1291. évi XXIX. törvénycikk

az erőszakosan kiállított eladási oklevelek érvénytelenségéről * 

Azonkívül: ha országlakóink közül némelyek birtokaikat erőszak folytán vagy félelemből eladják, és eladván arra kényszeríttettek, hogy akaratuk ellenére hatalmasok számára eladási okleveleket állíttassanak ki, ha az ilyen erőszak vagy félelem szabályszerűen és kétségtelenül megállapítható, az ilyen módon kiállított okleveleket (.....) (úgy kell tekinteni?) (.....) mint amelyek minden érvényességet nélkülöznek, és teljesen elvetendők.


  Vissza az oldal tetejére