1298. évi XXII. törvénycikk

az osztállyal szét nem osztott örökölt birtokokon élő testvérek hadkötelezettségéről * 

Úgyszintén elrendeltük: hogy ha két vagy több testvér lakik együtt osztállyal még fel nem osztott, örökölt birtokain - és nem szerzett birtokaikon - közülük egy, aki alkalmasabbnak és vitézebbnek találtatik közöttük, tartozzék a király úr seregébe menni, ha ez elmulasztaná, hogy elmenjen, mindnyájukat együtt egy hadbírságra vagy büntetésre kell ítélni és nem többre.


  Vissza az oldal tetejére