1453. évi III. törvénycikk

a király méltóságokat külföldiekre ne ruházzon

Határozták ezenkivül: hogy király urunk a székesfehérvári országgyülésig egyházi és világi méltóságokat, hivatalokat és tisztségeket vagy örökségeket külföldieknek ne adományozzon.

1. § És hogy az országlakosok azon a fehérvári országgyülésen jelen lehessenek, a király azt levelei utján negyven nappal előbb, semmint megtartani akarja, hirdesse ki nekik.

2. § És azután mindazt, a mit e részben a főpapok, bárók és országlakosok gyülésében határozni és végezni fognak, szilárdul megtartsa.


  Vissza az oldal tetejére