1298. évi X. törvénycikk

a közbiztonság szempontjából veszélyes erődítmények és várak lebontásáról * 

a) Úgyszintén: az újonnan s a király engedélye nélkül épült erődítményeket és várakat, vagy ha voltak olyanok, amelyekből károkat okoztak vagy a jövőben okozni merészelnek, valamint az olyanokat is, amelyekhez az illető birtokok nem megfelelők, úgyszintén az egyházak és kolostorok fölött épült kisebbeket is, haladéktalanul le kell rombolni.

b) Ha ezeket nem rombolják le, az ilyen erődítmények birtoklói a most hozott kiközösítési ítélet alá essenek.

c) Hasonlóképpen a király úr, amerre az országban utazik, vagy a nádor, az ilyenféle erődítményeket romboltassák le.

d) Az olyan földek pedig, ahol a király úr vagy a nádor efféle erődítményeket talál (azoktól), akik az erődítményeket építették (elvétetvén) a királyi jog alá essenek, nem engedvén meg semmi visszaváltást vagy kicserélést, ha pedig (ezek a földek) másokéi voltak, igazi és saját uraiknak adják vissza azokat.


  Vissza az oldal tetejére