Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

75. Fejezet a földmívelő zsidókról, az ő jószágokról és lakóhelyökről

A kinek közülök mezei gazdasága vagyon, pogány cselédekkel lássa el azt.

1. § Zsidók, ha módjok van benne venni, birhatnak ugyan mezei jószágot, de ő nekik sehol másutt, hanem csak püspöki székhelyen legyen szabad lakniok.


  Vissza az oldal tetejére