Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

2. Fejezet az ispánokkal és más előljárókkal minden püspökségben tartandó zsinatról

Minthogy a mi népünk sokszor hol az utazás nagy nehézségei miá, hol szegénységétől felettébb terheltetvén, akármi ügyében bajában a királyi udvarhoz nem mehet, rendeltük, hogy esztendőnként kétszer, ugymint Filep Jakab apostolok ünnepekoron *  és szent Mihály nyolczad napján,  *  minden püspökségben zsinatot tartsanak: és arra mind az ispánok, mind más egyéb tisztet és hatalmat viselő előljárók gyülekezzenek a püspökhöz; a hová valaki, bárha pecsét nélkül idézve is, el nem jövend, perét veszti.