1454. évi II. törvénycikk

hogy a királyi bevételek és kiadások megvizsgálására embereket kell kirendelni

Továbbá intézkedtünk, hogy a mondott főpapok, bárók, valamint országunk nemesei és előkelői sorából válaszszanak nehányat, kiknek kötelessége megvizsgálni, hogy királyi jövedelmeinkből hány királyi bandériumunk tartható fönn.

1. § A kik továbbá annak is nézzenek utána, vajjon miképen szállitják be eme királyi jövedelmeinket királyi kamaránkba?

2. § És királyi kamaránkból miképen adják ki e jövedelmeket? és hogy a báróság tisztségét viselők, a kik tudniillik, a külömben szokott módon, bandériumaikat a hadseregben ki szokták állitani, ama királyi jövedelmeikből zsoldjaikat kikapják; és ezek bandériumaikkal a hadi szolgálatra készen álljanak.


  Vissza az oldal tetejére