1291. évi XXI. törvénycikk

a termény- és más bortized szedésének szabályozása * 

a) Úgyszintén: a termények tizedét a szent királyok törvényei szerint kell fizetni, úgy tudniillik, hogy mindegyik nemes vagy a nemesek közül való szász minden eke (föld) után egy negyedmárkát fizessen tized fejében, eme nemesek és szászok népei pedig minden kepe után egy pondust fizessenek.

b) És a tizedszedő nem egyedül, hanem a megyei ispán emberével együtt tartozzék a kirovást végezni.

c) Ezeket a tizedeket Szent Márton ünnepéig a nemesek népeinek esküje alapján kell fizetni, ezen ünnep után pedig a tizedszedő esküjének kell hinni (= az ő becslésének).

d) Úgyszintén: a bortizedet ősszel a helyszínen kell szedni must alakjában, ha pedig az újbor vagy must ideje már lejárt a behajtáskor, becslést, vagyis pénzt kell fizetni a must helyett.


  Vissza az oldal tetejére