Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

30. Fejezet az igaztalanul eljáró poroszló bünhödéséről

Ha a biró poroszlója az ő küldetése alatt igaztalanul jár el valamiben, bűnhödjék a biróval együtt, a ki parancsolt neki.