Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

77. Fejezet miféle szolgákat lehet eladni Magyarországon kivül? és szinte miféle barmokat és mi módon? és a törvénytörők megbüntetéséről

Magyar nemzetbeli szolgát vagy akárkit a ki Magyarországon született, ha idegen nemzet is, avagy szolgáló leányt, kivéve a más tartományokból hozott más nyelven beszélőket, senki el ne adjon.

1. § Sem ökrön kivül egyébféle barmot Magyarországból kivinni, vagy eladni ne merjen.

2. § Valaki az ispánok közül e törvényt megtöri, fosztassék meg az ő tisztétől vagy az ő javainak két harmadát veszitse, de a harmadik harmad maradjon meg feleségének és örököseinek.


  Vissza az oldal tetejére