1298. évi XII. törvénycikk

azoknak a hatalmaskodóknak a büntetéséről, akik az elégtételadást meg akarják kerülni * 

Ha pedig erőszakkal csikarják ki (ti. a sértett féltől annak elismerését, mintha elégtételt kapott volna), az ilyet ne számítsák elengedésnek, hanem ha az ilyenek a mondott határidőn belül elégtételről nem gondoskodnak, vagy maguknak erőszakkal igyekeznek bocsánatot kieszközölni, mint nyilvánvaló vétek folytán, a kiközösítés most hozott ítélete alá essenek, és mint hűtlenséggel megbélyegezettek, a király ítélete alá tartozzanak, javaik és birtokaik (.....) az ilyenek a királyi kincstárra szállván.


  Vissza az oldal tetejére