1291. évi XV. törvénycikk

az egyházi és világi bíráskodás kérdéseiről * 

Úgyszintén elrendeltük:

a) hogy az érsekek, püspökök és kiváltságolt egyházak népeit világi dolgokban semmiféle bíró ne ítélhesse a mi személyünkön kívül;

b) és hogy az érsekek bírái közül egy se ítélhesse az említett érsekek vásárhelyein és falvaiban országunk nemeseit, sem azoknak népeit;

c) úgyszintén a szabad falvak, tudniillik a király és királyné falvainak vendégei felett, országunk nemesei ne ítélkezhessenek.


  Vissza az oldal tetejére