1298. évi XXIII. törvénycikk

a király mellett állandóan működő tanács szervezéséről és annak hatásköréről * 

Úgyszintén elhatároztuk:

a) Hogy a király úr udvarát méltóságteljesebben igazgassák, és Magyarországot illendőbben kormányozzák, király urunk háromhónaponként váltakozva, két-két püspököt tartson maga mellett, éspedig a rendnek megfelelően egyiket az esztergomi, másikat a kalocsai egyháznak alárendelt püspökök közül, s ugyanannyi, illetőleg valamennyi nemest - akiket most választottunk -, s ezeket a királyi kincstárból megfelelő fizetéssel lássa el.

b) És ha a király úr elmulasztaná ezt megcselekedni, bármit tesz is ezen említett, mellérendelendő tanácsosok tanácsa nélkül, a fontosabb birtokadományok és a méltóságok eladományozása vagy más nagyobb dolgok tekintetében: azokat nem kell megtartani.


  Vissza az oldal tetejére