1291. évi XIV. törvénycikk

a nádor vidéki bíráskodásáról * 

a) Úgyszintén: ha a nádor országunkban az igazság szolgáltatására indul, minden megyében négy kiküldött bíró és a megyei ispán tartoznak vele menni és bíráskodni;

b) és azt a jogot, mely a megyei ispánt a bírságokban megilleti, ezen ispánnak teljesen és (.....) (sértetlenül?) (meg) (.....) kell (.....) (adni) (.....) és érvényesíteni;

c) ha pedig a nádor helytelenül akarna eljárni, ez a négy ember az ispánnal együtt őt megakadályozni és nekünk jelentést tenni tartozzék.


  Vissza az oldal tetejére