Budapest Fesztivál megrendezésének támogatására 2000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

903/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az Örökség és Társadalom Alapítvány számára a Színes Város Budapest Fesztivál támogatása érdekében 2000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

904/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Örökség és Társadalom Alapítvány között a Színes Város Budapest Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat év közben felmerülő szociális, köznevelési és kulturális feladatok támogatására a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím, a „930001 Általános tartalék” cím, illetve a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

905/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. számára működőképessége megőrzése érdekében 50 000 E Ft támogatást biztosít.

906/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Zrt. működőképességének megőrzése érdekében 50 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

907/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. között a 2017. évi támogatási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

908/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona számára mosodai tevékenység, gyógyszerköltség, élelmezési kiadások, továbbá karbantartási feladatok megvalósítása érdekében 19 600 E Ft támogatást biztosít.

909/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona intézményi gazdálkodásának megfelelő szinten tartása érdekében 19 600 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „290101 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül dologi kiadások, többi dologi kiadás előirányzatát.

910/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet számára a konyhai kisegítő dolgozók munkabérének 2017. január 1. napjától kezdődően a garantált bérminimumi szintre történő megemelése érdekében, tartós jelleggel 59 793 E Ft támogatást biztosít.

911/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet a konyhai kisegítő dolgozók munkabérének garantált bérminimumi szintre történő megemelése érdekében 59 793 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg - tartós jelleggel - megemeli a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül

- személyi juttatások sor előirányzatát 49 011 E Ft-tal (11 havi);

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 782 E Ft-tal (11 havi).

912/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet számára a konyhai kisegítő dolgozók munkabérének 2017. január 1. napjától történő béremelésének fedezetbiztosítása érdekében 2018. évtől tartós jelleggel 65 229 E Ft-ot biztosít a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatán (a kiadásból: személyi juttatások 53 466 E Ft (12 hónapra), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 763 E Ft (12 hónapra), egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az összeg költségvetésben történő tervbe vételéről.

Határidő: a 2018. évi és az azt követő mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

913/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Levéltára számára az Intézmény feladatellátáshoz szükséges - jogszabály alapján megemelt minimál- és garantált bérnövekmény miatti - a tárgyévben magasabb árszinten teljesíthető szolgáltatások beszerzése érdekében 7500 E Ft támogatást biztosít.

914/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Levéltára szolgáltatásainak beszerzése érdekében 7500 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím kiadási, azon belül dologi kiadások, többi dologi kiadás előirányzatát.

915/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Bartók Béla Emlékház részére az intézményben megrendezendő ifjúsági előadások és hangversenyek, a Bartók-hangverseny, továbbá a kertépítészeti és nyílászárók javítása, mázolás, karbantartási feladatok elvégzése, valamint az Intézmény honlapjának fejlesztése és az Emlékház programjainak népszerűsítése, illetve a többnyelvű tárlatvezetés, élőzene szolgáltatás és pedagógiai feladatok ellátása érdekében 16 340 E Ft támogatást biztosít.

916/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékházban megrendezendő ifjúsági előadások és hangversenyek, a Bartók-hangverseny, továbbá a kertépítészeti és nyílászárók javítása, mázolás, karbantartási feladatok elvégzése, valamint az Intézmény honlapjának fejlesztése és az Emlékház programjainak népszerűsítése, illetve a többnyelvű tárlatvezetés, élőzene szolgáltatás és pedagógiai feladatok ellátása érdekében 16 340 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül

- a személyi juttatások sor előirányzatát 3400 E Ft-tal;

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 748 E Ft-tal;

- dologi kiadások, többi dologi kiadás előirányzatát 12 192 E Ft-tal.

917/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum számára a III. kerületben a romemlékek karbantartása érdekében 13 860 E Ft támogatást biztosít.

918/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A III. kerületben a romemlékek karbantartása érdekében 13 860 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül dologi kiadások, többi dologi kiadás előirányzatát.

919/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az alábbi feladatok megvalósítására:

- „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása” 3175 E Ft-tal;

- „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása” 1270 E Ft-tal;

- „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” 23 850 E Ft-tal;

- „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása” 8000 E Ft-tal;

- „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” 22 000 E Ft-tal;

- „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” 70 000 E Ft-tal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző- és tálalókonyha részleges felújítása” 6350 E Ft-tal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer felújítása” 1270 E Ft-tal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges felújítása” 1905 E Ft-tal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon főzőkonyha részleges felújítása” 6350 E Ft-tal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása” 5000 E Ft-tal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása” 18 000 E Ft-tal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” 33 000 E Ft-tal;

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése” 2350 E Ft-tal;

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása” 21 000 E Ft-tal,

valamint:

- „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása” 14 000 E Ft többletfedezet biztosítására;

- „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” 7500 E Ft többletfedezet biztosítására.

920/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az intézményi beruházási és felújítási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 245 020 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

a) 86 900 E Ft-tal megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, és tervbe veszi az alábbiak szerinti új feladatokat:

- „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” feladatot 30 290 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 850 E Ft, az intézményi címen megtervezett, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 6440 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 30 290 E Ft);

- „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása” feladatot 3175 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2500 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 675 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 3175 E Ft);

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző- és tálalókonyha részleges felújítása” feladatot 6350 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5000 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 1350 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 6350 E Ft);

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer felújítása” feladatot 1270 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1000 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 270 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 1270 E Ft);

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges felújítása” feladatot 1905 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1500 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 450 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 1905 E Ft);

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon főzőkonyha részleges felújítása” feladatot 6350 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5000 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 1350 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 6350 E Ft);

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása” feladatot 21 000 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 16 536 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 4464 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 21 000 E Ft);

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása” feladatot 5000 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3397 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 1063 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 5000 E Ft);

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása” feladatot 18 000 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 14 173 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 3827 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 18 000 E Ft);

b) továbbá 66 620 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, és tervbe veszi az alábbiak szerinti új feladatokat:

- „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása” feladatot 1270 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 270 E Ft, összköltsége és egyben 2017. évi előirányzata: 1270 E Ft);

- „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladatot 10 160 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8000 E Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 2160 E Ft, összköltsége: 10 160 E Ft. 2017. évi üteme 7112 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5600 E Ft, intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 1512 E Ft, 2018. évi üteme 3048 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2400 E Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 648 E Ft);

- „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladatot 27 940 E Ft összköltséggel (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 22 000 E Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 5940 E Ft, összköltsége: 27 940 E Ft. 2017. évi üteme 12 700 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 E Ft, intézményi címen megtervezett, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 2700 E Ft, 2018. évi üteme 15 240 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 12 000 E Ft, az intézményi címen megjelenő, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 3240 E Ft);

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” feladatot 33 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 984 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 7016 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 33 000 E Ft);

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése” feladatot 2350 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1850 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 500 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 2350 E Ft),

továbbá címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát, 70 000 E Ft-tal és tervbe veszi az alábbiak szerinti új feladatot:

- „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” feladatot 70 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 55 118 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 14 882 E Ft, összköltsége, és egyben 2017. évi előirányzata: 70 000 E Ft),

továbbá címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 14 400 E Ft-tal;

c) valamint megemeli:

- felújítási feladat megállapodás szerinti műszaki tartalommal történő megvalósításához, a többletfedezet biztosítása érdekében a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül önkormányzati felújítások előirányzatán a „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása” feladat összegét 14 000 E Ft-tal. Ezzel a feladat összköltsége 79 000 E Ft-ra emelkedik, melynek a 2017. évi üteme 79 000 E Ft (a kiadásból önkormányzati felújítások 62 205 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 16 795 E Ft);

- mindkét oldali támfal szerkezetének szükség szerinti cseréjével és felújításával bővített műszaki tartalom megvalósításához, a többletfedezet biztosítása érdekében a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” feladat összegét 7500 E Ft-tal. Ezzel a feladat összköltsége 26 000 E Ft-ra emelkedik, melynek a 2017. évi üteme 26 000 E Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 20 472 E Ft, felújítási célú, előzetesen felszámított áfa: 5528 E Ft, 2016. december 31-ig tény: 0 Ft).

d) az alábbiakban részletezettek szerint az intézmények által finanszírozott áfa fedezetének megteremtése érdekében

- megemeli a „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” feladathoz kapcsolódóan az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa--visszatérítés) előirányzatát 6440 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel a kiadási, azon belül felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot;

- megemeli a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása”, valamint a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” feladatokhoz kapcsolódóan az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 4212 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

921/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a

- „Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületek felújítása” tárgyú, 7545. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása” tárgyú, 7551. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” tárgyú, 7552. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása” tárgyú, 7542. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona, Zugligeti úti telephely támfal felújítása” tárgyú, 7255. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” tárgyú, 7540. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása” tárgyú, 7492. egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

922/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a

- „Vígszínház Nonprofit Kft., Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megvalósítási megállapodások aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

923/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a főpolgármester számára biztosított hatáskört, és jóváhagyja a:

- „Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása” tárgyú, 7543. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása” tárgyú, 7544. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző- és tálalókonyha részleges felújítása” tárgyú, 7546. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálalókonyha szellőzőrendszer felújítása” tárgyú, 7547. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálalókonyha részleges felújítása” tárgyú, 7548. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon főzőkonyha részleges felújítása” tárgyú, 7549. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona, Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása” tárgyú, 7550. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése” tárgyú, 7541. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

924/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint jóváhagyja a

- „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása” tárgyú, 7554. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása” tárgyú, 7555. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

925/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. számára a Budapest kampány támogatása érdekében 50 000 E Ft támogatást biztosít.

926/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4) bekezdésében a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” címre vonatkozóan a főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Budapest kampány támogatása érdekében 25 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, továbbá 25 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 50 000 E Ft-tal megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

927/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. között megkötött 2017. évi finanszírozási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

928/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata közötti együttműködésből adódó feladatai megvalósítása érdekében 15 000 E Ft támogatást biztosít.

929/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata közötti együttműködésből adódó feladatok megvalósítása érdekében 15 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

930/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között megkötött 2017. évi finanszírozási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 28. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2017. (VII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 39. pontja: Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

931/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Budapest Bora elismerő cím alapításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

932/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnek a Budapest Bora elismerő cím alapításáról szóló .../2017. (......) Főv. Kgy. rendelettervezet 2. § (3) bekezdésének alábbi módosítását:

„2. § (3) A Budapest Bora elismerő cím adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az erre létrehozott ötfős bírálóbizottság javaslata alapján. A bírálóbizottság öt tagját a főpolgármester bízza meg.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest Bora elismerő cím alapításáról szóló 24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona férőhelybővítéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

933/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a férőhelybővítéshez kapcsolódó többletfeladatok ellátása érdekében július 1-jétől a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím engedélyezett létszámát 25 fővel megemeli (szakmai létszámkeretet: 19 fő, intézményüzemeltetési létszámkeretet: 6 fő), így az intézmény engedélyezett létszámkerete 2017. július 1-jétől 162 főről 187 főre módosul.

934/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona 25 fő létszámbővítés 2017. évi 3 havi, valamint a dologi kiadások 4 havi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 17 162 E Ft-tal, valamint megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül az irányítószervi működési támogatások előirányzatát 17 162 E Ft-tal, működési bevételek (ellátási díj) előirányzatát 10 368 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím kiadási előirányzatát 27 530 E Ft-tal, ebből személyi juttatások 15 210 E Ft, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3347 E Ft, dologi kiadások 8973 E Ft.

935/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím feladatbővüléséhez kapcsolódóan a 25 fő engedélyezett létszámemelésére, valamint a dologi kiadásokra (többi dologi kiadás) 2018. évtől - 12 hónapra - tartós jelleggel fedezetet biztosít, mindösszesen 101 154 E Ft összegben, ebből kiadási oldalon személyi juttatások előirányzat 60 840 E Ft, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzat 13 385 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzat 26 920 E Ft; bevételi oldalon irányítószervi működési támogatás előirányzat 59 673 E Ft, működési bevételek (ellátási díjak) előirányzat 41 472 E Ft.

936/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok 2018. évi költségvetésben történő tartós tervbe vételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

937/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

938/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti - a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 13-i döntésével összhangban - Budapest Főváros Önkormányzata és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. közötti megállapodást fenntartói megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

939/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 13-i döntésével összhangban - Budapest Főváros Önkormányzata és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

940/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2017. június 13-i döntésével összhangban - Budapest Főváros Önkormányzata és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. közötti 2017. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: az üzletrész átruházásáról szóló szerződés hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

941/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását, amely tartalmazza pontos összegben és konkrét címkódon a 30 Mrd Ft-os fővárosi többletforrást - szükség szerint - az M3 metróvonal felújításához.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

942/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján támogatja a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket, és felkéri a főpolgármestert a vonatkozó támogatási szerződések aláírására.

Szervezet neve Támogatás célja Összege
„Üveghang” Zenei Alapítvány A 2017. május 24-én a Művészetek Palotájában megrendezésre került Willis Conover tiszteletére rendezendő emlékkoncert költségei céljára támogatás 5 000 E Ft
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány A 2017. május 6-án megrendezésre került Dunai Regatta elnevezésű sportesemény szervezési költségei céljára támogatás 2 000 E Ft
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztálya részére szívultrahang készülék software fejlesztési, valamint egy „laptop-szerű”, hordozható, ágy melletti sürgősségi vizsgálatra is alkalmas echo készülék beszerzési költségei céljára támogatás 15 000 E Ft
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány A 2017. április 9-én a Terror Háza Múzeum előtt a Holokauszt áldozatairól történő megemlékezés keretében megrendezésre került emlékkoncert szervezési költségei céljára támogatás 1 500 E Ft
Polgár Judit Sakk Alapítvány A 2017. október 14-én a Graphisoft Parkban megrendezésre kerülő „Világsakkfesztivál” elnevezésű rendezvény szervezési költségei céljára támogatás 5 000 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A 2017. július 10. és augusztus 27. között a Duna Palotában megrendezésre kerülő „Magyar kézművesség - 2017” és „Arany János költészete - kézműves szemmel” című kettős tematikájú kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára támogatás 500 E Ft
DEPOK - Demokrácia és Politikai Kultúra Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány 2017. évben végzett szakmai munkája és működési költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Szülők Háza Alapítvány Az Alapítvány „Tegyél jót! Ülj mellém!” elnevezésű programja megvalósítási költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
Peter Cerny Alapítvány Koraszülöttmentést végző rohamkocsik eszközparkjának megújítása céljából életfunkciókat ellenőrző multifunkciós monitorok beszerzési költségei céljára támogatás 4 000 E Ft
Reménytadó Alapítvány SOTE II. sz. Gyermekklinika részére wifi kommunikációs hálózatba kötési lehetőséggel rendelkező 1 db betegmegőrző monitor, valamint 3 db Infusomat Space infúziós pumpa beszerzésének költségei céljára támogatás 6 000 E Ft
Tündérkert Európai Alapítvány A Péterffy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ részére 1 db infúziós (volumetrikus) pumpa, valamint külső betegmelegítő eszköz beszerzési költségei céljára támogatás 1 700 E Ft
A Korszerű Szülészetért és Nőgyógyászatért Alapítvány Az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére orvosi műszerek beszerzési költségei céljára támogatás 7 000 E Ft
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma részére olvasókészülék beszerzési költségei céljára támogatás 1 400 E Ft
Házat-Hazát Alapítvány A kárpátaljai Badaló nevű településen lévő óvoda megépítésének költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
Mentőöv Európai Alapítvány Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma részére olvasókészülék beszerzési költségei céljára támogatás 900 E Ft
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány A 2017. június 2-án megrendezésre került „Jótékonysági Gála Gyermeknap” megvalósításának költségei céljára támogatás 500 E Ft
Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány A 2017. október 12-15. között megrendezésre kerülő „72 óra kompromisszumok nélkül” elnevezésű országos, önkéntes ifjúsági program szervezési költségei céljára támogatás 3 000 E Ft
Anyák az Anyákért Alapítvány A 2017. szeptember 23-án az Alapítvány által megrendezésre kerülő „KÓRHÁZválasztó” elnevezésű programja megvalósításának költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány Az „APOSTOL TV” elnevezésű hitéleti televízió műsorainak készítéséhez, valamint az Alapítvány működési költségei céljára támogatás 3 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 44. pontja: Javaslat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

943/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

kiírja az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglaltak megvalósítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 14 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” egy megállapodásának határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

944/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 14. §-a szerinti hatáskörét, és hozzájárul az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, József körút 27. szám alatti Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (képviseli: dr. Kunos Péter) között 2016. február 10. napján megkötött, FPH059/104-3/2016. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, József körút 27. szám alatti Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével az előterjesztés 1.4. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására két hónapon belül; a pályázó levélben történő értesítésére egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

945/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy következő pontokként a nyílt ülésen tárgyalandó, majd azt követően a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

946/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Javaslat a Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést.

A napirend 46. pontja: Javaslat a Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

947/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal

- a belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz (budai Duna-part) tervpályázatának lebonyolítására. Az új, „Duna-Buda - építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladatra 25 650 E Ft fedezetet biztosít;

- a belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz (budai Duna-part) terveinek elkészítésére. Az új, „Duna-Buda - építészeti tervpályázat a budai belváros Duna-part megújítására” feladatra összesen 150 350 E Ft fedezetet biztosít az alábbi ütemezésben:

- 2017. évre 350 E Ft,

- 2018. évre 128 460 E Ft,

- 2019. évre 21 540 E Ft.

948/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A belvárosi Duna-partok megújítása III. szakasz (budai Duna-part) tervezésének pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát a Tervezési ágazati keret feladathoz kapcsolódóan 176 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím előirányzatát 25 650 E Ft-tal (a kiadásból a személyi juttatások 3640 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 801 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 21 209 E Ft. Továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladathoz kapcsolódóan 350 E Ft-ot, valamint a feladat további ütemei fedezetének biztosítására megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a Fejlesztések átütemezésének tartalékát 150 000 E Ft-tal.

A Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására feladat összköltsége 150 350 E Ft, 2017. évi üteme 350 E Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 350 E Ft), 2018. évi üteme 128 460 E Ft, 2019. évi üteme 21 540 E Ft.

949/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az új „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” elnevezésű engedélyokiratot az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

950/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Duna-Buda - építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” c. tervpályázati dokumentációt az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervpályázat kiírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

951/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Terület megjelölése/hrsz. Új elnevezés
III. Heltai Jenő tér - Madzsar József utca - Bálint György utca - Füst Milán utca által határolt terület Traianus tér
64848/17 hrsz. névtelen közterület Gőtés köz
18135/17 hrsz. névtelen közterület Jánosi Marcell köz
64054/32 hrsz. névtelen közterület Septimius Severus utca
XI. 43281/9. hrsz. névtelen közterület Ljubljana tér
XVI. 117510/3 hrsz. névtelen közterület Kardosfa utca
117510/4 hrsz. névtelen közterület Ibafa utca
117510/6 hrsz. névtelen közterület Bőszénfa utca
117510/8 hrsz. névtelen közterület Gálosfa utca
117510/10 hrsz. névtelen közterület Simonfa utca
XVIII. 145111/275 és 145111/276 hrsz. névtelen közterületek Schaub Mihály utca

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36-38. Társasház alapító okiratának az ingatlan-nyilvántartásba történő ismételt benyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

952/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Budapest V. ker., Veres Pálné u. 36-38. szám alatti Társasháznak - a 999/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala 2017. április 24-én kelt határozata szerint átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása felhasználásának szabályairól szóló 2017. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

953/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKV Zrt. 2017. évi bérmegállapodása végrehajtásának költségeinek megtérítését Magyarország felelős kormányának kell megtérítenie a Fővárosi Önkormányzat részére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében kezdjen tárgyalásokat a kormánnyal, és az egyeztetések eredményéről számoljon be Budapest Főváros Közgyűlésének.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

954/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium mint egyetértő és Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság 2017. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

955/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal kötendő 2017. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást elnyert városrehabilitációs projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

956/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a „Batthyány tér” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

957/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a „Horváth-kert” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

958/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata között az „Adyliget park megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

959/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között a „Holdudvar park revitalizációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

960/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között a „Derű utcai park rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

961/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között „A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

962/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között az „Innovatív közösségerősítés és életminőség-javítás a Szilas park komplex fejlesztésével” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

963/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között a „Podmaniczky tér felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

964/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a „Jókai tér komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

965/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata között a „Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

966/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata között az „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

967/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat között a „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

968/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat között a „TÉR_ÉPÍTŐK” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

969/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között a „Bakáts projekt” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

970/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

971/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között „A Gazdagréti tér megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

972/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között „A Hegyvidék főutcája” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

973/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat között „A Rákos-patak - Béke utca - Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

974/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a „Mindenki sportpályája” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

975/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a „Megújuló zöld folyosó” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

976/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzata között a „Rákos út terei” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

977/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között a „Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

978/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között az „Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

979/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között a „Kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása a Naplás út mentén” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

980/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása II.” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

981/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a „Havanna piac közösségi célú megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

982/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között „A wekerlei kispiac felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

983/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között a „Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

984/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Napközis tábor komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

985/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

986/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között a „Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

987/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között a „Szent István tér komplex fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

988/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között a „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése - III. ütem” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

989/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- elfogadja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2016. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést;

- elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2016. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését;

- elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a BKV Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójáról;

- elfogadja - figyelemmel az Igazgatóság és a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is - a BKV Zrt. 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 599 894
Saját tőke 176 771
Jegyzett tőke 116 000
Tőketartalék 12 870
Eredménytartalék 45 584
Adózás előtti eredmény 4 003
Adózott eredmény 3 993

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

990/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- elfogadja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2016. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést;

- elfogadja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2016. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését;

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a BKK Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójáról;

- elfogadja - figyelemmel az Igazgatóság és a felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is - a BKK Zrt. 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT ÉVES
BESZÁMOLÓ
2016. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 161 699
Saját tőke 4 951
Jegyzett tőke 1 980
Tőketartalék 2 437
Eredménytartalék 205
Adózás előtti eredmény 241
Adózott eredmény 232

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

991/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről;

- elfogadja az Igazgatóság határozatát a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről;

- elfogadja a felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről;

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre - a Társaság 2016. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2016. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 211 151 899
Saját tőke 110 652 937
Jegyzett tőke 50 758 000
Adózás előtti eredmény 6 734 194
Adózott eredmény 5 054 380

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

992/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2017. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

993/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoringbusz üzemeltetési költségeinek elszámolásáról szóló 2017. évi megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

994/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2017. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

995/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1-3. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napján

Felelős: Tarlós István

996/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó 2017. évi rendes közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

997/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésén, 2017. június 22-én Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

4. napirendi pont vonatkozásában: a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 2016. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék felhasználása során az előző évben kifizetett osztalék összegével megegyező 4 036 667 E Ft osztalék kifizetését azzal a kitétellel, hogy amennyiben az osztalékszámításra vonatkozó egyeztetések lezárását követően az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére ettől eltérő összegű osztalék jár, abban az esetben a különbözet a 2017. évi osztalékelőleg megállapításakor és kifizetésekor kerül pótlólag megállapításra és pénzügyi rendezésre.

5. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására” tárgyú előterjesztés keretén belül meghozott döntés szerint.

6. napirendi pont vonatkozásában: a napirendi pont napirendről való levételét.

7. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén belül meghozott döntés szerint.

8. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén belül meghozott döntés szerint.

9. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére” tárgyú előterjesztés keretén belül meghozott döntés szerint.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja (2017. június 22.)

Felelős: Tarlós István

998/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja (2017. június 22.)

Felelős: Tarlós István

999/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő, 2017. június 26-ai rendkívüli közgyűlésén (megismétlés esetén 2017. június 30-án) Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: a Társaság számviteli politikájának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont: az FCSM Zrt. 2017. március 31-ei közbenső mérlegének és eredménykimutatásának jóváhagyását 907 M Ft adózott eredménnyel, valamint a Ptk. 3:263. §-a alapján a 2017. március 31-ei közbenső mérleg figyelembevételével az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére a 2017. I. negyedévéhez kapcsolódó, a 2016. évben egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalékelőlegekkel azonos összegű, azaz 1 009 166 E Ft osztalékelőleg megállapításának jóváhagyását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését, amennyiben a Társaság könyvvizsgálója a 2017. I. negyedévi közbenső mérlegre kiadta aláírt jóváhagyó jelentését; aláírt könyvvizsgálói jelentés hiányában a napirend napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. június 26. (megismétlés esetén június 30.)

Felelős: Tarlós István

1000/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2017. június 26. (megismétlés esetén június 30.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. június 30-án tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

A) A Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási főösszeg keretének 5 618 942 E Ft összegre történő megemelésének elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

B) Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 2017. évi beruházási terv 1. számú módosítására tett javaslat elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát az alábbiaknak megfelelően:

1) Budapest szolgáltatási területét érintően:

1) 2 db tétel átcsoportosítása 182 000 E Ft értékben;

2) 4 db új tétel tervbe való beemelése (+) 129 900 E Ft értékben;

3) 6 db tétel keretének emelése (+) 30 695 E Ft értékben,

2) az FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemeket érintően:

1) 1 db tétel átcsoportosítása 1215 E Ft értékben;

2) 1 db tétel keretének emelése (+) 3500 E Ft értékben;

3) 1 db új tétel (+) 5625 E Ft értékben,

3) az FV Zrt. működtető vagyonelemeket érintően:

1) 6 db új tétel tervbe való beemelése (+) 107 171 E Ft értékben;

2) 1 db tétel tervből való törlése (-) 69 906 E Ft értékben,

4) Biatorbágy szolgáltatási területét érintően:

1) 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 22 000 E Ft értékben;

2) 2 db tétel keretének csökkentése (-) 7700 E Ft értékben,

5) Szigetszentmiklós szolgáltatási területét érintően:

1) 2 db új tétel tervbe való beemelése (+) 8100 E Ft értékben,

2) 2 db tétel átcsoportosítása 42 000 E Ft értékben.

2. napirendi pont tekintetében:

A napirendi pont Társasági közgyűlési napirendről való levételét.

3. napirendi pont tekintetében:

A napirendi pont Társasági közgyűlési napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság 2017. június 30-án tartandó (megismétlés esetén 2017. július 7.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1002/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. június 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2017. június 30-án tartandó (megismétlés esetén 2017. július 7.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 31-ig elvégzett felújítási feladatok elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 31-ig elvégzett beavatkozásokra vonatkozó elszámolási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Megállapodás megkötése Budapest X. kerület Népliget kerületi építési szabályzata elkészítéséhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1004/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonatkozó megállapodást a Népliget kerületi építési szabályzatának elkészítésére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 3. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 3. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 „Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések” c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1006/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a FŐTÁV Zrt. által összesen nettó 216 383 300 Ft támogatási összegű, az előterjesztés 1. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelmek benyújtását, továbbá a BKV Zrt. által összesen nettó 104 000 000 Ft támogatási összegű, az előterjesztés 2. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelem benyújtását, valamint a Budapest Közút Zrt. által összesen nettó 50 593 989 Ft támogatási összegű, az előterjesztés 3. sz. mellékletében részletezett támogatási kérelem benyújtását.

A projektekhez szükséges önrészt a FŐTÁV Zrt., a BKV Zrt., illetve a Budapest Közút Zrt. biztosítja.

1007/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai telephely „B” épületének energetikai korszerűsítése” című, nettó 62 442 225 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

1008/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai telephely „D” épületének energetikai korszerűsítése” című, nettó 52 640 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

1009/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Barázda közben található telephelyének energetikai korszerűsítése” című, nettó 50 281 238 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

1010/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a FŐTÁV Zrt. által a „FŐTÁV Zrt. Füredi úti telephelyének energetikai korszerűsítése” című, nettó 51 019 837 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

1011/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a BKV Zrt. által „A BKV Zrt. épületenergetikai fejlesztése” című, nettó 104 000 000 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

1012/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-5.2.8 felhívás keretén belül a Budapest Közút Zrt. által a „Budapest Közút Zrt. Bánk bán utcai székhelyének energetikai korszerűsítése” című, nettó 50 593 989 Ft támogatási összegű támogatási kérelem benyújtását.

A napirend 62. pontja: Javaslat a KEHOP-5.2.2. a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1013/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-nél a KEHOP-5.2.2.-16-2016-00102 jelű, a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú támogatási szerződés megszüntetésére irányuló lépések megtételét.

1014/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatási kérelem benyújtását kezdeményezi 6 200 000 E Ft összköltséggel, ebből támogatás 5 000 000 E Ft, önerő 1 200 000 E Ft.

1015/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” című támogatási kérelem benyújtásához szükséges önerő fedezete a „840701 évközi indítású önkormányzati beruházások” címen „Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)” feladaton áll rendelkezésre (2017. évre 480 000 E Ft, 2018. évre 720 000 E Ft). A feladatot a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” néven valósítja meg.

1016/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

1017/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírását követően tegye meg a szükséges lépéseket az új támogatási kérelem benyújtása érdekében.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

1018/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási döntésről szóló kiértesítés kézhezvételét követő ülése

Felelős: Tarlós István

1019/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-nél, hogy a KEHOP-5.2.2 jelű, a „Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése” c. projektben - a pályázat nyertessége esetén - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ENVIRODUNA Kft. lássa el a Városházát érintő valamennyi energetikai projektelem esetében a műszaki ellenőri és mérnöki feladatokat.

Határidő: 2017. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Kft. közötti megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1020/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az ENVIRODUNA Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés I.3. számú mellékletét képező, BKSZT projektre vonatkozó 2017. évi megállapodást és az előterjesztés II.2. számú mellékletét képező a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira létrejött megállapodás 3. sz. módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az ENVIRODUNA Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1021/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a BKSZT projekt kapcsán az ENVIRODUNA Kft. 2017. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés I.3. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1022/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira létrejött megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés II.2. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1023/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. közötti megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Rákos-patak és környezetének fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1024/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Rákos-patak és környezetének revitalizációja Megvalósíthatósági Tanulmány és Mesterterv” c. dokumentumot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1025/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonatkozó megállapodást a Rákos-patak környezete kerületi építési szabályzathoz kapcsolódó X. kerületi területre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1026/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködésre vonatkozó megállapodást a Rákos-patak környezete kerületi építési szabályzathoz kapcsolódó XVII. kerületi területre Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1028/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Budapest XIV. kerület, Hungária krt.- Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítással kapcsolatban környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a Budapesti Pályafejlesztési Programban való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat aláírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1029/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Pályafejlesztési Programban való részvételre irányuló szándék kifejezésére szóló megállapodást a Magyar Labdarúgó Szövetséggel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata számára a megállapodás pénzügyi és jogi kötelezettségvállalást nem eredményez. Egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1030/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a megszűnő gazdasági szervezetek 2016. évi maradványa terhére a Fővárosi Önkormányzat felé a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetnél előírt 179 425 E Ft befizetési kötelezettségből 4092 E Ft, a Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél előírt 34 992 E Ft befizetési kötelezettségből 11 304 E Ft, és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél előírt 73 690 E Ft befizetési kötelezettségből 16 804 E Ft úgy teljesült, hogy azokkal azonos összegben a 2017. évi intézményi finanszírozás keretében az irányító szervi támogatás csökkentésre került.

1031/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzatnál a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete felé fennálló 4092 E Ft, a Kollégiumok Gazdasági Szervezete felé fennálló 11 304 E Ft, és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete felé fennálló 16 804 E Ft követelésnek, illetve az intézményeknél azonos összegben fennálló befizetési kötelezettségnek a nyilvántartásokból történő kivezetéséhez és a záró költségvetési beszámolóban történő figyelembevételéhez.

1032/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1033/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1034/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 68. pontja: Javaslat a „Szerződés a FINA 2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokságának megrendezésére és lebonyolítására” irányuló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1035/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Budapest rendező városként támogatja a Magyar Szinkronúszó Szövetséget a 2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokság megrendezésében azzal a feltétellel, hogy a Magyar Szinkronúszó Szövetség az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti levelében vállalta a rendezvénnyel kapcsolatban Budapestre, így a Fővárosi Önkormányzatra is háruló összes költség viselését.

1036/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a sikeres rendezés elősegítésére, a Magyar Szinkronúszó Szövetséggel együttműködve vállalja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kötelezettségvállaló szerződésben foglaltakat. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1037/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az eredményes rendezés érdekében folytasson tárgyalásokat a Magyar Szinkronúszó Szövetséggel, dolgozza ki a Fővárosi Önkormányzat - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - kötelezettségvállalásának a Magyar Szinkronúszó Szövetség vállalásaira figyelemmel lévő egyes feltételeit, és az erre irányuló együttműködési megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1038/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1. Bejan Ervin

2. Domonkos András

3. Horváth Máté

4. Juhász Gergely András

5. Király Zsuzsanna

6. Lévay Áron Farkas

7. Novák Tibor

8. Plachi Attila

9. Varga Beáta

10. Vizi Kata Veronika.

1039/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1040/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezésére” és a „Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1041/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a „Javaslat a fővárosi és kerületi önkormányzati közterület-felügyeleti térfigyelő kamerák alapján kiszabott bírság visszafizetésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnek a „Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 2025-ig” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!” című előterjesztések napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

A napirend 70. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1043/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest II. kerület, Pasaréti út 41. sz. alatti 12016/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó, az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön-szerződést, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogorvosi alapellátás, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, továbbá az Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátás mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1044/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest II. kerület, Szabadság u. 26. / Községház u. 12. sz. alatti 54555 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozó, az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön-szerződést az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1045/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest II. kerület, Fillér u. 4-6. I. emelet 1. sz. alatti 13095/1/A/54 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés 12. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön-szerződést, az Eütv. 152. § (3) bekezdésében foglalt egészségügyi szakellátási feladat, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1046/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatával a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest II. kerület, Pitypang u. / Csatárka út 51. sz. alatti 15759/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, az előterjesztés 13. sz. mellékletében csatolt haszonkölcsön-szerződést, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői ellátás, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások mint közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1047/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az Mötv. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy ingyenesen a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat tulajdonába adja a Budapest II. kerület közigazgatási területén lévő, 13504/0/A/2 hrsz.-ú, természetben Frankel Leó út 2. (Henger út 1.) földszint 2. szám alatti, kivett üzlethelyiség megnevezésű, 266 m2 területű, forgalomképes üzleti vagyoni körbe tartozó ingatlant, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti, valamint az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészségügyi alapellátás, továbbá az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások mint közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról” tárgyú szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: Tarlós István

1048/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest II. kerület, Margit krt. 99. sz. alatti, 13134/0/A/9 hrsz.-ú orvosi rendelő megnevezésű, 111 m2 területű, pszichiátriai szakrendelő és gondozó céljára hasznosított ingatlan birtokbavételére vonatkozóan a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által a közfeladat-ellátás megszűnése tárgyában hozott döntést követően tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: a közfeladat-ellátás megszűnésének II. kerületi Önkormányzat általi bejelentésétől számított 60 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosult - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőinek megbízására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1049/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva 2017. október 1-jétől határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba, mentálhigiénés munkatárs munkakörbe kinevezi, emellett 2017. október 1-jétől 2022. szeptember 30-ig, 5 évre, határozott időre a Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.) intézményvezetőjének megbízza Somogyi Bernadettet (szül. hely, idő: ................., a. n.: ..................), 2017. október 1-jétől 2018. január 31-ig szóló 4 hónapos próbaidő kikötésével. Illetményét bruttó 600 000 Ft/hó összegben, valamint a Vhr. 5. sz. mellékletében meghatározott szociális ágazati összevont pótlék összegével kiegészítetten állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2017. október 1.

Felelős: Tarlós István

1050/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvényes, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett 2017. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig, 5 évre, határozott időre a Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) főigazgatójának megbízza Prof. Dr. Persányi Miklóst (szül. hely, idő: ........................, a. n.: ...................), bruttó 941 700 Ft/hó, valamint bruttó 45 000 Ft/hó összegű kulturális illetménypótlék összegében, összesen bruttó 986 700 Ft/hó illetménnyel. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1051/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdése alapján, a BKK Zrt. legfőbb szerveként a BKK Zrt. Alapszabályának 9.3.25. b) pontjában a BKK Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva

- Tudomásul veszi dr. Bolf-Galamb Zsófia felügyelőbizottsági elnöknek a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 2017. április 12. napjával történő lemondását.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági elnökének dr. Kerékgyártó Jánost (anyja neve: ............ születési hely, idő: .......................) 2017. június 22. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi felügyelőbizottsági elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1052/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Novák János „Mi újság?” c. színpadi mű zenéjének komponálására vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1053/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Eszenyi Enikő „Vígmajális” c. műsor szerkesztői, rendezői, műsorvezetői feladataival kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1054/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (01-06-018423) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Eszenyi Enikő „William Shakespeare: Hamlet” c. előadás megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1055/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Barda Beáta a „barbea brand Kft.-ben” (cégjegyzékszáma: 01-09-934832) vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-i és 2017. június 21-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére