Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

51. Fejezet arról, hogy a tolvajokat negyed napra állassák törvény eleibe, és ennek módjáról

A ki tolvajt fog, három napon által tartsa megkötözve, keze szárasztása és tüzzel égetése nélkül, negyed napra pedig vigye a biró eleibe.

1. § Mikor a tolvajt az ő urának poroszlója viszi, ha csak egy háznép vagyon is ottan, egyikök menjen a tolvajjal, és ha nem akar, a biró ne féljen itélnie.

2. § De ha ottan semmi házbeli nép nincsen, küldje a biró a megkötözött bűnöst azon urnak valamely közelebb fekvő birtokára, és itélje meg törvény szerint.