1291. évi törvénycikkek

Előbeszéd * 

András, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics, Ladoméria, Kunország és Bulgária királya - Krisztus összes híveinek, akik a levelet megtekintik, üdvöt a mindenek Megváltójában. Mindeneknek, mind a most élőknek, mind az eljövendőknek, tudtára akarjuk adni jelen levelünkkel, hogy midőn az Úr ... (1290) ..... esztendejében ..... a tisztelendő érsek és püspök atyáknak, országunk báróinak, előkelőinek és összes nemeseinek (.....) (tanácsával) (.....) és hozzájárulásával, Fehérvárott, a mi székhelyünkön, az Úr jóvoltából megkoronáztattunk, és a származás jogánál és rendjénél fogva az ország kormányzásába beiktatást nyertünk (.....)-ban országos gyűlést tartván (.....) erős hittel megfogadtuk, hogy országunk nemeseinek a mi szent elődeink által adott (.....) (jogait és kiváltságait?) (.....), melyek az alább írt cikkelyekben foglaltatnak, sértetlenül meg fogjuk tartani.


  Vissza az oldal tetejére