1453. évi I. törvénycikk

hogy a király esküt tegyen

Először: A király ur esküdjék meg, hogy Magyarországát országlakosaival együtt mindazokban a szabadságokban és törvényekben, valamint elismert szokásokban, együtt és egyenként, sértetlenül meg fogja tartani, a melyekben elődjei, úgymint nagyatyja, Zsigmond császár ur és atyja, Albert ur, ugyanezt az országot és lakosait megtartották és megoltalmazták.

1. § És hogy Magyarország határait nem fogja elidegeniteni, hanem tehetségéhez képest megvédi és az elidegenitetteket visszaszerzendi.


  Vissza az oldal tetejére