Corpus Juris adattár

Tárnokmesterek

Péter 1082
Simon 1093
Pál 1135
Nagy Bikach Bikacs nemzetségből 1145
Boroslav 1148-1149
Pausa 1157
Jordán 1161-1162
Lukács 1171
Dienes 1174-1176
Chepan Mauri fia Hedruh nemzetségből 1206
Pukuri Marcell Thetum nemzetségből 1207-1209
Gatk 1211
Salomon Batthyány nemzetségből 1214
Neográd megyei Losontzi Dénes,
Thomaj nemzetségből

1216-1224
Dienes, Dienes fia 1225-1231
Ols Miklós, Ols nemzetségből 1231-1235
Pál Chak nemzetségből 1235-1238
Domonkos, Rátold nemzetségből 1238-1241
Dudári Mátyás, Chak nemzetségből 1242-1246
gr. Bana András János fia,
Hunt Páznán nemzetségből

1246-1247
Dienes, Hédervári nemzetségből 1247
András, János fia 1248-1249
Lindvai Chak, Hahold nemzetségből 1250-1255
András, Ivánkának fia 1255-1256
Lindvai Chak, Buzad nemzetségből 1256-1260
Moritzhidai Moritz, Puk nemzetségből 1261-1269
Egyed 1270-1272
Ernő 1272
Joachim 1272-1273
Pásztohi és Hasznosi István 1273
Joachim (másodszor) 1274
Egyed (másodszor) 1274-1275
Mátyás 1275
János, Gutkeledi nemzetségből 1276
gr. Bavanai Mátyás 1276
Joachim (harmadszor) 1277
Ugrin, Ujlaki Pál fia, Chak nemzetségből 1277-1278
Joachim (negyedszer) 1279
Hedervári Póth Lőrincz 1279-1281
Nánai Kompolt Péter, Aba nemzetségből 1281-1283
Lőrincz 1284-1285
Mátyás 1285-1290
Domonkos, Rátold nemzetségből 1290
Móricz 1291
János (Iván), Csornai Imre fia, Osl
nemzetségből
1291-1292
Hasznosi és Pásztohi Domonkos,
Porch István fia

1292-1302
Henrik 1302-1306
Ugrin, Ujlaki Pons fia, Chak nemzetségből 1307-1310
Miklós, Ujvári Gergely fia 1311-1312
Nechkei Demeter, Aba nemzetségből 1312-1338
Zecheni Tamás, Kathy nemzetségből 1339-1340
Zeechi Petench, Bolugh nemzetségből 1341
Zecheni Tamás, Kathy nemzetségből 1342-1343
Pelsőczi Bubek István, Domonkos fia 1343
Rohovchai Lőrincz, Hedervári nemzetségből 1343-1345
István, Lindvai Laczk fia 1345-1347
Oliwer, Rátold nemzetségből 1347-1353
Pomazi Chykou 1353-1354
gr. Mertensdorff Pál 1354
Pomazi Chykou 1355-1359
János, Gileti Miklós nádor fia 1360-1376
Szepesi (Szépfalvai) Jakab 1376-1379
Szent Györgyi és Bozini Temlin György,
Hunt nemzetségből

1378-1382
Mező Laki Zombo Miklós 1382-1388
Kanisai Miklós, Osl nemzetségből 1388-1398
György, Kwsuli Jachknak fia 1398-1401
Newnai Trewteli Miklós 1402-1408
Felső Lindvai Zeechi Miklós, Bolwgh
nemzetségből
1408-1410
Nagy János 1410-1419
Berzevitzei (Dunavitzai) Péter,
Brezovyczei Henrik fia

1419-1433
János, Rozgoni Lőrincz fia 1434-1438
id. Peréni János 1438-1440
Guthy Országh János 1441-1444
Gywvgi Bodó Gergely 1458
ifj. Rozgoni János 1459-1470
Rozgoni Rinold 1470-1472
Peréni István 1472-1478
Laki Thúz János 1478-1481
Pakosi László 1483-1486
Hedervári Miklós 1489-1490
Szelezi Losonczy László,
Thomaj nemzetségből

1491-1493
Egervári László 1493-1496
Szelezi Losonczy László,
Thomaj nemzetségből (másodszor)

1496-1498
Raskai Balázs, Gutkeledi nemzetségből 1498-1518
Belthöki Drágffy János 1518-1523
Bethlenfalvai Thurzó Elek 1523-1527
Báthory András 1527-1534
Nádasdy Tamás 1536-1542
ifj. Báthory András 1543-1554
Perényi Gábor 1554-1557
gr. Zrini Miklós 1557-1566
gr. Zrini György 1567-1603
Erdődy Tamás 1603-1608
Ghymesi Forgách Zsigmond 1608-1610
Trakostyáni gr. Draskovith János 1610-1613
Monyókeréki Erdődy Tamás (másodszor) 1615-1624
Alsó-Lindvai gr. Bánffy Kristóf 1625-1643
id. gr. Csáky István, Akus nemzetségből 1646-1662
Monyókeréki Erdődy György,
Erdőd nemzetségből

1662-1663
Ghymesi gr. Forgách Ádám 1663-1679
Monyókeréki gr. Erdődy Imre 1679-1690
id. gr. Zichy István 1690-1693
Monyókeréki gr. Erdődy György 1693-1704
Keörösszeghi gr. Csáky Zsigmond 1706-1738
gr. Nádasdy Leopold, Florián 1739-1746
Galanthai id. gr. Eszterházy Ferencz 1746-1754
Illésházy gr. Illésházy József 1755-1759
id. gr. Batthyány Ádám, Örs nemzetségéből 1759-1782
Keörösszeghi gr. Csáky nep. János 1782-1783
Niczky gr. Niczky Kristóf, Ják nemzetségből 1783-1786
Daruvári gr. Jankovits Antal 1786-1789
Végh Péter 1789-1795
Székhelyi gr. Majláth József 1795-1797
Szentiványi Szentiványi Ferencz,
Bagumér nemzetségből

1797-1802
Korompai gr. Brunszvik József 1802-1825
Cziráki és Dénesfalvai gr. Cziráky Antal,
Osl nemzetségből

1825-1827
Erdődy gr. Pálffy Fidél, Erdődy nemzetségből 1828-1836
Vásárosnaményi br. Eötvös Ignácz 1836-1841
Buzini gr. Keglevich Gábor 1842

[Forrás: Kassay Adolf: Tárnokszék és tárnoki törvényczikkelyek, Pest, 1848. 9-15.]


  Vissza az oldal tetejére