1291. évi X. törvénycikk

a nemesek és az erdélyi szászok hadkötelezettségéről * 

a) Úgyszintén: ha valamely külföldi hatalom országunk megtámadására jönne, vagy az országnak valamely része vagy tartománya a király vagy az ország iránti engedelmességből vagy függésből magát kivonná, vagy valamely módon elszakadni akarna, országunk nemesei és azok az erdélyi szászok, akiknek birtokai vannak, és magukat nemesek módjára viselik, mellénk állni, és minket segíteni tartoznak.

b) De ha egy külső ország elfoglalására akarnánk vonulni, nem tartoznak kivonulni, csak ha felségünktől pénzt kapnak.

c) Kinyilvánítván azt is, hogy országunk nemesei és az említett erdélyi szácsok kedvük vagy akaratuk ellenére, az ország sem belső, sem külső ügyében és dolgaiban - nélkülünk és pénz nélkül - báróink egyikével sem tartoznak menni.


  Vissza az oldal tetejére