1298. évi XXXIII. törvénycikk

a másoknak szolgáló nemesek; serviensek védelméről * 

a) Úgyszintén elrendeltük, hogy a nemesek szolgálhassanak, akiknek akarnak, önkéntes akaratukból.

b) És ha valaki a hatalmasok közül az ilyen nemeseket erőszakkal vagy hatalommal arra (kényszeríti), hogy neki szolgáljanak, vagy őket emiatt személyükben vagy vagyonukban megsérteni vagy megterhelni (.....) (merészkedik?) (.....) (és így?) (.....) eme rendelkezés ellen jár el, e cselekedet által azonnal a most hozott kiközösítési ítélet alá essék.

c) És ha efféle a nemesek elnyomásáról a király úrnak tudomására jut, az ilyen elnymókat üldözni tartozzék, hogy őket méltó büntetéssel sújthassa.


  Vissza az oldal tetejére