Corpus Juris adattár

Magyarország városai

Az öt máramarosi koronaváros (1329)

Huszt, Visk, Hosszúmező, Sziget, Técső

A hét alsó-magyarországi bányaváros (1466)

Körmöcbánya, Besztercebánya, Selmecbánya, Újbánya, Bakabánya, Libetbánya, Bélabánya

A hét felső-magyarországi bányaváros (1487)

Gölnicbánya, Szomolnokbánya, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyóbánya, Igló

A személynöki városok (1514)

Székesfehérvár, Esztergom, Lőcse

A tárnoki városok (1514)

Buda, Pest, Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Eperjes

Magyarország, Horvátország és Szlavónia szabad királyi városai a XIX. század elején

magyarul latinul németül egyéb nyelven
Arad Arad Szkéla
Arad vára Arad, Aradinum Arad Arad
Ó-Arad Aradinum vetus Altarad
Új-Arad Neo-Aradinum Neuarad
Bakabánya Pukantz Pukanec
Bártfa Bartpha Bartfeld Bardiow, Bardegow
Bazin Bazinium B(P)ösing Pezynek
Bélabánya Düllen, Diln Bela, Banská Belá
Besztercebánya Neosolium Neusohl Banská-Bystrice
Breznóbánya Briesen Brezno (nad Hronom)
Buccari Bukari, Bakarvaross
Buda Buda Ofen Budjn
Debrecen Debrecinum Debretzin
Eperjes Eperiesinum Eperies Pressow
Eszék Eßeg Oszik, Osi(je)k
Esztergom Strigonium Gran Sstrihom
Fiume Flumen, Vitopolis Sankt am Flaum Fiume, Reka, Rijeka
Győr (Nagy-Győr) Jaurinum Raab Ráb
Kapronca Caprontza Kopreinitz Koprivnicza
Károlyváros Carolostadium Karlstadt Karlovecz
Kassa Cassovia Kaschau Kossice
Késmárk Kesmark(inum),
Caesareoforum
Käßmarkt,
Kaisersmarkt
Kezmarek
Kismarton Kismartonium Eisenstadt Zelezno
Kisszeben Cibinium Zeben Sabinow, Sebjnow
Komárom Comaromium Komorn Komárno
Korpona Carpona Karpfen Krupina
Körmöcbánya Cremnicium Kremnitz Kremnica
Kőrös Crisium Kreutz Krisevczi, Krizevci
Kőszeg (Küszög) Ginsium Gins (Güns)
Libetbánya Libethen Lubjetowá
Lőcse Leutsovia Leutschau Lewoca
Modor Modra, Modorinum Modern Modra
Nagybánya, Újváros Neustadt Rivuli-Dominar,
Baia Mare
Nagyszombat Tyrnavia Tyrnau Trnawa, Trnava
Pécs Quinqueecclesiae Fünfkirchen Pétikostely
Pest Pest(h)inum Pesth Pesst
Pozsega Posega Poschega Poxega, Pozega
Pozsony, Posony Posonium Preßburg Pressporek, Bratislava
Ruszt Rusthum Rusth Ruszta, Rust
Selmecbánya Schemnicium Schemnitz Sscawnica, Sstawnica
Sopron Sopronium Ödenburg Ssopron, Shapron
Szabadka,
Szent-Mária
Maria-Theresiopolis Maria-Theresianopel Sobotica, Subotica
Szakolca Szakoltza, Sakolcinum Skalitz Skalica
Szatmárnémeti Sathmar Satu Mare
Szeged S(z)egedinum Segedin Segedjn
Székesfehérvár Albaregalis, Alba-Regia Stuhlweißenburg Bilyhrad, Bélohrad
Szentgyörgy Sanctus Georgius, Fanum Sancti Georgii Sanct-Georgen Swaty-Gur, Djur, Jur
(pri Bratislava)
Temesvár Temesvarinum Temeschwar Timisoára
Trencsén(y) Trentsinium Trentschin Trencjn, Trencin
Újbánya Regiomontanum Königsberg Nowá-Bana
Újvidék Neoplanta Neusatz Novisad, Novi Sad
Varasd Varasdinum Warasdin Varazdin
Zágráb Zagrabia Agram Zagreb
Zengg Segnia Zeng Szeny, Szenj
Zólyom,
Ó-Zólyom
Veterosolium,
Vetusolium
Altsohl Stary-Zwolen,
Zvolen
Zombor Zombor,
Zomborinum
Sombor Sombor

A horvát-szlavón határőrvidék kiváltságolt katonai városai a XVIII-XIX. században

Belovár, Bród, Carlopago, Ivanics, Karlóca, Kostajnica, Mitrovica, Petrinja, Sziszek (1873-ban polgárosították), Zengg, Zimony

Erdély szabad királyi városai a XIX. század elején

magyarul latinul németül egyéb nyelven
Besztercze Bistricia Bistritz, Nösen Bisztricziu, Bistrita
Brassó Corona, Brassovia, Stephanopolis Kronstadt Brasov, Orasul Stalin
Erzsébetváros
Ebesfalva
Ibisfalva
Elisabetopolis Elisabethstadt Ibásfálaul, Dumbraveni
Gyulafehérvár
Károlyfehérvár
Alba Carolina, Alba-Julia, Carolopolis Karlsburg Belgrád, Balgrad,
Alba Iulia
Kolozsvár Claudiopolis Klausenburg Klus, Cluj,
Cluj-Napoca
Marosvásárhely
Székelyvásárhely
Areopolis,
Agropolis
Neumarkt Osorhéj, Targu Mures, Tirgu Mures
Medgyes Media, Mediopolis, Merasopolis Mediasch, Medwisch Medgyias, Mediess, Medias
Nagyszeben Cibinium Hermannstadt S(z)ibiu
Segesvár Schaesburgum Schäßburg Segissorá, Sighisoara
Szamosújvár
Örményváros
Armenopolis Armenierstadt Gyerlá, Gherla
Szászsebes Sabesium Mühlenbach, Müllenbach Sebissá, Sebes,
Sebesul Sasesc

Az erdélyi nemes városok a XIX. század elején

Dés, Nagyenyed, Torda

Az erdélyi kiváltságos városok a XIX. század elején

Forgaras, Szászrégen

Az erdélyi kiváltságos mezővárosok (taxás helyek) a XIX. század elején

Abrudbánya, Bereck, Csíkszereda, Hátszeg, Il(l)yefalva, Kézdivásárhely, Kolozs, Oláhfalu, Sepsiszentgyörgy, Szék, Székelyudvarhely, Vajdahunyad, Vízakna

Az 1886:XXI. tc. értelmében a vármegyék területéhez nem tartozó, önálló törvényhatóságként működő városok Magyarországon és Erdélyben. (A felsorolás tartalmazza az egyes települések 1890. évi lakosságszámát is.)

Törvényhatósági joggal felruházott városok A városok jogállása Összes polgári népesség Katonai népesség Összesen
Arad szabad királyi város 42.052 1.630 43.682
Baja törvényhatósági joggal felruházott város 19.485 388 19.873
Budapest fő- és székváros 491.983 13.825 505.763
Debrecen szabad királyi város 56.940 2.012 58.952
Győr szabad királyi város 22.795 1.161 23.956
Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város 55.475 151 55.626
Kassa szabad királyi város 28.884 3.281 32.165
Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város 48.493 1.107 49.600
Kolozsvár szabad királyi város 35.855 2.102 37.957
Komárom szabad királyi város 13.076 3.357 16.433
Marosvásárhely szabad királyi város 14.212 1.052 15.264
Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott város 38.557 2.193 40.750
Pancsova törvényhatósági joggal felruházott város 17.948 341 18.289
Pécs szabad királyi város 34.067 1.382 35.449
Pozsony szabad királyi város 52.411 3.637 56.048
Selmec- és Bélabánya szabad királyi város 15.280 - 15.280
Sopron szabad királyi város 27.213 2.330 29.543
Szabadka szabad királyi város 72.737 789 73.526
Szatmárnémeti szabad királyi város 20.736 482 21.218
Szeged szabad királyi város 85.569 1.841 87.410
Székesfehérvár szabad királyi város 27.548 1.394 28.942
Temesvár szabad királyi város 39.884 3.554 43.438
Újvidék szabad királyi város 24.717 463 25.180
Versec törvényhatósági joggal felruházott város 21.859 262 22.121
Zombor szabad királyi város 26.435 507 26.942
Fiume város és kerülete 29.494 843 30.337

A Horvát-Szlavónország területén törvényhatósági joggal felruházott városok (1886)

Törvényhatósági joggal felruházott városok A városok jogállása Összes polgári népesség Katonai népesség Összesen
Eszék szabad királyi város 19.778 1.706 21.484
Zágráb szabad királyi város 37.529 2.739 40.268

Horvát-Szlavónország területén 1895-től törvényhatósági joggal felruházott további városok

Törvényhatósági joggal felruházott városok A városok jogállása Összes polgári népesség Katonai népesség Összesen
Varasd szabad királyi város 11.055 966 12.021
Zimony szabad királyi város 12.823 313 13.136

[Forrás: Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája, Budapest, 1997. 91-99. oldal.]


  Vissza az oldal tetejére