1453. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát az előbb felsorolt czikkelyeket átvevén, azokat a fölöttük tartott érett tanácskozás után elfogadtuk.

1. § És azok elsejére, szokott módon, a királyi esküt valósággal letettük.

2. § A másodikra nézve pedig viszont mi vettünk mindnyájuktól hasonló esküt a hűség és engedelmesség tekintetéhen, a melyet irányunkban meg kell tartaniok.

3. § Az előadott többi czikkelyeknek pedig együtt és egyenkint véve, a sértetlen megtartását, teljesitését és foganatos végrehajtását igérjük és akarjuk.

4. § Mindezeknek bizonyságára elhatároztuk, hogy ugyanannak a közönségnek jelen levelünket kiadjuk.

5. § Kelt Pozsonyban, szent Dorottya szűz és hitvalló ünnepén, az Urnak ezernégyszázötvenharmadik, uralkodásunknak pedig tizenharmadik évében.


  Vissza az oldal tetejére