1453. évi VI. törvénycikk

hogy az ujonnan épitett kastélyok, hütlenség büntetése alatt lebontandók

Hogy az ország e felső részeiben épitett és föntartott minden uj kastélyt, a mai napot közvetlenül követő tizenöt nap alatt romboljanak le, az alsó részekben levőket pedig hütlenség vétkének büntetése alatt, a negyvennapos bőjt közepének nyolczadnapjáig kell lerontani.

1. § Kivévén azokat, melyek a királyok engedélyével vagy az országlakosok közönségének pecsétje alatt épültek.

2. § Ha ezt az illetők megteszik, ám jól van; de a kik meg nem teszik, azok fölött Székesfehérvárott kell itélni.


  Vissza az oldal tetejére