Corpus Juris adattár

Magyarország kormányai

1. Batthyány-kormány

1848. III. 17.-1848. X. 2.

Batthyány Lajos gróf miniszterelnök
a hadügyminisztérium vezetője is 1848. IV. 19.-1848. V. 23.
a Budapesten székelő összes minisztérium vezetője a hadügyminisztérium kivételével 1848. IX. 12-28.
Deák Ferenc igazságügyminiszter 1848. IV. 7.-1848. IX. 11.
a hadi tárca ellátásával a miniszterelnök távollétében ideiglenesen megbízva 1848. IV. 24.-1848. V. 23.
Eötvös József báró vallás- és közoktatási miniszter 1848. IV. 7.-1848. IX. 11.
Esterházy Pál herceg a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) 1848. IV. 7.-1848. IX. 9.
Klauzál Gábor földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1848. IV. 7.-1848. IX. 11.
a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 23.-1848. IV. 20.
Kossuth Lajos pénzügyminiszter 1848. IV. 7.-1848. IX. 12.
Mészáros Lázár hadügyminiszter 1848. IV. 7-től
Széchenyi István gróf a közlekedés és közmunkák minisztere 1848. IV. 7.-1848. IX. 4.
Szemere Bertalan belügyminiszter 1848. IV. 7.-1848. IX. 12.
a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 23.-1848. IV. 20.
Duschek Ferenc államtitkár, az országos pénzügyek intézője miniszteri hatáskörben 1848. IX. 28-tól
Ghyczy Kálmán államtitkár, az igazságügyi minisztérium vezetője 1848. IX. 28-tól
Kemény Dénes báró államtitkár, a belügyminisztérium vezetője 1848. IX. 28-tól
Kovács Lajos osztályfőnök, a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vezetője 1848. IX. 28-tól
Pulszky Ferenc államtitkár, a király személye körüli minisztérium
(külügyminisztérium) vezetője

1848. IX. 9-től
a miniszteri országos bizottság tagja 1848. III. 24.-1848. IV. 20.
Szász Károly államtitkár, a vallás- és közoktatási minisztérium vezetője 1848. IX. 28-tól

Megjegyzés: Batthyány miniszterelnök - egykorú közlemények szerint - a délelőtti kerületi ülésben, március 23-án Pozsonyban kihirdette az általa alakított első magyar felelős minisztérium tagjainak neveit.

A főrendi táblának aznap tartott ülésében a miniszterelnök által még a királyi megerősítés előtt előterjesztett névsort az elnöklő nádor azonnal aláírta.

A kormány április 12-én még Pozsonyban tartotta az első hivatalos minisztertanácsot és április 16-i kelettel tette közzé, hogy a haza kormányzását átvette.

2. Szemere-kormány

1849. V. 2.-1849. VIII. 11.

Szemere Bertalan belügyminiszter
egyszersmind a miniszteri tanács elnöke
Aulich Lajos hadügyminiszter 1849. VII. 14-től
Batthyány Kázmér gróf külügyminiszter
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is
a távollevő hadügyminiszter helyett ellenjegyez 1849. V. 8.-1849. VII. 16.
Csány László közlekedési miniszter
Duschek Ferenc pénzügyminiszter
Görgei Artúr hadügyminiszter 1849. V. 7.-1849. VII. 7.
Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter
Mészáros Lázár ideiglenes hadügyminiszter 1849. V. 5-ig
Vukovics Sebő igazságügyminiszter
Klapka György tábornok, helyettes hadügyminiszter 1849. V. 6-25.
Szabó Imre államtitkár, helyettes hadügyminiszter 1849. VI. 2-től

Megjegyzés: 1849. május 28-tól a postaügyet is a pénzügyminisztérium hatáskörébe utalták.

3. Andrássy-kormány

1867. II. 20.-1871. XI. 14.

Andrássy Gyula gróf miniszterelnök 1867. II. 17-től (közös
honvédelmi miniszter is külügyminiszterré történt kinevezéséig)
Bedekovich Kálmán horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1868. XII. 8.-1871. II. 10. (horvát bánná történt kinevezéséig)
Bittó István igazságügyminiszter 1871. VI. 5-től
Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi miniszter 1871. II. 2-ig (haláláig)
a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízva a királyt keleti útjára kísérő miniszterelnök távollétében 1869. X. 25.-1869. XII. 5.
Festetics György gróf a király személye körüli miniszter 1871. V. 19-ig
Gorove István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1870. V. 24-ig
közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1870. IV. 21.-1871. VI. 21.
Horvát Boldizsár igazságügyminiszter 1871. VI. 5-ig
Kerkapoly Károly pénzügyminiszter 1870. V. 21-től
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter 1870. V. 21-ig (közös pénzügyminiszterré történt kinevezéséig)
Mikó Imre gróf közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1870. IV. 21-ig
Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter 1871. II. 10-től
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1871. II. 10-től
Rajner Pál belügyminiszter 1869. X. 21.-1871. II. 10.
Szlávy József földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1870. V. 24-től
vallás- és közoktatásügyi miniszter is 1871. II. 2-10.
Tisza Lajos közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1871. VI. 21-től
Tóth Vilmos belügyminiszter 1871. II. 10-től
Wenckheim Béla báró belügyminiszter 1869. X. 21-ig
a király személye körüli miniszter 1871. V. 19-től

Megjegyzés: A miniszterelnököt kinevező királyi kéziratot Károlyi László gróf alkancellár (Mailáth György főkancellár felmentése aznap történt meg) és Barthos János magyar udvari kancellári tanácsos ellenjegyezte. Andrássy február 20-án tette le az esküt Bécsben (István nádor II. 19-i halála miatt az uralkodó elhalasztotta a magyar fővárosba jövetelét), a miniszterek pedig március 14-én Budán. Egy miniszter sem maradt végig tagja a kormánynak, de minden változás külön történt.

4. Lónyay-kormány

1871. XI. 14.-1872. XII. 5.

Lónyay Menyhért gróf miniszterelnök 1872. XII. 4-ig
honvédelmi miniszter is
Bittó István igazságügyminiszter 1872. IX. 4-ig (képviselőházi elnökké választásáig)
Kerkapoly Károly pénzügyminiszter
Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872. IX. 4-ig
igazságügyminiszter 1872. IX. 4-től
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Szlávy József földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1872. XII. 4-ig (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
Tisza Lajos közmunka- és közlekedésügyi miniszter
Tóth Vilmos belügyminiszter
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872. IX. 4-től
Wenckheim Béla báró a király személye körüli miniszter

5. Szlávy-kormány

1872. XII. 5.-1874. III. 21.

Szlávy József miniszterelnök 1872. XII. 4-től
honvédelmi miniszter is 1872. XII. 15-ig
pénzügyminiszter is 1873. XII. 19-től
Kerkapoly Károly pénzügyminiszter 1873. XII. 19-ig
Pauler Tivadar igazságügyminiszter
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Szapáry Gyula gróf belügyminiszter 1873. III. 5-től
Szende Béla honvédelmi miniszter 1872. XII. 15-től
Tisza Lajos közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1873. XII. 19-ig
Tóth Vilmos belügyminiszter 1873. III. 5-ig
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter
Wenckheim Béla báró a király személye körüli miniszter
ifjabb Zichy József gróf földmívelési, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
közmunka- és közlekedésügyi miniszter is 1873. XII. 19-től

6. Bittó-kormány

1874. III. 21.-1875. III. 2.

Bittó István miniszterelnök
Bartal György földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
Ghyczy Kálmán pénzügyminiszter
Pauler Tivadar igazságügyminiszter
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Szapáry Gyula gróf belügyminiszter
Szende Béla honvédelmi miniszter
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter
Wenckheim Béla báró a király személye körüli miniszter
ifjabb Zichy József gróf közmunka- és közlekedésügyi miniszter

7. Wenckheim-kormány

1875. III. 2.-1875. X. 20.

Wenckheim Béla báró miniszterelnök
a király személye körüli miniszter is
Péchy Tamás közmunka- és közlekedésügyi miniszter
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Perczel Béla igazságügyminiszter
Simonyi Lajos báró földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
Széll Kálmán pénzügyminiszter
Szende Béla honvédelmi miniszter
Tisza Kálmán belügyminiszter (ezt a tárcát megtartotta saját kormányában is)
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter

8. Tisza Kálmán kormánya

1875. X. 20.-1890. III. 15.

Tisza Kálmán miniszterelnök 1890. III. 13-ig
belügyminiszter is 1878. X. 11-ig és 1878. XII. 5.-1887. II. 11.
pénzügyminiszter is 1878. X. 11.-1878. XII. 5. és 1887. II. 11.-1889. IV. 9.
a király személye körüli miniszter is 1879. VII. 11.-1879. IX. 25.
Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1886. XII. 29.-1889. VI. 15., illetve
kereskedelemügyi miniszter 1889. VI. 16-tól
vallás- és közoktatásügyi miniszter is 1888. VIII. 23.-1888. IX. 22.
belügyminiszter is 1889. III. 22.-1889. VI. 16.
Bedekovich Kálmán horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1876. II. 25.-1889. VIII. 10. (haláláig)
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888. IX. 22-től
Fabíny Teofil igazságügyminiszter 1886. V. 15.-1889. IV. 9.
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter 1884. X. 28-tól
Josipovich Imre horváth-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1889. VIII. 23-tól
Kemény Gábor báró földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1878. XII. 5.-1882. X. 12.
közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1882. VIII. 9.-1886. IX. 19.
Orczy Béla báró a király személye körüli miniszter 1879. IX. 25-től
honvédelmi miniszter is 1882. VIII. 20.-1882. X. 4. és 1884. I. 2.-1884. X. 28.
közmunka- és közlekedésügyi miniszter is 1886. IX. 19.-1886. XII. 29.
belügyminiszter is 1887. II. 11.-1889. III. 22.
Ordódy Pál közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1880. IV. 24.-1882. VIII. 9.
Pauler Tivadar igazságügyminiszter 1878. VI. 30.-1886. IV. 30. (haláláig)
Péchy Tamás közmunka- és közlekedésügyi miniszter 1880. IV. 14-ig (képviselőházi elnökké választásáig)
Pejacsevich Péter gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1876. II. 25-ig
Perczel Béla igazságügyminiszter 1878. VI. 30-ig (a Kúria semmítőszéki osztálya alelnökévé történt kinevezéséig)
ifjabb Ráday Gedeon gróf honvédelmi miniszter 1882. X. 4.-1883. XII. 26. (haláláig)
Simonyi Lajos báró földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1876. VIII. 21-ig
Szapáry Gyula gróf pénzügyminiszter 1878. XII. 5.-1887. II. 11.
közmunka- és közlekedésügyi miniszter is 1880. IV. 14-24.
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1889. IV. 9.-1889. VI. 15., illetve
földművelésügyi miniszter 1889. VI. 16-tól (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
Széchényi Pál gróf földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 1882. X. 12.-1889. IV. 9.
Széll Kálmán pénzügyminiszter 1878. X. 11-ig
Szende Béla honvédelmi miniszter 1882. VIII. 18-ig (haláláig)
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 1889. IV. 9-től
Teleki Géza gróf belügyminiszter 1889. VI. 16-tól
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1888. VIII. 22-ig (haláláig)
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is 1876. VIII. 21.-1878. XII. 5.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter 1889. IV. 9-től
Wenckheim Béla báró a király személye körüli miniszter 1879. VII. 7-ig (haláláig)
belügyminiszter is 1878. X. 11.-1878. XII. 5.

9. Szapáry-kormány

1890. III. 15.-1892. XI. 19.

Szapáry Gyula gróf miniszterelnök 1890. III. 13.-1892. XI. 17.
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter 1892. V. 9-ig (haláláig)
Bethlen András gróf földművelésügyi miniszter
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter
a király személye körüli miniszter is 1892. X. 24-től
Josipovich Imre horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter 1892. VII. 16-tól
Orczy Béla báró a király személye körüli miniszter 1890. XII. 24-ig
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter
Szögyén-Marich László a király személye körüli miniszter 1890. XII. 24.-1892. X. 24. (berlini nagykövetté történt kinevezéséig)
Wekerle Sándor pénzügyminiszter (ezt a tárcát megtartotta saját kormányában is) 1892. V. 10.-1892. VII. 16.
kereskedelemügyi miniszter is

10. Az első Wekerle-kormány

1892. XI. 19.-1895. I. 15.

Wekerle Sándor miniszterelnök 1892. XI. 17.-1895. I. 14.
pénzügyminiszter is
Andrássy Gyula gróf a király személye körüli miniszter 1894. VI. 10-től
Bethlen András gróf földművelésügyi miniszter 1894. VI. 10-ig
Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1894. VI. 10-ig
Eötvös Loránd báró vallás- és közoktatásügyi miniszter 1894. VI. 10-től
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter
földművelésügyi miniszter is 1894. VI. 10.-1894. VII. 16.
Festetics Andor gróf földművelésügyi miniszter 1894. VII. 16-tól
Hieronymi Károly belügyminiszter
Josipovich Imre horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter (képviselőházi elnökké választásáig)
Tisza Lajos gróf a király személye körüli miniszter 1894. VI. 10-ig

11. Bánffy-kormány

1895. I. 15.-1899. II. 26.

Bánffy Dezső báró miniszterelnök 1895. I. 14-től
a király személye körüli miniszter is 1898. I. 20.-1898. XII. 20.
Cseh Ervin horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1898. XII. 10-től
Dániel Ernő (1896. XI. 5-től) báró kereskedelemügyi miniszter
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1895. XI. 2-től
Erdély Sándor igazságügyminiszter
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter
a király személye körüli miniszter is 1895. I. 18-ig
Festetics Andor gróf földművelésügyi miniszer 1895. XI. 2-ig
Jósika Samu báró a király személye körüli miniszter 1895. I. 18.-1898. I. 20.
Josipovich Imre horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1898. XII. 10-ig
Lukács László pénzügyminiszter
Perczel Dezső belügyminiszter
Széchényi Manó gróf a király személye körüli miniszter 1898. XII. 20-tól
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter

12. Széll-kormány

1899. II. 26.-1903. VI. 27.

Széll Kálmán miniszterelnök
belügyminiszter is
a király személye körüli miniszter is 1900. III. 7-29.
Cseh Ervin horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter
Hegedüs Sándor kereskedelemügyi miniszter 1902. III. 4-ig
Horánszky Nándor kereskedelemügyi miniszter 1902. III. 4.-1902. IV. 19. (haláláig)
Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter 1902. V. 5-től
Lukács László pénzügyminiszter
Plósz Sándor igazságügyminiszter
Széchényi Gyula gróf a király személye körüli miniszter 1900. III. 29-től
Széchényi Manó gróf a király személye körüli miniszter 1900. III. 7-ig
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter

13. Az első Khuen-Héderváry-kormány

1903. VI. 27.-1903. XI. 3.

Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök
belügyminiszter is
a király személye körüli miniszter is
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter
Kolossváry Dezső honvédelmi miniszter
Láng Lajos kereskedelemügyi miniszter
Lukács László pénzügyminiszter
Plósz Sándor igazságügyminiszter
Tomassich Miklós horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter

14. Tisza István első kormánya

1903. XI. 3.-1905. VI. 18.

Tisza István gróf miniszterelnök
belügyminiszter is
a király személye körüli miniszter is 1904. III. 3-ig
Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter
Cseh Ervin horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter
Khuen-Héderváry Károly gróf a király személye körüli miniszter 1904. III. 3-tól
Lukács László pénzügyminiszter
Nyíri Sándor honvédelmi miniszter
Plósz Sándor igazságügyminiszter
Tallián Béla földművelésügyi miniszter

15. Fejérváry-kormány

1905. VI. 18.-1906. IV. 8.

Fejérváry Géza báró táborszernagy, miniszterelnök
a király személye körüli miniszter is
pénzügyminiszter is 1906. III. 6-ig
Bihar Ferenc honvédelmi miniszter 1906. III. 6-ig
Feilitzsch Artúr báró földművelésügyi miniszter 1905. X. 18-tól
Gegus Gusztáv igazságügyminiszter 1906. IV. 2-től
György Endre földművelésügyi miniszter 1905. X. 18-ig
Hegedűs Ferenc pénzügyminiszter 1906. III. 6-tól
Kovácsevics István horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Kristóffy József belügyminiszter
Lányi Bertalan igazságügyminiszter 1906. IV. 2-ig
Lukács György vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906. III. 6-ig
Pap Béla honvédelmi miniszter 1906. III. 6-tól
Tost Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906. III. 6-tól
Vörös László kereskedelemügyi miniszter

16. A második Wekerle-kormány

1906. IV. 8.-1910. I. 17.

Wekerle Sándor miniszterelnök
pénzügyminiszter is
honvédelmi miniszter is 1906. IV. 14-ig
horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter is 1906. IV. 23-ig
igazságügyminiszter is 1909. IX. 23-tól
Andrássy Gyula gróf belügyminiszter
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter
Günther Antal igazságügyminiszter 1907. II. 2.-1909. IX. 23. (kúria elnökké történt kinevezéséig)
Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter 1906. IV. 14-től
Josipovich Géza horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1906. IV. 23-tól
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter
Polónyi Géza igazságügyminiszter 1907. II. 2-ig
Zichy Aladár gróf a király személye körüli miniszter

17. A második Khuen-Héderváry-kormány

1910. I. 17.-1912. IV. 22.

Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök
belügyminiszter is
a király személye körüli miniszter is
horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter is
Beőthy László kereskedelemügyi miniszter 1911. X. 18-tól
Hazai Samu honvédelmi miniszter
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter 1911. V. 4-ig (haláláig)
Lukács László pénzügyminiszter (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
kereskedelemügyi miniszter is 1911. V. 5.-1911. X. 18.
Serényi Béla gróf földművelésügyi miniszter
Székely Ferenc igazságügyminiszter
vallás- és közoktatásügyi miniszter is 1910. III. 1-ig
Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1910. III. 1-től

18. Lukács-kormány

1912. IV. 22.-1913. VI. 10.

Lukács László miniszterelnök
belügyminiszter is
a király személye körüli miniszter is
Balogh Jenő igazságügyminiszter 1913. I. 4-től
Beőthy László kereskedelemügyi miniszter
Hazai Samu (1912. IX. 9-től) báró honvédelmi miniszter
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 1913. II. 26-tól
Josipovich Géza horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Serényi Béla gróf földművelésügyi miniszter
Székely Ferenc igazságügyminiszter 1913. I. 4-ig
Teleszky János pénzügyminiszter
Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1913. II. 26-ig

19. Tisza István második kormánya

1913. VI. 10.-1917. VI. 15.

Tisza István gróf miniszterelnök
horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter is 1913. VII. 21-ig
a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztérium vezetője 1914. VIII. 22.-1916. I. 16.
a király személye körüli miniszter is 1915. I. 13.-1915. V. 29.
Balogh Jenő igazságügyminiszter
Beőthy László kereskedelemügyi miniszter 1913. VII. 13-ig
Burián István báró a király személye körüli miniszter 1915. I. 13-ig (közös külügyminiszterré történt kinevezéséig)
Ghillány Imre báró földművelésügyi miniszter
Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter 1913. VII. 13-tól
Hazai Samu báró honvédelmi miniszter 1917. II. 19-ig
Hideghéthy Imre horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1916. I. 16-tól
Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter
Pejacsevich Tivadar gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1913. VII. 21.-1916. I. 16.
Roszner Ervin báró a király személye körüli miniszter 1915. V. 29-től
Sándor János belügyminiszter
Szurmay Sándor honvédelmi miniszter 1917. II. 19-től
Teleszky János pénzügyminiszter

20. Esterházy-kormány

1917. VI. 15.-1917. VIII. 23.

Esterházy Móric gróf miniszterelnök 1917. VIII. 20-ig
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter
Batthyány Tivadar gróf a király személye körüli miniszter 1917. VIII. 18-ig
tárca nélküli (népjóléti és munkaügyi) miniszter 1917. VIII. 18-tól
Földes Béla tárca nélküli (átmenetgazdasági) miniszter 1917. VIII. 18-tól
Gratz Gusztáv pénzügyminiszter
Grecsák Károly igazságügyminiszter 1917. VIII. 18-tól
Mezőssy Béla földművelésügyi miniszter
Serényi Béla gróf kereskedelemügyi miniszter
Szurmay Sándor (1917. VIII. 17-től) báró honvédelmi miniszter
Ugron Gábor belügyminiszter
Unkelhäusser Károly horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1917. VIII. 18-tól
Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter 1917. VIII. 18-ig
tárca nélküli (választójogügyi) miniszter 1917. VIII. 18-tól
Zichy Aladár gróf horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter 1917. VIII. 18-ig
a király személye körüli miniszter 1917. VIII. 18-tól

21. A harmadik Wekerle-kormány

1917. VIII. 23.-1918. X. 31.

Wekerle Sándor miniszterelnök 1917. VIII. 20.-1918. X. 30.
pénzügyminiszter is 1917. IX. 16.-1918. II. 11.
földművelésügyi miniszter is 1918. I. 25.-1918. II. 11.
belügyminiszter is 1918. V. 8-tól
Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1918. V. 8-ig
Batthyány Tivadar gróf tárca nélküli (népjóléti és munkaügyi) miniszter 1918. I. 25-ig
Esterházy Móric gróf tárca nélküli miniszter 1918. I. 25.-1918. V. 8.
Földes Béla tárca nélküli (átmenetgazdasági) miniszter 1918. V. 8-ig
Gratz Gusztáv pénzügyminiszter 1917. IX. 16-ig
Grecsák Károly igazságügyminiszter 1918. I. 25-ig
Hadik János gróf tárca nélküli közélelmezési miniszter 1918. I. 25-ig
Mezőssy Béla földművelésügyi miniszter 1918. I. 25-ig
Popovics Sándor pénzügyminiszter 1918. II. 11-től
Serényi Béla gróf kereskedelemügyi miniszter 1918. I. 25-ig
földművelésügyi miniszter 1918. II. 11-től
Szterényi József (1918. VII. 7-től) báró kereskedelemügyi miniszter 1918. I. 25-től
Szurmay Sándor báró honvédelmi miniszter
Tóth János belügyminiszter 1918. I. 25.-1918. V. 8.
Tőry Gusztáv igazságügyminiszter 1918. V. 8-tól
Ugron Gábor belügyminiszter 1918. I. 25-ig
Unkelhäusser Károly horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Vázsonyi Vilmos tárca nélküli (választójogügyi) miniszter 1918. I. 25-ig
igazságügyminiszter 1918. I. 25.-1918. V. 8.
Windischgraetz Lajos herceg tárca nélküli közélelmezési miniszter 1918. I. 25.-1918. X. 25. (közös külügyminisztériumi első osztályfőnökké történt kinevezéséig)
Zichy Aladár gróf a király személye körüli miniszter
Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1918. V. 8-tól
Nagy Ferenc államtitkár, a közélelmezési minisztérium vezetője 1918. I. 17.-1918. I. 25. és megbízott vezetője 1918. X. 25-től

22. Károlyi Mihály kormánya

1918. X. 31.-1919. I. 19.

Károlyi Mihály gróf miniszterelnök 1919. I. 11-ig (ideiglenes köztársasági elnökké történt kijelöléséig)
a külügyek intézője 1918. XI. 5-ig
külügyminiszter ténylegesen 1918. XI. 5.-1919. I. 11.
mint ideiglenes államfő, megbízva a külpolitika irányításával és vezetésével 1919. I. 11-től
pénzügyminiszter is 1918. XI. 25-ig
hadügyminiszter is 1918. XII. 12-29.
Berinkey Dénes megbízott miniszterelnök 1919. I. 11-18.
igazságügyminiszter 1918. XI. 4-től (ezt a tárcát megtartotta a saját kormányában is)
Bartha Albert hadügyminiszter 1918. XI. 9.-1918. XII. 12.
Batthyány Tivadar gróf belügyminiszter 1918. XII. 12-ig
a király személye körüli miniszter is 1918. XI. 1-ig
a király személye körüli minisztérium felszámolója 1918. XI. 1-18.
Buza Barna földművelésügyi miniszter
igazságügyminiszter is 1918. XI. 4-ig
Festetics Sándor gróf hadügyminiszter 1918. XII. 29-től
Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter
Jászi Oszkár tárca nélküli miniszter 1918. XI. 1-ig
tárca nélküli nemzetiségi miniszter 1918. XI. 1-től
Kunfi Zsigmond tárca nélküli miniszter 1918. XII. 12-ig
munkaügyi és népjóléti miniszter 1918. XII. 12-től
a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztérium felszámolója 1918. XI. 6-tól
Linder Béla hadügyminiszter 1918. XI. 9-ig
tárca nélküli miniszter 1918. XI. 9.-1918. XII. 12.
Lovászy Márton vallás- és közoktatásügyi miniszter 1918. XII. 22-ig
Nagy Ferenc közélelmezési miniszter
Nagy Vince belügyminiszter 1918. XII. 12-től
Szabó Oreszt ruszka-krajnai miniszter 1918. XII. 29-től
Szende Pál pénzügyminiszter 1918. XI. 25-től
Bőhm Vilmos hadügyi államtitkár, megbízva a hadügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott miniszterelnök helyettesítésével 1918. XII. 12-29.

23. Berinkey-kormány

1919. I. 19.-1919. III. 21.

Berinkey Dénes miniszterelnök 1919. I. 18-tól
tárca nélküli nemzetiségi miniszter is
igazságügyminiszter is 1919. I. 24-ig
külügyminiszter is 1919. I. 24-ig
Baloghy Ernő közélelmezési miniszter
Bőhm Vilmos hadügyminiszter
Buza Barna földművelésügyi miniszter
Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter
Juhász-Nagy Sándor igazságügyminiszter 1919. I. 24-től
Junker János német miniszter 1919. II. 3-tól
Kunfi Zsigmond tárca nélküli miniszter 1919. I. 22-ig
közoktatásügyi miniszter 1919. I. 22-től
Nagy Vince belügyminiszter
Peidl Gyula munkaügyi és népjóléti miniszter
Szabó István (nagyatádi) tárca nélküli miniszter 1919. II. 8-ig
tárca nélküli (népgazdasági) miniszter 1919. II. 8.-1919. III. 18.
Szabó Oreszt ruszka-krajnai miniszter
Szende Pál pénzügyminiszter
Vass János tárca nélküli miniszter 1919. I. 22-ig
vallásügyi miniszter 1919. I. 22-től
Harrer Ferenc rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a külügyminisztérium vezetője 1919. I. 24-től

24. Forradalmi kormányzótanács

1919. III. 21.-1919. VIII. 1.

Garbai Sándor a forradalmi kormányzótanács elnöke
a Népgazdasági Tanács VIII. (középítési) főosztályának vezetője és a kormányzótanácsban képviselője is 1919. VI. 29-től
Dovcsák Antal a forradalmi kormányzótanács elnökhelyettese 1919. VI. 24-től
a szociális termelés népbiztosa 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
a Népgazdasági Tanács III. (ipari termelési) főosztályának vezetője és a kormányzótanácsban képviselője is 1919. VI. 29-től
Ágoston Péter külügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
igazságügyi népbiztos 1919. VI. 24-től
Bajáki Ferenc népbiztos a szociális termelés népbiztosságánál 1919. IV. 7.-1919. VI. 24.
népbiztos, mint a Népgazdasági Tanács elnökségének tagja 1919. VI. 24-től
a Népgazdasági Tanács IX. (munkaügyi) főosztályának vezetője és a kormányzótanácsban képviselője is 1919. VI. 29-től
Bokányi Dezső munkaügyi és népjóléti népbiztos 1919. VI. 24-ig
Bőhm Vilmos szocializálási népbiztos 1919. IV. 3-ig
hadügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Csizmadia Sándor földmívelésügyi népbiztos 1919. IV. 3-ig
Erdélyi Mór közélelmezési népbiztos 1919. IV. 5-ig
közellátási népbiztos 1919. IV. 5.-1919. VI. 24.
Fiedler Rezső hadügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Guth Antal munkaügyi és népjóléti népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
népjóléti és közegészségügyi népbiztos 1919. VI. 24-től
Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos 1919. VI. 24-ig
megbízva az ország közélelmezésének vezetésével diktátori hatalommal 1919. V. 29-től
a Népgazdasági Tanács II. (földmívelésügyi) főosztályának vezetője 1919. VI. 29-től
Haubrich József hadügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Hevesi Gyula a szociális termelés népbiztosa 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Illés Artúr közélelmezési népbiztos 1919. IV. 3-5.
közellátási népbiztos 1919. IV. 5.-1919. VI. 24.
Kalmár Henrik német népbiztos 1919. VII. 24-ig
Kelen József a szociális termelés népbiztosa 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Kondor Bernát közélelmezési népbiztos 1919. IV. 3-5.
közellátási népbiztos 1919. IV. 5.-1919. VI. 24.
Kun Béla külügyi népbiztos
hadügyi népbiztos is 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos 1919. VI. 24-ig
Ládai István igazságügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Landler Jenő belügyi népbiztos 1919. IV. 3-ig
kereskedelemügyi népbiztos is ideiglenesen 1919. IV. 3-ig
belügyi, vasúti és hajózási népbiztos 1919. IV. 3.-1919. V. 25.
belügyi népbiztos 1919. V. 25-től
Lengyel Gyula pénzügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
népbiztos, mint a Népgazdasági Tanács elnökségének tagja 1919. VI. 24-től
a Népgazdasági Tanács VII. (gazdasági szervezési) főosztályának vezetője is 1919. VI. 29-től
a Népgazdaság Tanács V. és VII. főosztályának a kormányzótanácsban képviselője is 1919. VI. 29-től
Lukács György közoktatásügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Nyisztor György földmívelésügyi népbiztos 1919. VI. 24-ig
népbiztos, mint a Népgazdasági Tanács elnökségének tagja 1919. VI. 24-től
a Népgazdasági Tanács II. (földmívelésügyi) főosztályának a kormányzótanácsban képviselője 1919. VI. 29-től
Pogány József hadügyi népbiztos 1919. IV. 2-ig
külügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
közoktatásügyi népbiztos 1919. VI. 24-től
Rákosi Mátyás a szociális termelés népbiztosa 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Rónai Zoltán igazságügyi népbiztos 1919. VI. 24-ig
Stefán Ágoston ruszin népbiztos
Szabados Sándor közoktatásügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Szamuely Tibor közoktatásügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
Szántó Béla hadügyi népbiztos 1919. IV. 3-tól
Székely Béla pénzügyi népbiztos 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
a Népgazdasági Tanács IV. (pénzügyi) főosztályának vezetője 1919. VI. 29-től
Vágó Béla belügyi, vasúti és hajózási népbiztos 1919. IV. 3.-1919. V. 25.
belügyi népbiztos 1919. V. 25.-1919. VI. 24.
Vántus Károly földmívelésügyi népbiztos 1919. VI. 24-ig
a Népgazdasági Tanács II. (földmívelésügyi) főosztályának vezetője 1919. VI. 29-től
Varga Jenő pénzügyi népbiztos 1919. IV. 3-ig
a szociális termelés népbiztosa 1919. IV. 3.-1919. VI. 24.
népbiztos, mint a Népgazdasági Tanács elnökségének tagja 1919. VI. 24-től
a Népgazdasági Tanács I. (általános gazdasági) főosztályának vezetője is 1919. VI. 29-től
a Népgazdasági Tanács I., V. és VI. főosztályának a kormányzótanácsban képviselője is 1919. VI. 29-től
Kulcsár István a Népgazdasági Tanács V. (közellátási) főosztályának vezetője 1919. VI. 29-től
Bodó Richárd a Népgazdasági Tanács VI. (közlekedési) főosztályának vezetője 1919. VI. 29-től

25. Peidl-kormány (ún. szakszervezeti kormány)

1919. VIII. 1.-1919. VIII. 6.

Peidl Gyula miniszterelnök
a pénzügyi tárca vezetője is 1919. VIII. 2-től
Ágoston Péter külügyminiszter
az igazságügyi tárca vezetője is 1919. VIII. 2-től
Dovcsák Antal ipar- és kereskedelemügyi miniszter
Garami Ernő igazságügyminiszter (külföldön tartózkodott)
Garbai Sándor közoktatásügyi miniszter
Haubrich József hadügyminiszter
Knaller Győző nemzetiségi miniszter
Knittelhoffer Ferenc közélelmezési miniszter
Miákits Ferenc pénzügyminiszter
Peyer Károly belügyminiszter
Szabó Imre munkaügyi és népjóléti miniszter
Takács József földművelésügyi miniszter

26. Ideiglenesen megbízott hivatalnokkormány (Friedrich-kormány)

1919. VIII. 7.-1919. VIII. 15.

Friedrich István ny. hadügyi államtitkár, a miniszterelnökség ideiglenesen megbízott vezetője (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
Csilléry András törzsorvos, a népegészségügyi minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője (miniszteri kinevezéséig)
Grünn János államtitkár, a pénzügyminisztérium ideiglenesen megbízott vezetője (miniszteri kinevezéséig)
Győry Loránd helyettes államtitkár, a földművelésügyi minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője
Imre Sándor helyettes államtitkár, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője (felmentésekor államtitkárrá nevezték ki)
Polnay Jenő hajózési vállalati vezérigazgató, a közélelmezési minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője
Samassa Adolf államtitkár, a belügyminisztérium ideiglenesen megbízott vezetője
Schnetzer Ferenc vezérőrnagy, a hadügyminisztérium ideiglenesen megbízott vezetője (miniszteri kinevezéséig)
Szászy Béla államtitkár, az igazságügyi minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője
Szűry János helyettes államtitkár, a kereskedelemügyi minisztérium ideiglenesen megbízott vezetője
Tánczos Gábor vezérőrnagy, a külügyminisztérium ideiglenesen megbízott vezetője

27. Friedrich-kormány

1919. VIII. 15.-1919. XI. 24.

Friedrich István miniszterelnök
kereskedelemügyi miniszter is 1919. VIII. 17-ig
belügyminiszter is 1919. VIII. 27.-1919. IX. 11.
Baloghy György igazságügyminiszter 1919. IX. 17-ig
Beniczky Ödön belügyminiszter 1919. IX. 11-től
Bleyer Jakab a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere
Csilléry András népegészségügyi miniszter
Ereky Károly élelmezésügyi miniszter 1919. VIII. 17-től
Grünn János pénzügyminiszter 1919. IX. 12-ig
Haller István tárca nélküli propagandaminiszter
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter 1919. IX. 17-től
Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter 1919. VIII. 17.-1919. IX. 17.
Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi miniszter
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 1919. IX. 12-től
Lovászy Márton külügyminiszter 1919. IX. 11-ig
Mayer János tárca nélküli kisgazda miniszter 1919. VIII. 27-ig
Oláh Dániel tárca nélküli miniszter az ipari munkások érdekeinek képviseletére 1919. VIII. 27-től
Pekár Gyula tárca nélküli miniszter az antantmissziókkal folytatandó tárgyalások vezetésére 1919. VIII. 27-től
Perényi Zsigmond báró belügyminiszter 1919. VIII. 27-ig
Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter 1919. VIII. 27-től
Schnetzer Ferenc hadügyminiszter
Somssich József gróf külügyminiszter 1919. IX. 11-től
Szabó István (nagyatádi) földművelésügyi miniszter 1919. VIII. 27-ig
Szabó István (sokoropátkai) tárca nélküli kisgazda miniszter 1919. VIII. 27-től
Zoltán Béla igazságügyminiszter 1919. IX. 22-től
Térfi Béla helyettes államtitkár, az élelmezésügyi minisztérium ideiglenes vezetője 1919. VIII. 17-ig

Megjegyzés: A 22 miniszterből csak 5 volt végig tagja a kormánynak.

28. Huszár-kormány

1919. XI. 24.-1920. III. 15.

Huszár Károly miniszterelnök
munkaügyi és népjóléti miniszter is 1920. I. 16-tól
Bárczy István igazságügyminiszter
Beniczky Ödön belügyminiszter
Bleyer Jakab a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere
Friedrich István hadügyminiszter
Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter
Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter
Peyer Károly népjóléti és munkaügyi miniszter 1919. XII. 4-ig, illetve
munkaügyi és népjóléti miniszter 1919. XII. 4.-1920. I. 16.
Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter
Somssich József gróf külügyminiszter
Szabó István (nagyatádi) közélelmezésügyi tárca nélküli miniszter
Szabó István (sokorópátkai) tárca nélküli kisgazda miniszter

29. Simonyi-Semadam-kormány

1920. III. 15.-1920. VII. 19.

Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök
külügyminiszter is 1920. IV. 19-ig
belügyminiszter is 1920. IV. 19-ig
Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter
Bleyer Jakab a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere
Dömötör Mihály belügyminiszter 1920. IV. 19-től
Emich Gusztáv kereskedelemügyi miniszter 1920. III. 28-tól
Ferdinandy Gyula igazságügyminiszter
Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter
kereskedelemügyi miniszter is 1920. III. 28-ig
Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter
Soós Károly honvédelmi miniszter
Szabó István (nagyatádi) közélelmezésügyi tárca nélküli miniszter
Szabó István (sokorópátkai) tárca nélküli kisgazda miniszter
Teleki Pál gróf külügyminiszter 1920. IV. 19-től (ezt a tárcát megtartotta saját kormányában is)

30. Az első Teleki-kormány

1920. VII. 19.-1921. IV. 14.

Teleki Pál miniszterelnök
külügyminiszter is 1920. IX. 22-ig, 1920. XII. 16.-1921. I. 17. és 1921. IV. 12-től
a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere is 1920. XII. 16.-1921. II. 26. és 1921. IV. 12-től
Belitska Sándor honvédelmi miniszter 1920. XII. 16-tól
Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter
Bleyer Jakab a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere 1920. XII. 16-ig
Csáky Imre gróf külügyminiszter 1920. IX. 22.-1920. XII. 16.
Ferdinandy Gyula belügyminiszter 1921. II. 19-ig
Gratz Gusztáv külügyminiszter 1921. I. 17.-1921. IV. 12.
a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere is 1921. II. 26.-1921. IV. 12.
Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. XII. 16-ig
Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter 1920. XII. 16-tól
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi minsizter 1920. XII. 16-tól
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 1920. XII. 16-ig
Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter 1920. XII. 16-ig
földművelésügyi miniszter is 1920. VIII. 15-ig
Sréter István honvédelmi miniszter 1920. XII. 16-ig
Szabó István (nagyatádi) közélelmezésügyi tárca nélküli miniszter 1920. VIII. 15-ig
földművelésügyi miniszter 1920. VIII. 15-től
tárca nélküli kisgazda miniszter is 1920. XII. 16-tól
Szabó István (sokorópátkai) tárca nélküli kisgazda miniszter 1920. XII. 16-ig
Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter
belügyminiszter is 1921. II. 19-től
Vass József közélelmezési miniszter 1920. VIII. 15-től
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. XII. 16-tól

31. Bethlen-kormány

1921. IV. 14.-1931. VIII. 24.

Bethlen István gróf miniszterelnök
pénzügyminiszter is 1921. X. 4.-1921. XII. 3.
igazságügyminiszter is 1924. II. 21.-1924. III. 13. és 1929. I. 8.-1929. II. 4.
külügyminiszter is 1924. X. 7.-1924. XI. 15.
földművelésügyi miniszter is 1924. X. 14.-1924. XI. 15.
Bánffy Miklós gróf külügyminiszter 1922. XII. 19-ig
a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere is 1922. II. 10-ig (a minisztérium megszűnéséig)
Belitska Sándor honvédelmi miniszter 1923. VI. 28-ig
Bernolák Nándor népjóléti és munkaügyi miniszter 1922. VI. 16-ig
Bud János közélelmezési tárca nélküli miniszter 1922. X. 17.-1924. V. 21.
tárca nélküli miniszter a pénzügyminisztériumban 1924. V. 21.-1924. XI. 15.
pénzügyminiszter 1924. XI. 15.-1928. IX. 5.
közgazdasági miniszter 1928. IX. 5-től
kereskedelemügyi miniszter is 1929. VIII. 31-től
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter 1923. VI. 28.-1929. X. 10.
Daruváry Géza igazságügyminiszter 1922. VI. 16.-1923. VI. 11.
külügyminiszter 1922. XII. 19.-1924. X. 7.
Ernszt Sándor népjóléti és munkaügyi miniszter 1930. IX. 27-től
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 1929. X. 10-től
Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter 1921. IX. 27-ig
Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter 1922. VI. 16-ig
pénzügyminiszter is 1921. IX. 27.-1921. X. 4.
Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter 1926. X. 15.-1929. VIII. 31.
Kállay Tibor pénzügyminiszter 1921. XII. 3.-1924. II. 20.
Károlyi Gyula gróf külügyminiszter 1930. XII. 9-től
Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter 1921. XII. 3.-1922. VI. 16.
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922. VI. 16-tól
népjóléti és munkaügyi miniszter is 1930. IX. 16-27.
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 1924. III. 25.-1924. XI. 15.
Mayer János közélelmezési miniszter 1921. VI. 29-ig (a minisztérium átmeneti megszűnéséig)
földművelésügyi miniszter 1921. XII. 3.-1922. VI. 16. és 1924. XI. 15-től
Nagy Emil igazságügyminiszter 1923. VI. 11.-1924. II. 21.
Pesthy Pál igazságügyminiszter 1924. III. 13.-1929. I. 8.
Ráday Gedeon gróf belügyminiszter 1921. XII. 3-ig
Rakovszky Iván belügyminiszter 1922. VI. 16.-1926. X. 15.
Scitovszky Béla belügyminiszter 1926. X. 15-től
Scitovszky Tibor külügyminiszter 1924. XI. 15.-1925. III. 17.
Szabó István (nagyatádi) földművelésügyi miniszter 1921. XII. 3-ig és 1922. VI. 16.-1924. X. 14.
tárca nélküli kisgazda miniszter is 1921. VI. 29-ig (a minisztérium megszűnéséig)
Térfi Béla közélelmezési tárca nélküli miniszter 1921. XII. 3.-1922. X. 17.
Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter 1922. VI. 16-ig
Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922. VI. 16-ig
népjóléti és munkaügyi miniszter 1922. VI. 16.-1930. IX. 8. (haláláig)
Walko Lajos pénzügyminisztériumi államtitkár, miniszteri hatáskörrel 1921. IX. 27.-1921. XII. 3.
kereskedelemügyi miniszter 1922. VI. 16.-1926. X. 15.
pénzügyminiszter is 1924. II. 20.-1924. III. 25.
a külügyminisztérium vezetője is 1925. III. 5-17.
külügyminiszter 1925. III. 17.-1930. XII. 9.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter 1928. IX. 5-től
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter 1929. II. 4-től
Prónay György báró közélelmezési államtitkár, a minisztérium vezetője 1924. V. 21-1924. VII. 1. (a minisztérium megszűnéséig)
Schandl Károly földművelésügyi minisztériumi államtitkár, miniszteri hatáskörrel 1924. X. 14.-1924. XI. 15.

32. Károlyi Gyula kormánya

1931. VIII. 24.-1932. X. 1.

Károlyi Gyula gróf miniszterelnök
pénzügyminiszter is 1931. XII. 16-ig
népjóléti és munkaügyi miniszter is 1931. XII. 16.-1932. VI. 30.
(a minisztérium megszűnéséig)
Ernszt Sándor vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. XII. 16-ig
népjóléti és munkaügyi miniszter is 1931. XII. 16-ig
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter
Ivády Béla földművelésügyi miniszter 1932. II. 4-ig
Karafiáth Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. XII. 16-tól
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 1931. XII. 16-tól
Mayer János tárca nlküli kisgazda miniszter 1931. XII. 16-ig
Purgly Emil földművelésügyi miniszter 1932. II. 4-től
Walko Lajos külügyminiszter
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter
Vargha Imre pénzügyminisztériumi államtitkár, miniszteri hatáskörrel 1931. VIII. 24.-1931. XII. 16.

33. Gömbös-kormány

1932. X. 1.-1936. X. 12.

Gömbös Gyula altábornagy (1936. IX. 2-től gyalogsági tábornok), miniszterelnök 1936. X. 6-ig (haláláig)
honvédelmi miniszter is 1936. IX. 2-ig
külügyminiszter is 1933. I. 7.-1933. II. 4.
Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter 1935. I. 9-től
a miniszterelnöki teendőket ellátja 1936. V. 14.-1936. VIII. 7.
a miniszterelnöki teendőket önálló jogkörrel látja el 1936. IX. 2.-1936. X. 10. (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
Bornemisza Géza kereskedelemügyi miniszter 1935. III. 4.-1935. VIII. 1.
iparügyi miniszter 1935. VIII. 1-től
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1935. VIII. 1.-1935. IX. 2.
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter 1935. III. 4-ig
pénzügyminiszter 1935. I. 6-tól
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter
Imrédy Béla pénzügyminiszter 1935. I. 6-ig
Kállay Miklós földművelésügyi miniszter 1935. I. 9-ig
Kánya Kálmán külügyminiszter 1933. II. 4-től
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 1935. III. 4-ig
Kozma Miklós belügyminiszter 1935. III. 4-től
a honvédelmi miniszteri teendőket ellátja 1936. V. 14.-1936. VIII. 7.
Lázár Andor igazságügyminiszter
Puky Endre külügyminiszter 1933. I. 7-ig (közigazgatási brósági elnöki kinevezéséig)
Somkúthy József honvédelmi miniszter 1936. IX. 2-től
Winchkler István kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1935. IX. 2-től

34. Darányi-kormány

1936. X. 12.-1938. V. 14.

Darányi Kálmán miniszterelnök 1936. IX. 10-től
földművelésügyi miniszter is 1938. III. 9-ig
belügyminiszter is 1937. II. 3.-1937. IV. 10.
Bornemisza Géza iparügyi miniszter
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 1938. III. 9-ig
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter
Imrédy Béla közgazdasági miniszter 1938. III. 9-től
Kánya Kálmán külügyminiszter
Kozma Miklós belügyminiszter 1937. II. 3-ig
Lázár Andor igazságügyminiszter 1938. III. 9-ig
Marschall Ferenc földművelésügyi miniszter 1938. III. 9-től
Mikecz Ödön igazságügyminiszter 1938. III. 9-től
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter 1938. III. 9-től
Rőder Vilmos honvédelmi miniszter
Széll József belügyminiszter 1937. IV. 10-től

35. Imrédy-kormány

1938. V. 14-1939. II. 16.

Imrédy Béla miniszterelnök
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1938. IX. 22-ig
külügyminiszter is 1938. XI. 28.-1938. XII. 10.
Bartha Károly honvédelmi miniszter 1938. XI. 15-től
Bornemisza Géza iparügyi miniszter 1938. XI. 15-ig
Csáky István gróf külügyminiszter 1938. XII. 10-től
Hóman Bálint tárca nélküli miniszter 1938. VII. 11-ig
Jaross Andor felvidéki tárca nélküli miniszter 1938. XI. 15-től
Kánya Kálmán külügyminiszter 1938. XI. 28-ig
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
Kunder Antal kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1938. IX. 22-től
iparügyi miniszter is 1938. XI. 15-től
Mikecz Ödön igazságügyminiszter 1938. XI. 15-ig
Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter 1938. XI. 15-től
Rátz Jenő honvédelmi miniszter 1938. XI. 15-ig
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
Sztranyavszky Sándor földművelésügyi miniszter 1938. XI. 15-ig
Teleki Mihály gróf földművelésügyi miniszter 1938. XI. 15-től
Teleki Pál gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter (miniszterelnökké történt kinevezéséig)

36. A második Teleki-kormány

1939. II. 16.-1941. IV. 3.

Teleki Pál gróf miniszterelnök (haláláig)
külügyminiszteri teendőket ellátja 1940. XII. 21.-1941. I. 27.
külügyminiszter is 1941. I. 27.-1941. II. 4.
Bánffy Dániel báró földművelésügyi miniszter 1940. XII. 30-tól
Bárdossy László külügyminiszter 1941. II. 4-től (ezt a tárcát megtartotta saját kormányában is)
Bartha Károly honvédelmi miniszter
Csáky István gróf külügyminiszter 1941. I. 27-ig (haláláig)
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter
Jaross Andor felvidéki tárca nélküli miniszter 1940. IV. 1-ig (a minisztérium megszűnéséig)
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
a kormány lemondását benyújtja 1941. IV. 3-án
Kunder Antal kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1939. X. 27-ig
iparügyi miniszter is 1939. VII. 25-ig
Laky Dezső közellátásügyi tárca nélküli miniszter 1940. XII. 17-től
Tasnádi Nagy András igazságügyminiszter 1939. XI. 9-ig
Radocsay László igazságügyminiszter 1939. XI. 9-től
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
gazdasági csúcsminiszter is 1940. II. 17-től
Teleki Mihály gróf földművelésügyi miniszter 1940. XII. 30-ig
Varga József iparügyi miniszter 1939. VII. 25-től
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1939. X. 27-től

37. Bárdossy-kormány

1941. IV. 3.-1942. III. 9.

Bárdossy László miniszterelnök 1942. III. 7-ig
külügyminiszter is 1942. III. 7-ig
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter
miniszterelnök is 1942. III. 7-től
külügyminiszter is 1942. III. 7-től
Bánffy Dániel báró földművelésügyi miniszter
Bartha Károly honvédelmi miniszter
Győrffy-Bengyel Sándor vezérezredes, közellátásügyi tárca nélküli miniszter 1941. IX. 15-től
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter
Laky Dezső közellátási tárca nélküli miniszter 1941. IX. 15-ig
Radocsay László igazságügyminiszter
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
gazdasági csúcsminiszter is
Varga József iparügyi miniszter
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is

38. Kállay-kormány

1942. III. 9.-1944. III. 22.

Kállay Miklós miniszterelnök (ténylegesen 1944. III. 19-ig)
külügyminiszter is 1943. VII. 24-ig
Antal István tárca nélküli nemzetvédelmi-propaganda miniszter 1942. IV. 17-től
Bánffy Dániel báró földművelésügyi miniszter
Bartha Károly honvédelmi miniszter 1942. IV. 24-ig
Bornemisza Géza iparügyi miniszter 1943. III. 29-től
Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1943. VI. 12-től
Ghyczy Jenő külügyminiszter 1943. VII. 24-től
Győrffy-Bengyel Sándor vezérezredes, közellátásügyi tárca nélküli miniszter 1942. VI. 14-ig (haláláig)
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. VII. 3-ig
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter (ténylegesen 1944. III. 19-ig)
Lossonczy István közellátásügyi tárca nélküli miniszter 1942. VI. 30.-1942. X. 19.
Lukács Béla tárca nélküli hadigondozási miniszter 1942. IV. 17-től
Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 1942. IX. 24.-1943. VI. 12.
Radocsay László igazságügyminiszter
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
gazdasági csúcsminiszter is 1944. I. 11-ig
közellátásügyi tárca nélküli miniszter is 1942. VI. 20-30.
Szász Lajos közellátásügyi tárca nélküli miniszter 1942. X. 19-től
Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. VII. 3-tól
Varga József iparügyi miniszter 1943. III. 29-ig
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1943. III. 29-ig
Zsindely Ferenc kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1943. III. 29-től

39. Sztójay-kormány

1944. III. 22.-1944. VIII. 29.

Sztójay Döme altábornagy, miniszterelnök
külügyminiszter is
Antal István igazságügyminiszter
vallás- és közoktatásügyi miniszter is
Bonczos Miklós belügyminiszter 1944. VIII. 7-től
Csatay Lajos honvédelmi miniszter
Imrédy Béla közgazdasági miniszter 1944. V. 23.-1944. VIII. 7.
Jaross Andor belügyminiszter 1944. VIII. 7-ig
Jurcsek Béla földművelésügyi miniszter
közellátásügyi tárca nélküli miniszter is
Kunder Antal kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1944. VIII. 7-ig
Rátz Jenő a miniszterelnök helyettesítésével megbízott tárca nélküli miniszter 1944. VII. 19-ig
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
Szász Lajos iparügyi miniszter
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1944. VIII. 7-től

40. Lakatos-kormány

1944. VIII. 29.-1944. X. 16.

Lakatos Géza vezérezredes, miniszterelnök
Bonczos Miklós belügyminiszter 1944. X. 12-ig
Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter
Gyulay Tibor iparügyi miniszter
Hennyey Gusztáv vezérezredes, külügyminiszter
Jurcsek Béla földművelésügyi miniszter
közellátásügyi tárca nélküli miniszter is
Markos Olivér kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter
Rakovszky Iván vallás- és közoktatásügyi miniszter
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
Schell Péter báró belügyminiszter 1944. X. 12-től
Vladár Gábor igazságügyminiszter

Megjegyzés: Teleki Béla gróf nem volt tagja a kormánynak, csak meghívták a IX. 8-i minisztertanácsra.

41. Szálasi-kormány

1944. X. 16.-1945. III. 28.

Szálasi Ferenc miniszterelnök
vallás- és közoktatásügyi miniszter is ideiglenesen 1945. III. 7-től
Beregfy Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter és vezérkari főnök
Budinszky László igazságügyminiszter
Hellebronth Vilmos vezérőrnagy, tárca nélküli miniszter, a termelés folyamatos veztésével megbízva
Jurcsek Béla közellátásügyi miniszter
Kassai-Schalmayer Ferenc tárca nélküli nemzetvédelmi és propagandaminiszter
Kemény Gábor báró külügyminiszter
Kovarcz Emil tárca nélküli miniszter a nemzet totális mozgósítására és harcba állítására
Pállfy Fidél gróf földművelésügyi miniszter
Rajniss Ferenc vallás- és közoktatásügyi miniszter 1945. III. 7-ig
Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter
Szakváry Emil iparügyi miniszter
Szász Lajos kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter
Szőllősi Jenő tárca nélküli miniszterelnök-helyettesi minőségben
Vajna Gábor belügyminiszter

42. Ideiglenes nemzeti kormány (Miklós-kormány)

1944. XII. 22.-1945. XI. 15.

Dálnoki Miklós Béla vezérezredes, miniszterelnök
Bán Antal iparügyi miniszter 1945. VI. 1-től
Erdei Ferenc belügyminiszter
Faragho Gábor vezérezredes, közellátásügyi miniszter 1945. VII. 21-ig
Gábor József kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1945. V. 11-ig
Gerő Ernő kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1945. V. 11-től
Gyöngyösi János külügyminiszter
Molnár Erik népjóléti miniszter
Nagy Ferenc újjáépítési miniszter 1945. V. 11-től
Nagy Imre földművelésügyi miniszter
Oltványi Imre pénzügyminiszter 1945. VII. 21-től
Ries István igazságügyminiszter 1945. VII. 21-től
Rónai Sándor közellátásügyi miniszter 1945. VII. 21-től
Takács Ferenc iparügyi miniszter 1945. VI. 1-ig
Teleki Géza gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 1945. XI. 13-ig
Valentiny Ágoston igazságügyminiszter 1945. VII. 21-ig
Vásáry István pénzügyminiszter 1945. VII. 21-ig
Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter

43. Tildy-kormány

1945. XI. 15.-1946. II. 4.

Tildy Zoltán miniszterelnök 1946. II. 1-ig (köztársasági elnökké választásáig)
Rákosi Mátyás a miniszterelnöki teendők ellátásával megbízott államminiszter 1946. II. 1-től
államminiszter 1946. II. 1-ig
Antall József újjáépítési miniszter
Balla Antal tájékoztatásügyi miniszter
Bán Antal iparügyi miniszter
Bárányos Károly közellátásügyi miniszter
Dobi István államminiszter
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter
Gordon Ferenc pénzügyminiszter
Gyöngyösi János külügyminiszter
Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter
Kovács Béla földművelésügyi miniszter
Molnár Erik népjóléti miniszter
Nagy Imre belügyminiszter
Ries István igazságügyminiszter
Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter
Szakasits Árpád államminiszter
Tombor Jenő honvédelmi miniszter

44. Nagy Ferenc kormánya

1946. II. 4.-1947. V. 31.

Nagy Ferenc miniszterelnök (ténylegesen 1947. V. 14-ig)
honvédelmi miniszter is 1946. VIII. 9-21.
Rákosi Mátyás a miniszterelnöki teendőket ellátó miniszterelnök-helyettes 1947. V. 14-31.
államminiszter (miniszterelnökhelyettes-államminiszter)
Antall József újjáépítési miniszter 1946. VII. 20-ig
Balla Antal tájékoztatásügyi miniszter 1946. XI. 20-ig
Bán Antal iparügyi miniszter
Bárányos Károly közellátásügyi miniszter 1946. XI. 20-ig
földművelésügyi miniszter 1946. XI. 20-tól
Bartha Albert honvédelmi miniszter 1946. VIII. 21.-1947. III. 14.
Bognár József tájékoztatásügyi miniszter 1946. XI. 20.-1947. III. 14.
B. Szabó István államminiszter 1946. II. 23.-1946. XII. 18.
Dinnyés Lajos honvédelmi miniszter 1947. III. 14-től (ezt a tárcát megtartotta saját kormányában is)
Dobi István államminiszter 1946. II. 23-ig és 1946. XII. 18-tól
földművelésügyi miniszter 1946. II. 23.-1946. XI. 20.
Erőss János közellátásügyi miniszter 1946. XI. 20-tól
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter
Gordon Ferenc pénzügyminiszter 1946. VIII. 26-ig
Gyöngyösi János külügyminiszter
Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter 1947. III. 14-ig
Kovács Béla földművelésügyi miniszter 1946. II. 23-ig
Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter 1947. III. 14-től
Mistéth Endre újjáépítási miniszter 1946. VII. 21.-1946. X. 12.
építés- és közmunkaügyi miniszter 1946. X. 12.-1947. I. 14.
Molnár Erik népjóléti miniszter
Nagy Imre belügyminiszter 1946. III. 20-ig
Nyárádi Miklós pénzügyminiszter 1947. III. 14-től
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1947. III. 14-től
Rácz Jenő pénzügyminiszter 1946. VIII. 26.-1947. III. 14. és
ideiglenesen 1947. III. 14.-1947. IV. 9.
építés- és közmunkaügyi miniszter is 1947. II. 12.-1947. III. 31. (sic)
Rajk László belügyminiszter 1946. III. 20-tól
Ries István igazságügyminiszter
Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter
Szakasits Árpád államminiszter (miniszterelnökhelyettes-államminiszter)
Tombor Jenő honvédelmi miniszter 1946. VII. 25-ig (haláláig)
Veres Péter építés- és munkaügyi miniszter 1947. III. 14-től

45. Dinnyés-kormány

1947. V. 31.-1948. XII. 10.

Dinnyés Lajos miniszterelnök
honvédelmi miniszter is 1947. IX. 24-ig
Bán Antal iparügyi miniszter 1948. II. 26-ig (disszidálásáig)
Bárányos Károly földművelésügyi miniszter 1947. IX. 24-ig
Darvas József építés- és közmunkaügyi miniszter 1947. IX. 24-től
Dobi István államminiszter 1947. IX. 24-ig
földművelésügyi miniszter 1948. IV. 16-tól (miniszterelnökké történt kinevezéséig)
Erdei Ferenc államminiszter 1948. IX. 9-től
Erőss János közellátásügyi miniszter 1947. IX. 24-ig
Farkas Mihály honvédelmi miniszter 1948. IX. 9-től
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter
pénzügyminiszter is 1948. XII. 10-én
Kádár János belügyminiszter 1948. VIII. 5-től
Kossa István iparügyi miniszter 1948. VIII. 5-től
Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter 1947. IX. 24-ig
külügyminiszter is 1947. IX. 24-ig
Molnár Erik népjóléti minizster 1947. IX. 24-ig
külügyminiszter 1947. IX. 24.-1948. VIII. 5.
tájékoztatásügyi miniszter is 1947. IX. 24.-1948. I. 26. (a minisztérium megszűnéséig)
Nyárádi Miklós pénzügyminiszter (disszidálásának megállapításáig)
Olt Károly népjóléti miniszter 1947. IX. 24-től
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
Rajk László belügyminiszter 1948. VIII. 5-ig
külügyminiszter 1948. VIII. 5-től
Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes-államminiszter
Ries István igazságügyminiszter
Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter
Szabó Árpád földművelésügyi miniszter 1947. IX. 24.-1948. IV. 16.
közellátásügyi miniszter is 1947. IX. 24.-1947. XII. 31. (a minisztérium megszűnéséig)
Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes-államminiszter 1948. VIII. 5-ig (köztársasági elnökké választásáig)
iparügyi miniszter is 1948. II. 26.-1948. VIII. 5.
Veress Péter építés- és közmunkaügyi miniszter 1947. IX. 24-ig
honvédelmi miniszter 1947. IX. 24.-1948. IX. 9.

46. Dobi-kormány

1948. XII. 10.-1952. VIII. 14.

Dobi István miniszterelnök 1949. IX. 5-ig
a minisztertanács elnöke 1949. IX. 5-től (az elnöki tanács elnökévé választásáig)
Altomáré Iván élelmiszeripari miniszter 1952. I. 5-től
Apró Antal építőanyag-ipari miniszter 1952. I. 5-től
Bebrits Lajos közlekedésügyi miniszter 1949. II. 18.-1949. VI. 11. és 1952. I. 5-től
közlekedés- és postaügyi miniszter 1949. VI. 11.-1952. I. 5.
Bognár József belkereskedelmi miniszter 1949. VI. 11-től
Czottner Sándor bánya- és energiaügyi miniszter 1950. XII. 16-tól
Csala István földművelésügyi miniszter 1949. VI. 11-ig
Darvas József építés- és közmunkaügyi miniszter 1949. VI. 11-ig
építésügyi miniszter 1949. VI. 11.-1950. II. 25.
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1950. II. 25.-1951. V. 19.
közoktatásügyi miniszter 1951. V. 19-től
Erdei Ferenc államminiszter 1949. VI. 11-től
földművelésügyi miniszter 1949. VI. 11-től
Farkas Mihály honvédelmi miniszter
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter 1949. II. 18-ig
pénzügyminiszter 1949. VI. 11-ig
államminiszter 1949. VI. 11-től
külkereskedelmi miniszter is 1950. V. 9-30.
Házi Árpád belügyminiszter 1951. IV. 20-tól
Hegedűs András az állami mező- és erdőgazdaságok minisztere 1952. I. 5.-1952. VI. 6.
az állami gazdaságok és erdők minisztere 1952. VI. 6-tól
Kádár János belügyminiszter 1950. VI. 23-ig
Kállai Gyula külügyminiszter 1949. VI. 11.-1951. V. 12. (1951. IV. 20-tól letartóztatásban)
Katona Antal postaügyi miniszter 1952. I. 5-től
Kiss Árpád könnyűipari miniszter 1950. VIII. 4-től
Kiss Károly külügyminiszter 1951. V. 12-től
Kossa István iparügyi miniszter 1949. VI. 11-ig
pénzügyminiszter 1949. VI. 11.-1950. II. 25.
kohó- és gépipari miniszter 1952. I. 5-től
Marosán György könnyűipari miniszter 1949. VI. 11.-1950. VIII. 4. (1950. VII. 7-től letartóztatásban)
Molnár Erik igazságügyminiszter 1950. VII. 17-től
Nagy Imre élelmezési miniszter 1950. XII. 16.-1952. I. 5.
begyűjtési miniszter 1952. I. 5-től
Olt Károly népjóléti miniszter 1949. VI. 11-ig
pénzügyminiszter 1950. II. 25-től
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1950. II. 25-ig
Rajk László külügyminiszter 1949. VI. 11-ig (1949. V. 30-tól letartóztatásban)
Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes-államminiszter 1949. IX. 5-ig
a minisztertanács elnökhelyettese 1949. IX. 5-től
Ratkó Anna népjóléti miniszter 1949. VI. 11.-1950. XII. 16.
egészségügyi miniszter 1950. XII. 16-tól
Révai József népművelési miniszter 1949. VI. 11-től
Ries István igazságügyminiszter 1950. VII. 17-ig (1950. VII. 7-től letartóztatásban)
Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter 1949. VI. 11-ig
külkereskedelmi miniszter 1949. VI. 11.-1950. V. 8. (az elnöki tanács elnökévé választásáig)
Sándor László építésügyi miniszter 1950. II. 25.-1951. X. 6.
Szabó János a helyi ipar minisztere 1952. I. 5-től
Szíjártó Lajos építésügyi miniszter 1951. X. 6-tól
Szobek Antal külkereskedelmi miniszter 1950. V. 30-tól
Zöld Sándor belügyminiszter 1950. VI. 23.-1951. IV. 20. (öngyilkosságáig)
Zsofinyecz Mihály nehézipari miniszter 1949. VI. 11.-1950. XII. 16.
kohó- és gépipari miniszter 1950. XII. 16.-1952. I. 5.
középgépipari miniszter 1952. I. 5-től

[Forrás: Bölöny József: Magyarország kormányai, 1848-1992., Budapest, 1992. 70-99., 184-185., 455-456.]


  Vissza az oldal tetejére