1454. évi V. törvénycikk

a mágnások, bárók és nemesek ez alkalommal személyesen menjenek hadba. Egy várnagy a várban maradhat

Mondott országunknak összes mágnásai, bárói, katonái, nemesei és előkelői, a nagykoruak és kiskoruak tudniillik, a kik egymás közt megosztoztak, ez alkalommal egyenkint saját személyükben tartoznak táborba szállni.

1. § Több várnagy közül pedig elég, ha egy marad vissza a várakban.

2. § Annyi személylyel, a hányat a kirendelt választott emberek az ilyen vár megőrizése végett elegendőnek fognak itélni.

3. § Másoknak személyesen kell táborba szállniok.


  Vissza az oldal tetejére