Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve

84. Fejezet a templomba menekedő tolvajokról

Ha valaki lopással vádoltatván, templomba futamlik, nem akarjuk, hogy azért mingyárt vétkes tolvajnak tartsák; hanem a biró meg az egyház papja kérdezzék meg tőle: ha vétkes-e, vagy nem? És ha vétkesnek vallja magát, az egyházért ne bántsák szemeit, se máskép az ő teste meg ne csonkittassék; ha pedig azt mondja, hogy nem lopott, adjanak neki módot a maga mentésére, de annakutána, ha vétke reá bizonyodik, nem szabaditja meg a templom semmi veszedelemtől.

1. § Hasonlóképen, ha valaki mástól tolvajsággal vádoltatik és a lopásnak valami jelét kapják nála, vagy megbizonyul, hogy visszatéritett a falunak valamit oly okért, a miért más falubeliek többen vétkest kiáltanak reá.


  Vissza az oldal tetejére